حقوق ثبت املاک 1

قوه قضاییه : 1-دادگستریها --------هدف ------ ایجاد نظم و امنیت

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

1- سازمان ثبت اسناد کشور 2- سازمان ثبت املاک کشور نکته مهم : هدف اصلی از ایجاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چیست؟ در خصوص املاک دو هدف 1- تثبیت مالکیت 2- تثبیت معامله در خصوص اسناد دو هدف 1- تثبیت جایگاه حقوقی شرکت ها 2- اجرای اسناد رسمی مانند : چک، مهریه و... س : تفاوت بین معامله عادی و رسمی در چیست؟ ج 1 : اگر معامله ای در خارج از هر جایی به جز دفاتر اسناد رسمی و در حوزه کاری خودش صورت پذیرد آن معامله عادی محسوب می شود . ج2 : صرفاً معامله ای که در دفاتر اسناد رسمی و در حوزه قانونی خویش صورت گیرد رسمی است و مابقی معاملات به هرکم و کیفی معامله عادی است. س : مسئولیت بخش املاک در قوه قضاییه چیست؟ 1- تثبیت مالکیت 2- تثبیت معامله س : حداقل اقدامی که باید بر روی ملک انجام شده باشد تا یک سر دفتر بتواند به تنظیم سند رسمی اقدام نماید چیست؟ صفحه 11 کتاب ق مواد 11 و 12 ق.ث 1- آگهی در ظرف 30 روز و سه مرتبه 2- از تاریخ اولین آگهی متصرفین باید ظرف 10 تا 60 روز به عنوان مالک یا اشخاص مذکور مواد 27 و 32 (منظور در مورد املاک دولتی– وقفی– حبس– ثلث و ...) تقاضای ثبت بدهند. اشخاص و مالکین یا قیمین و ... باید به وسیله اظهارنامه در خواست ثبت بدهند و اداره ثبت نیز تا 90 روز پس از اولین انتشار آگهی مذکور– صورت کلیه اشخاصی که اظهارنامه داده اند بانوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه آگهی و تا 60 روز فقط در دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر گردد سپس اوراق و مدارک قانونی از طرف مالکین یا قائم مقام قانونی ایشان تحویل اداره ثبت می گردد تا منجر به صدور سند ثبتی شده باشد و سر دفتر ، دفترخانه مجاز به ثبت سند برای دیگری باشد. عملیات مقدماتی ثبت ملک --------------------- تا منجربه ------------ صدور سند مالکیت س : اهم مسئولیت ها و وظایف و رسالت مهم سازمان ثبت اسناد و املاک چیست؟ 1- تثبیت مالکیت 2- تثبیت معاملات س : حداقل اقدامی که بایستی بر روی ملک انجام شود تا بتوان نسبت به آن ملک معامله رسمی انجام داد چیست؟ 1- تنظیم اظهارنامه ثبتی و تأیید آن توسط رئیس اداره ثبت محل برای صدور سند مالکیت جهت هر ملک ابتدا بایستی عملیات مقدماتی به صورت کامل انجام شود و پس از ختم این عملیات ثبتی سند مالکیت صادر خواهد شد بنابراین خروجی اولین بخش از عملیات مقدماتی تنظیم اظهارنامه ثبتی است و هرگاه اظهارنامه ثبتی برای ملکی تنظیم و مورد تأیید قرار گرفت یعنی با بررسی مدارک خرید و تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی برای واحد یا اداره ثبت محل احراز گردیده باشد. س : حداقل اقدام برای تفکیک و یا افراض(خرد کردن یا تفکیک) ملک چیست؟ انجام عملیات تحدید حدود و ختم عملیات ثبتی است. س : فرق بین معامله رسمی و عادی چیست؟ برای املاکی که سابقه ثبت داشته باشند تنظیم سند عادی تأثیری در مسیر پرونده ایجاد نخواهد کرد یعنی مبایعه نامه عادی قابلیت استماع برای واحد ثبتی ندارد. انواع املاک 1- املاک فاقد 2- املاک مجهول المالک 3- املاک ثبت شده (ماده 22 ق.ث) س : دفتر توزیع اظهارنامه (پلاک کوبی) چیست و حاوی چه اطلاعاتی است؟ ویژگی این دفتر تخصیص پلاک در سال 1295 شمسی بوده که برای سرشماری املاک و نام مالکین و نوع ملک ها تنظیم شده است. س : دفتر پلاک ثبتی چیست و حاوی چه اطلاعاتی است؟ س : تفاوت بین ملک جاری و ملک ثبت شده در چیست؟ ملک جاری ملکی است که بخشی یا کل مراحل ثبتی (عملیات ثبتی) آن انجام شده باشد ولی تاکنون ثبت دفتر املاک نشده باشد ولی املاک ثبت شده املاکی هستند که پس از ختم عملیات ثبتی در دفتر املاک ثبت شده و منجر به صدور سند مالکیت گردیده باشد. تفاوت در ملک جاری ممکن است موانع و محدودیت هایی برای ملک ایجاد کند و مانع ثبت آن در دفتر املاک گردد. تفاوت دیگر اینکه تا قبل از ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت در صورت افراض (خرد کردن یا تفکیک) – وقوع اشتباه – اختلاف یا تعارض، هیأت نظارت می تواند عملیات را ابطال نماید. اما در مورد املاک ثبت شده موضوع ماده 22 ق.ث ضمن اینکه هیأت نظارت صلاحیت ابطال آن را ندارد، برای مراجع قضایی و اداری قابل استناد می باشد. نظارت اجرایی ثبت عمومی : بعد از تصویب ق.ث در سال 1295 به منظور ترغیب مالکین از اوایل سالهای 1300 به بعد مقررات ثبت عمومی در شور آغاز شد و مأمورین ثبتی برای اجرای مقررات و قانون با مراجعه به محل و بازدید میدانی ضمن تخصیص پلاک برای هر ملک اظهارنامه های ثبتی را به مالکین در محل تحویل دادند. س : نحوه پذیرش ثبت املاک مجهول المالک چگونه است؟ مطابق ماده 12 ق.ث آن دسته از املاکی که در اجرای مقررات ثبت عمومی، به هر دلیلی ثبت نشده اند اصطلاحا" مجهول المالک نامیده می شوند و چنانچه در حال حاضر ملکی مجهول المالک باشد متقاضی می تواند درخواست ثبت آن ملک را از ثبت بنماید. نکته : ممکن است ملکی فقط دارای پلاک اصلی باشد ویا هم دارای پلاک اصلی هم دارای پلاک فرعی باشد. نکته مهم: حداقل اقدام برای تنظیم سند چیست؟ 1- انجام معامله رسمی – تنظیم اظهارنامه و تأیید توسط رئیس ثبت محل 2- انجام تفکیک و ختم عملیات ثبتی. س : مراحل اجرایی ثبت ملک مجهول المالک تا ثبت و صدور سند چیست؟ عملیات ثبتی مجهول المالک : 1- تنظیم صورتجلسه احراز از تصرف (توسط کارشناس) 2- تنظیم اظهارنامه ثبت و تأیید ان توسط رئیس ثبت محل 3- انتشار آگهی نوبتی 4- انتشار آگهی تحدید حدود 5- انجام عملیات تحدید حدود 6- تهیه پیش نویس سند 7- ثبت در دفتر املاک 8- صدور سند مالکیت و ختم عملیات ثبتی س : ارکان صورتجلسه احراز از تصرف کدام است؟ 1 - مشخصات ملک 2- مشخصات مالک یا مالکین 3- حدود ملک 4- حقوق ارتفاقی 5- تأیید تصرفات مالکانه 6- گواهی شهود محل 7- امضاء صورتجلسه توسط نماینده نقشه برداری س : برای انجام عملیات ثبتی فرق بین صورتجلسه احراز تصرف و اظهارنامه ثبت در چیست؟ هرگاه تصرفات مالکانه شخص در یک ملک برای کارشناس آن محرز گردد صورتجلسه احراز تصرف توسط کارشناسان تنظیم می گردد و به امضای شهود و متقاضی می رسد اما اظهارنامه ثبت زمانی تأیید می گردد که تصرف مالکانه متقاضی برای رئیس ثبت محرز گردد. تنظیم صورتجلسه احراز از تصرف دو نتیجه دارد : 1- نتیجه مثبت 2- نتیجه منفی توضیح اظهارنامه : فرم مخصوص و دارای مشخصات و حقوق و حدود صاحبان متصرف فعلی است که جهت تأیید به امضای رئیس ثبت می رسد و پس از امضای مالکیت شما بر روی آن ملک در این مرحله ثبت می گردد. س : نحوه اختصاص پلاک فرعی به املاکی که قبلاً دارای پلاک فرعی بوده اند چگونه است؟ در مواردی که مطابق دفتر توضیح اظهارنامه برای یک ملک شماره فرعی و اصلی تعیین شده باشد سپس برای قسمتی از ملک درخواست ثبت شود برای قسمت مذکور آخرین پلاک فرعی تخصیص داده می شود. به طور مثال : در دفتر اظهارنامه برای یک ملک که مساحت آن 1000 متر مربع بوده پلاک 52 فرعی از 116 اصلی (52/116) منظور گردیده سپس متقاضی 200 متر مربع از این ملک را درخواست ثبت نموده و مطابق دفتر فروعات (تخصیص پلاک فرعی) و پلاک 1500 فرعی به قطعه جدید اختصاص داده می شود. مثال نمونه 1500/52/116 و در سند مالکیت و اظهارنامه ثبتی و تحدید حدود وضعیت پلاک به شرح ذیل قید می گردد: شش دانگ یک قطعه