طرح هادی روستایی چیست؟

طرح هادي روستايي چيست   مقدمه
 طرحهای هادی روستای از جمله پروژه هایی محسوب می گردند که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند . پایه چنین طرحهای در کشور ما از سال 1362 و تحت عنوان ،روان بخشی روستاها ، در یکی از نقاط روستایی شهرستان شهرکرد و توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت به مورد اجرا گذاشته شد ، و در سالهای بعد به خصوص از سال 1366 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت تمام پی گیری شد . تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جمله ، اهداف مورد نظر در طرحهای مذکور می باشد.
10453999130220900-946981.jpg
تعريف
 بر اساس آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ایی ، و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب مورخه 12/10/78 هیأت دولت، طرح هادی روستایی عبارت از :
 طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود ، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی ، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.
مراحل تهيه طرح هادي
 مرحله اول: تهیه نقشه پایه و وضع موجوذ روستا
 مرحله دوم : مطالعات پایه و تشخیص وضعیت
 مرحله سوم : تحلیل و استنتاج از بررسیها و تدوین چشم اندازها
 مرحله چهارم: تعيين پروژه های پيشنهادی و تهيه طرح هادی
اهداف تهيه و اجراي طرح هادي روستايي
 الف: در نخستین فصل آئین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی اهداف مورد نظر به شرح زیر عنوان شده است :
 1- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی .
 2- تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی ، تولیدی و رفاهی .
 3- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات بهزیستی و عمومی .
 4- ایجاد شبکه ارتباطی منظم ، و ساماندهی منطقی نظام توزیع خدمات در سطح روستاهای دهستان .
 5- ایجاد زمینه بهبود وضعیت اقتصادی روستاها از طریق تسهیلات تولیدی ، اشتغال ، و ارتقاء درآمد روستائیان .
 6- هدایت وضعیت فیزیکی ( کالبدی ) روستا.
 - بطور کلی و براساس اهداف فوق الذکر ، طرح هادی روستایی در راستای فراهم سازی توسعه و عمران روستاها می بایستی از رویکرد های متفاوت و جامعی برخوردار باشد.
 - اولویت واژه توسعه برعمران که دارای بارمعنایی وسیع و متشکل از نظامی جامع و چند بعدی ، به لحاظ ساختارها و زیر ساختهای اقتصادی – اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی می باشد ، خود گواه این موضوع است که تنها هدف طرح هادی ، عمران یا رشد زیر ساختهای فیزیکی و کالبدی روستا نمی باشد ، بلکه توسعه روستا به عنوان یک فرایند جامع و جند بعدی از اساسی ترین اهداف مورد نظر تلقی شده است .
 ب: اهداف عمومی از اجرای پروژه های عمران روستایی به شرح زیر است :
 1- افزایس راندمان کار روستائیان
 2- بهبود معیشت و رفاه سط زندگی در روستاها
 3- جلب سرمایه گذاری در روستاها
 4- تکمیل و اصلاح چرخه تولید – مصرف روستایی
 5- پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها
مشکلات عمران روستاها
 بطور کلی عمران روستاها با مشکلاتی مواجه است که اهم آنها عبارتند از :
 1- پراکندگی روستاها
 2- عدم دسترسی به مصالح مرغوب ساخت وساز
 3- محدودیت بودجه و اعتبارات
 4- سبک انگاری پروژه های عمران روستایی از طرف بعضی مسئولین و سازمانها
 5- عدم جدیت قانونی
 6- ماندگاری کم مردم در روستاها
مراجع بررسی و نصویب طرحهای هادی روستایی
 تا پیش از ابلاغیه مورخ 16/11/79 هیئت محترم وزیران ، روند بررسی و تصویب طرح هادی به گونه ای بود که پس از کنترل و تائید مطلاعات انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلام یطرح تهیه شده درکمیته فن یطرحهای هادی روستایی مطرح می شد . کمیته مذکور مرکب از نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، سازمان جهاد کشاورزی ، مسکن و شهرسازی ، دفتر فن یاستانداری ف محیط زیست ، شرکت آبفای روستایی ف بنیاد مسکن انقلاب اسلام استان و رئیس شورای اسلامی روستا و در صورت نیاز بخشدار مربوطه بوده و در محل بنیاد مسکن استان تشکیل می گردید . ضمن اینکه پیش از برگزاری جلسه کمیته فنی طرح ، یک مرحله بازدید از روستا توسط کارشناسان واحد فنی بنیاد جهت انطباق مطالعات و نقشه های مشاور با واقعیات محل انجام میگرفت که در حال حاضر نیز روند مذکور پیش از برگزاری جلسه گروه کارشناسی کمیته عمران پیگیری میشود .
 متعاقب اصلاح موارد مندرج د رصورتجلسه کمیته فنی توسط مشاور ، به منظور تصویب نهایی ، طرح تهیه شده درشورای تصویب که متشکل از مدیران و رؤسای هر یک ازادارت و سازمانهای ذیربط بود ، مطرح و پس از تصویب جهت اجرا ابلاغ می شد .
 شایان ذکر است که هم اکنون در پی ابلاغ مصوبه فوق الذکر هیئت وزیران ، کار گروه عمران و زیر بنایی عمران با دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ریاست معاونت عمرانی استانداری جایگزین شورای تصویب پیشین گردیده است .

منبع : http://www.bonyadmaskanfars.ir/hadi.htm


مطالب مشابه :


سید هادی میرمیران

√وبلاگ جامع و تخصصی دانلود مهندسی عمران√ - سید هادی میرمیران - پرتال دانشجویان و مهندسان
طرح هادی روستایی

طرحهای هادی روستای از جمله پروژه که تنها هدف طرح هادی ، عمران یا رشد زیر ساختهای
طرح هادی روستایی چیست؟

مونوگرافی روستای دوزان - طرح هادی روستایی چیست؟ - موضوعات : آداب و رسوم و فرهنگ و تاریخ
عمران روستایی

خــبر مـــراغــه - عمران روستایی - خبرهای مهم از شهرستان مراغه 2- مطالعه و اجرای طرح هادی
طرح هادی روستایی چیست؟

طرحهای هادی روستای از جمله پروژه که تنها هدف طرح هادی ، عمران یا رشد زیر ساختهای
پروژه کارآموزی (طرح هادی روستا)

مهندسي عمران دانشگاه آذربايجان - پروژه کارآموزی (طرح هادی روستا) - دانلود مهندسی عمران
برچسب :