شعر در وصف علم و دانش

ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود 
بى هُنر گر دعوى بیجا كند رسوا شود 

در مسیر زندگى هرگز نمى افتد به چاه 
با چراغ دین و دانش گر بشر بیناشود 

هر كه بر مردان حقّ پیوست عنوانى گرفت 
قطره چون واصل بدریا مى شود دریا شود 

آدمى هرگز نمى بیند ز سنگینى گزند 
از سبك مغزى بشرچون سنگ پیش پاشود 

سر فرو مى آورد هر شاخه از بارآورى 
مى كند افتادگى انسان گر دانا شود 

قیمت گوهر شود پیدا بر گوهر شناس 
قدر ما، در پاى میزان عمل پیدا شود 


مطالب مشابه :


اشعاری در مورد علم و دانش

اشعاری در مورد علم و دانش با چراغ دین و دانش گر بشر بیناشود . درباره وبلاگ: سلام!
چهل حدیث زیبا درباره علم و دانش-1

چهل حدیث بسیار زیبا درباره علم و دانش پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
شعر در وصف علم و دانش

درباره وب. پس از شعر در وصف علم و دانش. ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا
ٍٍسخنان بزرگان اندیشمندان در باره ارزش علم ودانش

«شعر است لطیفه الهی// مضمون سپیدی و سیاهی// شعر ابروی دانش است و «علم و دانش درباره وبلاگ
برچسب :