جلوه هاي هنر در اصفهان

مسجد امام

گستره اي از معماري اصيل اسلامي در پوششي از لعاب فيروزه اي فام


DSC01457.jpg


مسجد شيخ لطف الله

گوهري صدر نشين در گنجينه شاهكارهاي معماري اصفهان

  DSC00027.jpg


كاشي كاري( مسجد شاه)
%d9%83%d8%a7%d8%b4%d9%8a%20%d9%83%d8%a7%


قاب بندي هاي محرابي شكل، طره ها، گلدان هاي مرمرين

 3q5g

كاشي كاري مسجد شيخ لطف الله

1_8293267Isfahan_0223.jpg

بوته ها ، خط ها و  اسليمي ها
pic_40.jpg 


مطالب مشابه :


روش های نظارت آموزشی

كارشناسي سنجش وارزشيابي ناحيه 4 اصفهان از قبیل آموزش ضمن خدمت، تشکیل جلسات فرهنگيان.
زلزله

ضمن خدمت فرهنگيان • اتوماسيون اداري ناحيه 6 اصفهان. پيوند هاي
جلوه هاي هنر در اصفهان

سامانه جامع ضمن خدمت فرهنگيان. ادبيات فارسي ناحيه 4 در گنجينه شاهكارهاي معماري اصفهان
ارزشيابي توصيفي چيست ؟

كارشناسي سنجش وارزشيابي ناحيه 4 اصفهان بنابراین، معلم گرامی ضمن توجه 4 به خدمت
تاریخچه مدرسه

دبستان دخترانه سمیه منطقه هوايي اصفهان کلاسهای ضمن خدمت اداره ضمن خدمت فرهنگيان.
عمر ریاست بیش از 40 رئیس دانشگاه...

رئیس دانشگاه هنر اصفهان و مدرس ضمن خدمت فرهنگيان ناحيه 2 و 4 استان و ضمن خدمت
کارت تشویقی

ضمن خدمت عکس فراخوان سمپاد اصفهان اداره کل وزارت ناحيه 4 ناحيه 5 بسيج فرهنگيان
پوشه كار در ارزشيابي توصيفي چيست ؟

كارشناسي سنجش وارزشيابي ناحيه 4 اصفهان در ضمن عملکرد میتواند به صندوق ذخيره فرهنگيان.
کمپین مجازی برای «تغییر روسای دانشگاه ها»...

صنعتی اصفهان با 652 و شاهد و مدرس ضمن خدمت فرهنگيان ناحيه 2 و 4 استان و
برنامه عملیاتی سالیانه گروه زبان انگلیسی ناحیه 5 سال تحصیلی 90/89

گروه زبان انگليسي ناحيه 5 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان . برگزاری دوره ی ضمن خدمت
برچسب :