خلاصه فصل 1 -مدیریت استراتژیک- دکتر لطف الله فروزنده(خلاصه کتاب) دهکردی

مدیریت استراتژیک- دکتر لطف الله فروزنده(خلاصه کتابدهکردی 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نام درس: مدیریت استراتژیک

تعداد واحد: 3

منبع: مدیریت استراتژیک

مولف: دکتر لطف الله فروزنده دهکردی

ناشر: دانشگاه پیام نور

اهداف درس

آشنایی دانشجویان با:

تعاریف و مفاهیم فرایند مدیریت استراتژیک

مدلهای تدوین استراتژی

تدوین اهداف بلند مدت و انواع استراتژیهای اصلی

مفاهیم متغیرهای اساسی استراتژیک سازمانی

اجرای استراتژی

ارزیابی استراتژی ها

ارتباط مدیریت بهره وری و فرایند مدیریت استراتژیک

مقدمه

درس مدیریت استراتژیک یکی از دروس پایه ای رشته مدیریت بازرگانی است . شناخت دقیق تغییرات محیطی و افزایش توانمندی برای استفاده از فرصتها مهمترین وظیفه یک مدیر است . مدیریت استراتژیک افق دید موسسه و نحوه رسیدن به آن را تعیین می کند, اصولا مدیران بازرگانی و موسسات بزرگ با داشتن دید استراتژیک توانسته اند پله های رشد و ترقی را به سرعت طی نمایند .

فصل اول

فرایند مدیریت استراتژیک

 

مدیریت استراتژیک , برنامه ای هماهنگ , جامع و پیوسته است که استعدادهای ممتاز سازمان را با محیط ارتباط می دهد و منظور از آن تحقق هدفهای سازمان در چار چوب اجرای صحیح مدیریت است .

 

اولین قدم در تدوین مدیریت استراتژیک در سالهای آخر دهه پنجاه برداشته شد . مدیران روشی ابداع کردند که برای کجایی و چرایی حرکت موسسه خود در آینده تصمیم گیری کنند قسمت تحلیلی این روش را طراحی استراتژیک نامیده و فرایند طراحی گروهی آن را برنامه ریزی استراتژیک خوانده اند .

 

قدم دوم در سالهای هفتاد برداشته شد , زمانی که مدیران کشف کردند که با هر تغییر گسسته در استراتژی موسسه , شکل گیری درون سازمانی موسسه نیز بایستی دگرگون می شد. این فرآیند برنامه ریزی توانمندی نامگذاری شد .

 

 قدم سوم در سالهای آخر دهه هفتاد, واکنش نسبت به نظرات روزافزون تغییرات ناگهانی در محیط برداشته شد . برای موجهه شدن با این تغییرات موسسات بازرگانی شروع به استفاده از فن واکنش استراتژیک در زمان واقعی کردند , و آن را مدیریت مسئله نامیدند .

 

تازه ترین تدوین استقرار برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک است, که روش جامع و نظام یافته ای برای برخورد با تغییرات است به طوری که مدیر توانایی لازم برای اداره تصمیمات را بدست آورده و با استفاده از یک سیستم خدماتی کامل با شناخت توانمندیهای داخلی و فرصتهای محیطی زمینه رشد و پویایی سازمان را فراهم می کند .

تعریف استراتژی

استراتژی در اصل به معنای ایجاد تحول در یک سازمان یا یک مجموعه مورد توجه قرار گرفته است در فرهنگ عمید استراتژی به معنی اداره کردن عملیات و حرکت ارتش در جنگ آورده شده است . 

 

آندره بوفر استراتژی را اساس و اصول راهنما , فلسفه و اندیشه عملی و تجربی تعریف کرده است .

کوئین استراتژی را چنین تعریف کرد:

استراتژی عبارت است از الگو یا طرحی که هدفها , سیاستها و     زنجیره های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می کند .

آنسف استراتژی را چنین تعریف نمود:

استراتژی برداشت جامعی است در جهت مسئولیت خطیر و روزافزون مدیریت عمومی که به موجب آن سازمان در ارتباط با محیط حرکت میکند و جایگاه خود را طوری تعیین می کند که موفقیت سازمان تامین گردد.

Mintzberg:

Strategy as a

Plan

Pattern

Ploy

Perspective 

Position

با توجه به تعریف فوق استراتژی حاوی نکات زیر است :

داشتن تصویری جامع از محیط بروی سازمانی و تعیین جایگاه سازمان در آن .

داشتن هدفهای بلندمدت و فداکردن فرصتهای آنی برای رونق آینده و احتراز از غافلگیری .

تعیین رسالت و شخصت سازمان .

نگرش بلند مدت در تخصیص منابع و تصمیم گیری .

ضرورت انجام درون سازمانی و تعهد مشترک عمومی در قبال برنامه و مسیر حرکت.

اتخاذ سیاست و تاکیدهایی به عنوان وسیله ای برای تحقق هدفهای سازمانی .

