مفاد قانونی مصوب 1370/7/21 برای آزادگان سپاه و ارتش

صدور حکم بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای سربازان آزاده ارتش و برقراری حقوق و مزایای مستمر آن کلا به استناد بند ج ماده 108 قانون جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و آئین نامه داخلی کمیسیون عالی پزشکی موضوع تبصره این ماده موجب تطبیق مندرج به کلیه سربازان آزاده ارتش گردیده است.

مقایسه قانون ارتش مصوب 1370/7/21  

قانون مقرارات استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370/7/21

ماده 21 ارتش : پرسنل ارتش کسانی هستند که  برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می شوند و عبارتند از : الف کادرثابت ؛  ب- وظیفه ؛ ج- پیمانی

 ماده 6 قانون سپاه :پرسنل سپاه کسانی هستند که برابر شرایط و  مقررات مندرج در این قانون و یا قانون وظیفه عمومی به   خدمت پذیرفته می شوند و عبارتند از:الف کادر ثابت ؛  ب- وظیفه ؛ ج- پیمانی ؛ د- بسیجی

---------------------------------------------------------------------------------------

ماده 106 قانون ارتش : خدمت پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به یکی از  صور زیر پایان می پذیرد: الف - شهادت ؛ ب- جانباز شدن ؛ ج و د ...

 ماده119 قانون سپاه :خدمت پرسنل سپاه به یکی از صور زیر پایان می یابد :  الف- شهادت ؛ ب- جانباز شده ؛ ج و د ......

---------------------------------------------------------------------------------------

 ماده 108 بنده ج قانون ارتش: پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان یا میزان کارایی از دست رفته ایشان درحدی می باشد که امکان خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از یکسال بستری باشند بازنشسته می شوند.

 تبصره : تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل با این ماده (108) و بندهای آن از نظر پزشکی برعهده کمیسیون عالی پزشکی می باشد.

ماده 121 بند ج قانون سپاه : پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارائی از دست رفته ایشان درحدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از دوسال بستری باشند و نتوانند ادامه خدمت دهند ؛ بازنشسته می شوند. 

تبصره :  تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل با مفاد این ماده و بندهای آن از نظر پزشکی برعهده کمیسیون عالی پزشکی سپاه خواهد بودبرچسب‌ها: مفادقانونی مصوب 1370, 7, 21برای آزادگان سپاه وارتش [ دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 ] [ 11:1 ] [ سید ] GetBC(2671); 1 نظر ماده190 چیست وشامل چه کسانی می شود


 
ماده 190سپاه همان ماده108 ارتش جمهوری اسلامی است 

وبلاگ آزادگان ولایتمدار برداشت از وبلاگ تابش نور : ماده ی 190سپاه همان ماده108 ارتش جمهوری اسلامی است که سالها ست که ارتش آنرا اجرا می کند ولی هنوز سپاه آنرا اجرا نکرده است ولی طبق زمزمه هایی که بگوش می رسد وچشم شیطان کور وگوشش کر مثل اینکه خبر هایی بگوش میرسد که امیداست طبق وعده هایی که رئیس اداره ایثارگران سپاه سردار شریفی داده عملی شود واینچنین که بنظرمیرسد سپاه هم می خواهد ماده 190 راعملی کند

ماده ی 190 سپاه چیست ؟ماده 190 سپاه همان ماده 108 ارتش است

طبق ماده 108 ارتش به همه سربازان  آزاده شده  این سازمان ،اعم از شاغل و غیر شاغل حقوق ماهیانه تعلق می گیرد که ارتش جمهوری اسلامی سالها است که طبق این قانون را به سربازان آزاد شده حقوق می پردازد ولی سپاه که طبق ماده 190 می بایست به سربازان آزاده شده خود و همچنین بسیحیان آزاده حقوق پرداخت کند با تفسیر خاص خود که فقط باید به سربازان آزاد شده غیر شاغل حقوق پرداخت کند از اجرای این ماده سر باز زد

 ولی با توجه به پیگیری تعدادی از آزادگان سپاه اصلاحیه ای به

کمسیون اجتماعی هئیت دولت ارسال کرد  این ماده شامل همه

 آزاده های بسیجی و سرباز سپاه می شود

 اعم از اینکه شاغل باشند یا خیر.

برگرفته از : آزادگان ولایتمدارمطالب مشابه :


مسابقات فوتسال

بنیادشهید و امورایثارگران تویسرکان - مسابقات فوتسال - - بنیادشهید و پورتال بنیادشهید
خبر بنیاد

بنیادشهید فریدونکنار; آزاده سوته; آزادگان بابلسر; پورتال بنیادشهید و امور
دست پاچه شدن بنیاد درپی اعتراضات آزادگان و عدم مراجعه به بنیادبرای دریافت سهام بی ارزش

اگر امروز سری به پورتال اطلاع رسانی بنیادشهید و امورایثارگران زده باشید مطالب زیادی و در
دست پاچه شدن بنیاد درپی اعتراضات آزادگان و عدم مراجعه به بنیادبرای دریافت سهام بی ارزش اگر امروز

اگر امروز سری به پورتال اطلاع رسانی بنیادشهید و امورایثارگران زده باشید مطالب زیادی و در
اقطاری هیئت آزادگان شهرستان فریدونکنار

بنیادشهید فریدونکنار; آزاده سوته; آزادگان بابلسر; پورتال بنیادشهید و امور
اولین نشست آزادگان بابلسر

بنیادشهید فریدونکنار; آزاده سوته; آزادگان بابلسر; پورتال بنیادشهید و امور
کمیسیون ماده 190 (38) سربازان و بسیجی سپاه

بنیادشهید فریدونکنار; آزاده سوته; آزادگان بابلسر; پورتال بنیادشهید و امور
دیدار از خانواده های ایثارگر سادات در روز عید غدیر خم

بنیادشهید فریدونکنار; آزاده سوته; آزادگان بابلسر; پورتال بنیادشهید و امور
مفاد قانونی مصوب 1370/7/21 برای آزادگان سپاه و ارتش

بنیادشهید فریدونکنار; آزاده سوته; آزادگان بابلسر; پورتال بنیادشهید و امور
برچسب :