حل معادله گرما يک بعدي غير دائم با روش ضمني کرانک نيکلسون

همانطور که ميدانيم براي حل معادلات ديفرانسيل جزئي ما از روشهاي عددي استفاده ميکنيم. يکي از روشهاي عددي روش تفاضلات محدود است که روش کرانک نيکلسون هم يکي از روشهاي ضمني بي قيد و شرط پايدار است. در فايل زير که براي دانلود گذاشتم روند حل کاملا توضيح داده شده است.

حجم:395کیلوبایت

دانلود

رمز:www.laminar.blogfa.com


مطالب مشابه :


معادله گرما

فضای ریاضی - معادله گرما - (مطالب آموزشی ریاضی ,فیزیک و ,دانلود کتابهای ریاضی، تایپ پایان
اموزش متلب_pdepe(حل عددی معادله حرارت پاره ای وابسته به زمان)

مهندسی مکانیک - اموزش متلب_pdepe(حل عددی معادله حرارت پاره ای وابسته به زمان) -
الگوریتم حل معادله گرما

myclasses - الگوریتم حل معادله گرما - پایگاهی جهت اطلاع رسانی به دانشجویان
الگوریتم حل معادلات گرما و موج

myclasses - الگوریتم حل معادلات گرما و موج - پایگاهی جهت اطلاع رسانی به دانشجویان
شیمی و مکانیک

حل عددی معادله گرما دو بعدی در یک صفحه نا حل معادله بلازیوس blasiusبه روش رانگ کوتا و shooting method ;
انتقال گرما

مهندسی مکانیک - انتقال گرما - مکانیک بهشت ریاضیات است. روش بدست آوردن معادله پخش گرما
حل معادله گرما يک بعدي غير دائم با روش ضمني کرانک نيکلسون

مهندسی مکانیک - حل معادله گرما يک بعدي غير دائم با روش ضمني کرانک نيکلسون - مکانیک بهشت
حل معادله حرارت با نرم افزار متلب (matlab)

معادله حرارت (Heat equation) یک معادله دیفرانسیل پاره‌ای خطی است. برای حل معادله گرما با زمان t
گزارش کار انتقال حرارت

از معادله بالا شار گرما ، يعني آهنگ انتقال گرما براي مساحت واحد ، بدست مي آيد .
برچسب :