زمین 200 متر مربعی تحت پلاک 1500 فرعی از اصلی مفروض و مجزا شده از 52 فرعی از اصلی مذکور(116) مثلاً آخرین پلاک فرعی از اولین پلاک اصلی و مفروض یکی ماقبل فرعی. 3- آگهی نوبتی در غالب 90 روزه است روزههای خاص اظهارنامه ها در یک نوبت منتشر می شوند. سه ماهه اول، دوم، سوم، چهارم. تاریخ انتشار سه ماهه اول یعنی از 1/1/90 تا 31/3/90 برای انتشار پرونده های 1/5/90 تا 31/5/90 تاریخ انتشار سه ماهه دوم یعنی از 1/4/90 تا 31/6/90 برای انتشار پرونده های 1/8/90 تا 1/9/90 تاریخ انتشار سه ماهه سوم یعنی از 1/7/90 تا 30/9/90 برای انتشار پرونده های 1/11/90 تا 1/12/90 تاریخ انتشار سه ماهه چهارم یعنی از 1/10/90 تا 28/12/90 برای انتشار پرونده های 1/2/91 تا 31/2/90 نکته برای یک ملک فقط یک بار و در دو نوبت آگهی منتشر می شود و به فاصله 30 روز مدت اعتراض 90 روز واز زمان اولین انتشار است. س : ویژگی های آگهی نوبتی را ذکر کنید؟ 1- آگهی های نوبتی در غالب سه ماهه ودر تاریخ های مشخص منتشر می گردد. 2- برای هر ملک فقط در دو نوبت و به فاصله 30 روز آگهی منتشر می گردد. 3- از تاریخ اولین روز انتشار به مدت 90 روز که معترضین می توانند به در خواست ثبت ملک اعتراض نمایند. س : شخصی برای دو ملک به صورت همزمان درخواست ثبت نموده است و اظهارنامه یکی در تاریخ 30/9/89 و اظهارنامه دومی در تاریخ 1/10/89 تنظیم شده است. تاریخ انتشار آگهی این دو ملک را بررسی و ذکر نمایید؟ نکته مهم: اشتباهات مؤثر و غیر مؤثر در آگهی نوبتی را بررسی نمایید؟ اگر اشتباه غیر مؤثر باشد همانجا اصلاح می گردد اما اگر اشتباه مؤثر و بعد از صدور سند مالکیت باشد مالک باید از ابتدا کل مراحل ثبت را مجدداً طی نماید. س : فرق بین آگهی نوبتی و تحدیدی در چیست؟ درخواست -------------اشتباه (90 روز) --------------اعتراض (داخل موعد90 روزه) یا خارج از موعد یعنی 91 روزه در خارج از موعد که قابل تشخیص است یا غیر قابل تشخیص است. هر اشتباهی باعث تجدید آگهی نیست. هر اشتباهی مؤثر نیست. مراحل ثبت ملک 1- صورتجلسه 2- اظهارنامه 3- آگهی نوبتی 4- آگهی تحدید حدود 5- عملیات تحدید حدود آگهی تحدید حدود - عمومی ( برای اولین بار الزامیست) خصوصی (اگر به هر دلیل آگهی عمومی انجام نشد مالک می تواند در خواست آگهی خصوصی تکی یا خصوصی كند و آگهي منتشر شود . در آگهي خصوصي زمان خاصي ندارد ولي آگهي عمومي زمان تنظيم شده و از پيش برنامه ريزي و قطعي است. براي نمونه مي توان در روزنامه ها آگهي تحديد عمومي را پيدا و بررسي كرد. نكته : اگر در تحديد حدود مالك حضور نداشت از روي ملك هاي مجاور هم مي توان تحديد حدود كرد. نكته : وضعيت روز و محل در زمان پذيرش آگهي ذكر شده است و بايد مطابقت داده شود و كل حدود زمين نسبت به مجاورين بررسي و مشخص گردد (استناد به مواد 11 الي 96 آئين نامه و 11 تا 14 ق.ث ) مواد 20 تا 60 و 67 آئين نامه خوانده شود. س مهم : آگهي تحديد حدود در چند نوبت منتشر مي گردد و نحوه اعتراض به آن چگونه است؟ در يك نوبت منتشر مي گردد و قابل اعتراض نيست. س مهم : براي انجام عمليات تحديد حدود موضوعات محوري كه بايستي مد نظر گرفته شود را ذكر نماييد؟ براي انجام عمليات تحديد حدود رعايت چند مسئله الزامي است : 1- آگهي تحديد حدود الزاماً پس از انتشار آگهي نوبتي صورت گرفته باشد. 2- آگهي تحديد حدود در مرحله اول الزاماً به صورت عمومي باشد. 3- به هنگام انتشار آگهي تحديد حدود فاصله زماني 20-60رعايت شود. س مهم : منظور از 20- 60 چيست؟ (كتاب 150) در موقع انجام عمليات تحديد حدود بايستي حد فاصل زماني انتشار آگهي تحديد حدود اعم از عمومي و يا اختصاصي با روز تحديد حدود كمتر از 20 روز و بيشتر از60 روز نباشد و مفهوم آن يعني كل عمليات تحديد حدود بايستي از 40 تجاوز نكند. س : فرق بين آگهي تحديد حدود عمومي و اختصاصي در چيست؟ در تحديد حدود عمومي چندين پلاك مورد توجه است و مد نظر قرار مي گيرد و با هزينه سازمان آگهي منتشر مي شود و عمليات آن نيز بصورت عمومي انجام مي شود ولي در آگهي اختصاصي (تكي) منتشر مي گردد و عمليات تحديد نيز اختصاصي انجام مي شود. س : فرق بين آگهي نوبتي و آگهي تحديد حدود در چيست؟ 1- آگهي نوبتي در دو نوبت منتشر مي شود ولي آگهي تحديد حدود در يك نوبت منتشر مي شود. 2- آگهي نوبتي از تاريخ انتشار به مدت 90 روز قابل اعتراض است ولي آگهي تحديد حدود محلي براي اعتراض ندارد و صرفاً از تاريخ انجام عمليات تحديد حدود به مدت 30 روز مي توان به تحديد حدود اعتراض نمود. 3- آگهي نوبتي در روز خاصي منتشر مي شود اما براي آگهي تحديد حدود روز خاصي پيش بيني نشده است. 4- آگهي نوبتي عمومي و اختصاصي ندارد اما در مورد آگهي تحديد حدود چنانچه در مرحله عمومي به هر دليل عمليات انجام نشود، مي توان آگهي اختصاصي منتشر نمود (البته به درخواست مالك انجام مي شود) . س : فرق بين آگهي نوبتي و تحديد حدود در چيست؟ در آگهي نوبتي اعتراض به ماهيت از سوي هر شخصي پذيرفته مي شود اما در عمليات تحديد حدود صرفاً از سوي مجاورين مالكين مشاعي و صاحبان حقوق ارتفاقي اعتراض به حدود پذيرفته خواهد شد و لاغير. نكته : در صورتيكه شخصي به در خواست ثبت يا تحديد حدود اعتراض نمايد چه اقداماتي را بايستي انجام دهد؟ معترض مكلف است علاوه بر تسليم اعتراض به صورت كتبي به واحد ثبتي ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع قضایي مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضایي تقديم نمايد و گواهي مربوطه را به ثبت تحويل دهد پس اين گونه نتيجه گيري مي شود كه در صورت عدم مراجعه به دادگاه اعتراض وي مورد توجه قرار نخواهد گرفت. س : در صورتيكه معترض در مرجع قضایي حاكم شود نحوه اقدام چگونه است؟ در صورتيكه معترض بتواند به دادگاه اثبات كند معترض جانشين ثبت خواهد شد و عمليات ثبتي به نام او ادامه خواهد يافت. مرحله بعدي : تهيه پيش نويس سند مالكيت در گزارش ختم عمليات ثبتي نكاتي مانند : 1- گزارش عدم بازداشتي ملك 2- گزارش عدم اوراق خارجي 3- حسابداري و تسويه حساب حق ثبت و بقاياي ثبتي 4- براي صدور سند در دفاتر املاك ارسال مي شود. عدم اوراق خارجي يك پرونده ثبتي منظور چيست؟ بايد تمام اوراق يك پرونده در خود پرونده ثبت شده باشد و اگر ضميمه نباشد و اوراق كامل نباشد، امكان تأييد از سوي دبيرخانه ثبت سند نيست. در حسابداري 10درصد قيمت منطقه اي ملك محاسبه و بايد به حساب واريز گردد. س : نحوه قيمت گذاري و تعيين منطقه اي چگونه است؟ به چهار شكل : الف : كارشناس دارايي ب : كارشناس شهرداري ج : كارشناس ثبت د : كارشناس مسكن و شهر سازي انواع قيمت گذاري : عادله ------- قيمت واقعي و عرفي محل ملك منطقه اي ---- از طريق كميسيون ملك كارشناسي--- 30درصد زير قيمت روز ملك س : در رابطه با ملكي كه عمليات ثبتي آن خاتمه يافته است نحوه صدور سند مالكيت چگونه است؟ هرگاه عمليات ثبتي خاتمه يابد پس از اجراي موارد ذيل سند مالكيت صار خواهد شد. 1- تنظيم پيش سند مالكيت 2- تأييد پيش سند (امضاء) توسط رئيس ثبت 3- پرداخت حق الثبت 4- ثبت در دفتر املاك 5- صدور سند مالكيت س : حق الثبت املاك براي در خواست ثبت به چه ميزاني اخذ و نحوه محاسبه آن چگونه است؟ 