جایگاه هدف وسیاست در استراتژی :

در صورتی که استراتژی در  واقع مسیر دستیابی به هدف را تعیین میکند که خود می تواند حامل سیاستهای متعددی نیز باشد لذا سیاست طریق دستیابی بر هدف را مشخص می کند , ولی استراتژی بیشتر مسیر تحقق هدف را تعیین می کند.

 

تاکتیکها صفبندی های هستند کوتاه مدت , انطباقی : عملی و تعاملی که نیروهای متقابل , آنها را برای دستیابی به هدفهای محدود به کار میگیرند. استراتژی مبنای مستمر را برای جهت دهی به این انطباقها به سوی مقاصدی گسترده تر مشخص می کند .

فرایند طراحی مدیریت استراتژیک

دیوید در سال 1990 مدلی ارائه می کند که مدیریت استراتژیک را به طور کلی فرایندی سه مرحله ای تعریف کرده است .

گام اول : تدوین استراتژی

گام دوم : اجرای استراتژی

گام سوم : ارزیابی استراتژی

 

 

فرایند تصمیم گیری استراتژیک

مدیر در فرایند تدوین, طراحی, اجرا, ارزیابی مدیریت استراتژیک با پدیده تصمیم گیری استراتژیک روبه رو است, تصمیم گیری استراتژیک تدبیری برای رسیدن به هدفهای نهایی سازمان است. مدیر بایستی مشخص کند چه سیاست ها, برنامه ها و ابزاری می تواند او را در رسیدن به اهداف کمک کند.

جان دیوئی در اثر تحقیقاتی که در سال 1910 انجام داد به این نتیجه رسید که حل مسئله مستلزم چهار مرحله مختلف به شرح زیر است :

1- رویداد و یا جریاناتی که تصمیم گیرنده را متوجه وجود مسئله مینماید .

2- نوع مسئله , ابعاد و ویژگیهای آن مورد بررسی قرار گرفته , شناسایی می شود .

3- جستجو و تجسس برای یافتن راه حلهای مختلفی که می تواند مسئله را حل کند , آغاز می گردد.

4- عواقب ناشی از انتخاب و به کار بستن هر راه حل , مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس این ارزیابی , مناسبترین راه حل انتخاب و به مورد اجرا گذارده می شود .

فصل دوم

فرایند مضمون بندی استراتژی سازمانی

مقدمه

برای تدوین استراتژی سازمان بایستی مدلی را تعریف کرد, مدلهای استراتژیک از ابعاد مختلف توسط دانشمندان مدیریت تدوین و ارائه گردیده است. این مدلها هر کدام به تناسب شرایط و مقتضیات و دیدگاه محقق مربوطه ابعادی از برنامه ریزی استراتژ یک را در نظر گرفته اند .

برنامه ریزی استراتژیک

این استراتژی توسط تیلور (Taylor) در سال 1975 بیان شد,      برنامه ریزی جامع یا استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف و خطوط کلی فعالیتها و ماموریت های سازمان در دراز مدت تعیین میشود. تشخیص اولویتها و تعیین اقدامات اصلی و کلیدی که برای نیل به اهداف سازمان ضروری است در برنامه ریزی جامع انجام می گیرد .

 

مدل خط مشی هاروارد

اندرسن در سال 1980 مدل خط مشی هاروارد معروف به SWOT<span


مطالب مشابه :


خلاصه فصل 1 -مدیریت استراتژیک- دکتر لطف الله فروزنده(خلاصه کتاب) دهکردی

مدیران بازرگانی - خلاصه فصل 1 -مدیریت استراتژیک- دکتر لطف الله فروزنده(خلاصه کتاب) دهکردی
خلاصه فصل 1 -مدیریت استراتژیک- دکتر لطف الله فروزنده(خلاصه کتاب) دهکردی

راهنمايي و مشاوره دانشجويان - خلاصه فصل 1 -مدیریت استراتژیک- دکتر لطف الله فروزنده(خلاصه
مدیریت استراتژیک دکتر فروزنده

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی مجازی - مدیریت استراتژیک دکتر فروزنده - اخبار دوره های مجازی
نمونه سئوالات درس مدیریت استراتژیک از کتاب فروزنده دهکردی

مدیریت و فرهنگ - نمونه سئوالات درس مدیریت استراتژیک از کتاب فروزنده دهکردی - شرح وتفسیر در
مدیریت استراتژیک - بخش پنجم

مجله مدیریت جزوه درسی مدیریت استراتژیک دکتر لطف اله فروزنده
دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت استراتژیک پیام نور

دانلود رایگان خلاصه دروس مدیریت استراتژیک 1) مولف: دکتر لطف الله فروزنده
خلاصه کتاب الکترونیکی مدیریت استراتژیک تالیف بهمن فروزنده

ارشد مدیریت اجرایی مجازی - خلاصه کتاب الکترونیکی مدیریت استراتژیک تالیف بهمن فروزنده
كتاب الكترونيكي مديريت استراتژيك-2 (تاليف دكتر فروزنده)

انجمن علمی مدیریت اجرائی پیام نور تهران (تاليف دكتر فروزنده) انجمن مدیریت استراتژیک
برچسب :