دانلود کتاب مکانیک سیالات پارسه

 این کتاب فصول زیر را تحت پوشش قرار می دهد:

  • فصل اول : خواص سیالات

قانون لزجت نیوتون
ویسکوزیته ( لزجت مطلق یا لزجت دینامیکی)
ویسکوزیته سینماتیک
تقسیم بندی سیالات
مدول الاستیسیته ( مدول بالک)
کشش سطحی ( Surface Tension)
صعود و نزول سیال در لوله موئین

  • فصل دوم : استاتیک سیالات

اصل پاسکال
واحدهای فشار
فشار نسبی و فشار مطلق
وسایل اندازه گیری فشار
مانومتر
مانومتر دیفرانسیل
نیروی وارد بر سطوح در سیال ساکن
صفحات افقی
صفحات مایل
روش منشور فشار
صفحه قائم
سطوح انحنا دار
مولفه افقی نیروی وارد بر سطوح انحنا دار
مولفه عمودی وارد بر سطوح انحنا دار
اجسام شناور و غوطه ور در سیال
تعادل اجسام غوطه ور و شناور
هیدرومتر
حرکت صلب گونه سیالات
حرکت با شتاب خطی یکنواخت
حرکت دورانی

  • فصل سوم : جریان سیالات

جریان آرام
جریان درهم
جریان یکنواخت
جریان دائم ( Steady State)
خط مسیر (path line)
خط رگه (Streak Line)
خط جریان ( Stream Line)
قانون بقا در یک سیستم ( قانون پیوستگی)
محاسبه سرعت متوسط
قانون پیوستگی در حرکت سه بعدی
تابع جریان
معادله اولر
معادله برنولی
بیان معادله برنولی در سیستم SI
بیان معادله برنولی در سیستم انگلیسی
چند مثال از کاربردهای معادله برنولی
لوله پیتوت
ضریب تصحیح انرژی جنبشی
قانون بقای مومنتوم
ضریب تصحیح اندازه حرکت

  • فصل چهارم : محاسبه تلفات انرژی در جریان سیالات

افت فشار و اتلاف انرژی
لایه مرزی
محاسبه تنش در جریان سیال
پروفایل سرعت در جریان آرام و درهم سیال نیوتونی در داخل لوله
محاسبه افت انرژی در جریان آرام
ضریب اصطکاک
دیاگرام مودی
ضریب اصطکاک در جریان آرام داخل لوله
ضریب اصطکاک در جریان درهم داخل لوله
شعاع و قطر هیدرولیکی
جریان بین دو صفحه موازی
اتلاف انرژی در اتصالات
انبساط ناگهانی
انقباض ناگهان
طول معادل

  • فصل پنجم : پمپ و پمپاژ

تقسیم بندی پم ها
پمپهای گریز از مرکز (سانتریفوژ)
مشخصات پمپهای سانتریفوژ
روابط حاکم بر پمپها و سیستمهای انتقال مایع
سری و موازی بستن پمپهای سانتریفوژ
موازی بستن پمپهای سانتریفوژ
سری بستن پمپهای سانتریفوژ
کاویتاسپون
NPSH)Net Positive Suction Head)

  • فصل ششم : جریان های خارجی

لایه مرزی در جریان خارجی و جدایش لایه مرزی
مکان نقطه جدایش
نیروی درگ (Drag)
ضریب درگ
کاربرد نیروی درگ : محاسبه ویسکوزیته سیال مجهول

  • فصل هفتم : آنالیز ابعادی و اعداد بی بعد

روش Rayleigh
روش Buckingham
اعداد بی بعد
تشابه مطالعه مدل ها

  • فصل هشتم : بسترهای پرشده

بررسی سیالیت
محاسبه افت فشار
تغییرات تخلخل با تعییرات طول بستر

  • فصل نهم : جریان سیالات تراکم پذیر

محاسبه سرعت صوت
جریان ایزونتروپیک سیال تراکم پذیر در داخل نازل
جریان آدیاباتیک سیال تراکم پذیر در داخل لوله

*************************************************

   دانلود مستقیم : مکانیک سیالات پارسه  حجم فايل : 7 مگابایت

   پسورد فايل : www.mohandesyar.com


مطالب مشابه :


دروس آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک رشته مکانیک در سال‌های اولیه و پاسخ تشریحی رشته مکانیک
سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 91 | رایگان

سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 91
کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد پارسه 92

ارشد مهندسی مکانیک 94 سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 92 اولیه سوالات
ECU چیست؟

مهندسی مکانیک. ارشد 92 مهندسی مکانیک. خودرو را تحليل کرده و پاسخ‌هاي لازم را
پروژه محاسبات عددی

مهندسی مکانیک - پروژه محاسبات عددی - جزوات و کتاب مهندسی مکانیک - مهندسی
دانلود کتاب مکانیک سیالات پارسه

مهندسی مکانیک سوالات و پاسخ نامه نظام مهندسی سوالات کارشناسی ارشد 92 مهندسی مکانیک.
مقاله های تخصصی مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک سوالات و پاسخ نامه نظام مهندسی سوالات کارشناسی ارشد 92 مهندسی مکانیک.
انواع مکانیزمها به صورت انیمیشن

مهندسی مکانیک سوالات و پاسخ نامه نظام مهندسی سوالات کارشناسی ارشد 92 مهندسی مکانیک.
حل المسائل ارتعاشات رائو ویرایش 3 و 4

مهندسی مکانیک سوالات و پاسخ نامه نظام مهندسی سوالات کارشناسی ارشد 92 مهندسی مکانیک.
برچسب :