10درصد قيمت منطقه اي ملك محاسبه و اخذ مي شود. درس مورخ 1/3/90 صدور سند مالكيت المثنی فرض اول : مالک سند مالکیت خود را از ثبت اسناد دریافت نموده و در مرحله بعدی سند مالکیت وی مفقود شده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. الف: تنظیم فرم استشهادیه : فرم استشهادیه محلی فرمی چاپی است که توسط واحد ثبتی در اختیار مالک قرار می گیرد و پس از تکمیل فرم استشهادیه توسط سه نفر شهود مراتب فقدان گواهی می گردد. نفر چهارم امضای سه نفر شهود را گواهی می نماید و در زمان ارائه امضای نفر چهارم توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود. ب : بررسی پرونده یل بررسی درخواست : ب1 : تأییدیه بایگانی مبنی بر عدم وجود اوراق خارجی ب2 : انعکاس درخواست المثنی در سیستم بازداشت ودفتر املاک ب3 : احراز هویت و مالکیت مالک و نیز احراز عدم وجود مانع برای صدور سند المثنی توسط کارشناس ب4 : تهیه پیش نویس آگهی فقدان ب4-1 : در متن آگهی فقدان که یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می شود اطلاعاتی مربوط به ملک و مالک درج می گردد و یا در پایان تأکید می شود چنانچه افراد به آگهی فوق اعتراض دارند و یا اینکه سند مالکیت در اختیار آنها می باشد می توانند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را تسلیم نمایند . س : آگهی المثنی در چند نوبت منتشر می شود و زمان اعتراض آن چقدر است و از چه تاریخی می توان اعتراض نمود؟ در متن آگهی فقدان که یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می شود اطلاعاتی مربوط به ملک و مالک درج می گرددو یا در پایان تأکید می شود چنانچه افراد به آگهی فوق اعتراض دارند و یا اینکه سند مالکیت در اختیار آنها می باشد می توانند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را تسلیم نمایند. س : چه کسانی می توانند به آگهی المثنی اعتراض نمایند؟ 1- کسانی که سند مالکیت را در اختیار دارند اعم از اینکه ملک را خریداری نموده اند یا به عنوان وثیقه در اختیار وی قرار گرفته باشد. 2- کسی که مدعی خرید ملک باشد. 3- کلیه افراد ذینفعی که مدعی می باشند و حق آنها ضایع شده است. س : رسیدگی به اعتراض در چه مرجعی مورد رسیدگی قرار می گیرد؟ دادگاه های محلی ب4-2 : ارسال آگهی برای انتشار ب4-3 : گواهی صحت انتشار آگهی ب4-4 : تهیه پیش نویس سند مالکیت ب4-5 : کنترل پیش نویس و تأیید اقدامات انجام شده. ج : تأیید و امضای پیش نویس توسط رئیس یا معاون د : انعکاس موضوع در دفتر املاک ه : انعکاس موضوع در سیستم رایانه - جاهایی که سیستم رایانه ای وجود ندارد بایستی بخشنامه ی اعتبار اجرایی سند مالکیت اولیه صادر و به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. و : صدور سند مالکیت المثنی و تحویل آن به مالک. نکات مهم نکته 1: به ازای دو سند مالکیت المثنی 25000 تومان از مالک اخذ و به خزانه دولت واریز می شود. بهای سند جداگانه اخذ خواهد شد بهای اسناد قدیمی 250 تومان و دفترچه ای بهای اسناد جدید 20200 تومان است.) نکته 2 : از زمان صدور سند المثنی سند مالکیت اولیه باطل محسوب خواهد شد. نکته 3 : چنانچه مالک بعد از اخذ المثنی مجدداً مراجعه و اعلام نماید سند مالکیت اولیه پیدا شده است نحوه اقدامات بعدی به شرح ذیل است : الف- چنانچه باسند مالکیت اولیه معامله ای انجام نشده باشد سند اولیه اخذ و ابطال می گردد. ب- چنانچه باسند مالکیت اولیه معامله ای انجام شده باشد در این جا دو حالت متصور است : حالت اول : هرگاه سند مالکیت المثنی دفترچه ای باشد، سند دفترچه ای اخذ و ابطال می شود. حالت دوم : هرگاه سند مالکیت المثنی برگه ای باشد، هر دو سند دفترچه ای و برگه ای اخذ و ابطال می شودو سند جدید صادر می گردد. نکته 4 : مستندات صدور سند مالکیت المثنی ماده 120 آیین نامه ق.