چیستان برای کودکان زیر 10 سال


]چيستان

چیستان : شیر پلنگ بی دم، نه جو خورد،نه گندم. گشت زند توی باغ. دهد عسل به مردم.

زنبور عسل

 

آن کدام حیوان آبزی است که قسمت دوم نامش نام یک ساز است؟

خرچنگ

 

موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک.

تفنگ

آن چیست که سرش را ببری زنده میشود؟

خزنده

 

آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟

کوزه

 

همه اطاق را پر میکند اما از سوراخ کلید بیرون میرود؟

جواب دود

حیوان بسیار خطرناکی هستم که اگر برعکس اسمم را بنویسی رام میشوم؟

مار

 

کدام گیاه است که در باغ سبز در بازار سیاه و در آشپز خانه سرخ است ؟

چای

 

آن کیست که همه جا میرود ولی از خانه اش بیرون نمیرود؟

لاک پشت


مطالب مشابه :


چيستان هاي نيكو با جواب

بهترین چیستان های دنیا - چيستان هاي نيكو با جواب شادی برای کودکان خنده برای
چیستان برای کودکان زیر 10 سال

هنر یک معلم - چیستان برای کودکان زیر 10 سال - آموزشی و ادبی و هنری - هنر یک معلم چيستان
]چيستان

بهترین چیستان های دنیا - ]چيستان - چيستان براي كودكان.زير ده شادی برای کودکان
چيستان هاي قديمي

ترانه های کودکان - چيستان هاي قديمي - شعر و سرود و داستان برای کودکان و نوجوانان
چیستان گیاهان .جنت رودبار رامسر

بهترین چیستان های دنیا - چیستان گیاهان .جنت رودبار رامسر - چيستان براي كودكان.زير ده سال
چیستان کشتی

بهترین چیستان های دنیا - چیستان کشتی - چيستان براي كودكان.زير ده شادی برای کودکان
چیستان تخم مرغ

بهترین چیستان های دنیا - چیستان تخم مرغ - چيستان براي كودكان.زير ده سال
چیستان

کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان چيستان
فاطمه

بهترین چیستان های دنیا - فاطمه - چيستان براي كودكان.زير ده شادی برای کودکان خنده برای
برچسب :