شعری در وصف پدر

پدر،آن تيشه كه برخاك تو زد دست اجل
تيشه اي بود كه شد باعث ويرانـي من
يوسفت نام نهادند و به گـرگت دادنـد
مرگ، گرگ توشد، اي يوسف كنعاني من
مه گردون ادب بودي و در خاك شدي
خاك، زندان توگشت، اي مه زنداني من
از نـدانستن مـن، دزد قضـا آگه بود
چو تو را برد، بخنديد به نادانـي من
آنكه در زير زمين، داد سر و سامانـت
كاش ميخورد غم بي سر و ساماني من
به سر خاك تو رفتم، خط پاكش خواندم
آه از اين خط كه نوشتند به پيشاني من
رفتي و روز مرا تيره تر از شب كردي
بي تو در ظلمتم اي ديده نوراني مـن
بي تو اشك و غم حسرت، همه مهمان منند
قدمـي رنجه كن از مهر، به مهماني من
صـفحه روي ز انـظار، نـهان ميدار
تا نخوانند در اين صفحه، پريشاني من
دهر بسيار چو من سر به گريبـان ديده است
چه تفاوت كندش سر به گريباني من ؟
عضو جمعيت حق گشتـي و ديگر نخوري
غم تنهايي و مهجوري و حيرانـي من
گل و ريحان كدامين چـمنت بـنمودند؟
كه شكستي قفس، اي مرغ گلستاني من
مـن كه قدر گـهر پاك تـو ميدانستم
ز چه مفقود شدي، اي گهر كاني من
من كه آب تو ز سر چشـمه دل ميـدادم
آب و رنگت چه شد، اي لاله نغماني من؟
من يكي مرغ غزل خوان تو بودم، چه فتاد
كه دگر گوش ندادي به توا خواني من؟
گنج خود خوانديم و رفتي و بگذاشتيم
اي عجب تعد تو با كيست نگهباني من؟


مطالب مشابه :


شعری در وصف پدر

پدر - شعری در وصف پدر - پدر من پدر،آن تيشه كه برخاك تو زد دست اجل تيشه اي بود كه شد باعث
باز شعری در وصف پدر مرحومم

تکیه گاه خیال - باز شعری در وصف پدر مرحومم - کلیه خوش به حالت ، خوش به حالت ای پدر |+
در وصف پدر...

ایرانیان - در وصف پدر - حقوقی ، علمی ، فرهنگی ، سیاسی ،اجتمایی و
متن های زیبا در مورد پدر و مادر

دهلیز تنهایی - متن های زیبا در مورد پدر و مادر - من به يادت آه را بر روي غم حك مي كنم تا بداني
اشعار : در وصف مقام پدر

آل یاسین - اشعار : در وصف مقام پدر, اجتماعی - فرهنگی - مذهبی, تلاش بر آن است تا منتخبی از برنامه
شعری در مورد پدر و مادر از مولانا

سه پدر - شعری در مورد پدر و مادر از مولانا - در وصف پدر ( مینویسم برای پدرم)
وصف پدر و مادر...

به تخصصی ترین وب کنکور مشاوره خوش آمدید. - وصف پدر و مادر - صداقت و صمیمیت واقعی بالاترین
برچسب :