ث می باشد. نکته5 : چنانچه قسمتی از مالکیت پاره شود یا اینکه دچار آب گرفتگی شود تمام تشریفات المثنی اجرا خواهد شد . نکته 6 : دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انجام معامله رسمی بر روی اسناد مالکیت المثنی علاوه بر اخذ پاسخ استعلامات دفتر بازداشتی وضعیت ملک نیز جداگانه استعلام نماید. سؤال از نکته 6: س : دفاتر اسناد رسمی برای انجام معامله بر روی سند مالکیت المثنی چه تکالیفی بر عهده دارند؟ ج : واحد ثبتی مکلف است عبارت المثنی را بصورت واضح بر روی سند درج نماید . فرض دوم س : در مواردی که مالک فوت می کند و ورثه او درخواست صدور سند مالکیت المثنی می کنند نحوه مراحل آن چگونه است؟ حالت اول : همه ورثه در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده اند یا اینکه یک نفر به وکالت از بقیه درخواست المثنی نموده است. در این حالت پس از انتشار آگهی المثنی ورثه می توانند تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نمایند یعنی اینکه صدور سند المثنی به نام متوفی ضرورتی ندارد. حالت دوم : همه ورثه توافق ندارند یا اینکه امکان حضور همه برای ارائه درخواست امکان پذیر نیست و در این حالت قبل از توافق ورثه رسیدگی به درخواست آنان از صلاحیت واحد ثبتی خارج است. حالت سوم : هر گاه سند مالکیت در اختیار یکی از ورثه باشد و از ارائه سند خودداری نماید مابقی ورثه می توانند با قید این موضوع درخواست سند سهم الارث نمایند که در این صورت واحد ثبتی مکلف است مراتب را به شخصی که سند در اختیار وی می باشد اخطار نمایند و چنانچه پاسخی داده نشد به استناد تبصره 3 ماده 120 آئین نامه اسناد مالکیت سهم الارث ورثه صادر خواهد شد . حالت چهارم : در مواردی که سند مالکیت در ید شخص ثالثی می باشد. درس جلسه 7/3/1390 بررسی کمیسیون های مواد 147 و 148 ق.ث هیأت های حل اختلاف مستقر در واحد های ثبتی که دارای ترکیب سه نفره اند بشرح ذیل است : الف - رئیس ثبت محل ب- عضو قضایی (قاضی هیأت) ج- یک نفرخبره ثبتی که با رأی اکثریت یعنی 3/2 آرای قطعیت و لازم الاجرا است. نحوه انتقال سند 1 : انتقال به وسیله خود مالک و یا قائم مقام قانونی وی 2 : انتقال به شکل نتقال اجرائی (با حکم مرجع قضایی) 3: از طریق کمیسیون های مواد 147 و 148 ق.ث س : از چه طریق می توان بر روی ملکی که سابقه ثبتی دارد نقل و انتقال رسمی انجام داد؟ ج : - موافقت مالک رسمی و یا قائم مقام قانونی او - مراجعه نماینده اجرای احکام به دفتر اسناد رسمی برای انتقال اجرایی به قائم مقامی از طرف مالک رسمی - صدور رائ هیأت حل اختلاف مبنی بر صدور سند بنام خریدار به قائم مقامی از طرف مالک رسمی س : ساختار تشکیلاتی هیأت های حل اختلاف چگونه است و نحوه اقدام آن را شرح دهید؟ هیأت های حل اختلاف متشکل از سه عضو است الف- رئیس ثبت محل ب- عضو قضایی (قاضی هیأت) ج- یک نفرخبره ثبتی که با تشکیل جلسه و صدور رأی با اکثریت 3/2 برای واحد ثبتی لازم الاجراست. شرایط صدور رأی هيأت های حل اختلاف چگونه است؟ 1- خرید عادی از مالک رسمی 2- صدور رأی مفروز (جدا شده) برای مالکین رسمی دولتی 3- متصرفین در اراضی دولتی س : محور های صلاحیت هیأت های حل اختلاف را به طور اختصار بیان نمایید؟ ج1: املاکی که سابقه ثبتی دارند و اشخاص به صورت عادی خرید کرده اند. ج2 : املاکی که مالک رسمی دارد اما مالکیت آنها به صورت مشاعی است و از طریق قوانین جاری موفق به اخذ سند مالکیت 6 دانگ نشده اند. ج3 : املاکی که متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است و اشخاص در آن تصرف مالکانه دارند. س : املاکی که مشمول مواد 147 و 148 ق.ث هستند بایستی دارای چه شرایط و ویژگی هایی باشند ؟ 1 : داشتن تصرف مالکانه در ملک 2 : ارائه مدارک خرید عادی از مالک رسمی 3 : احراز مالکیت رسمی مشاعی برای مالکان مشاعی.http://ronin-59.blogfa.com  


http://ronin-59.blogfa.com


مطالب مشابه :


حقوق ثبت املاک 1

ویژگی این دفتر تخصیص پلاک در سال 1295 شمسی بوده که برای سرشماری املاک و نام مالکین و نوع ملک ها
طرح مجلس برای تخصیص سهمیه دانشگاه به مناطق نیازمند معلم و پزشک

آسمان - طرح مجلس برای تخصیص سهمیه دانشگاه به مناطق نیازمند معلم و پزشک - اخبار آزمون مربیان
بنیاد شهید تهران اعلام کرد

اختصاص پلاک ویژه مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ از تخصیص پلاک ویژه ی
طرح پلاک ویژه خودرو معلولین

تخصیص پلاک ویژه معلولین به وسایل نقلیه باربری، مسافر بری و غیره ممنوع می باشد .
تعرفه شماره‌گذاری خودروها افزایش یافت

پلاک زوج یا فرد براساس انتخاب مالک و تخصیص و انتخاب پلاک زوج یا فرد در اختیار کاربر
فلسفهء تعویض پلاک خودروها و اهدافی که هرگز محقق نشد !

دفتر خانه اسناد رسمی 162تبریز - فلسفهء تعویض پلاک خودروها و اهدافی که هرگز محقق نشد ! - حقوقی
نیازی برای ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیست

پلاک خودرو با فرمت پلاک ملی از بهمن‌‌ سال 82 آغاز شد که در آن مسئولیت تخصیص شماره پلاک
مطالب يك همكار در خصوص حذف تنظيم سند رسمي وسايل نقليه

اصولا تعویض پلاک ‌هایی که کرارا تفویضمی‌شود با سیاست‌های نیروی انتظامی در تخصیص پلاک
تنظیم سند قطعی اتومبیل قبل از تعویض پلاک

وکالت تعویض پلاک که به پیروی از تعرفه حق التحریر وکالت بین شصت پورتال تخصیص شناسه ملی
برچسب :