شماره تلفن هاي شاهرود وكليه شهرهاي استان 8 رقمي شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان گفت: از ساعت 22 روز چهارشنبه 17 اردیبهشت سال‌جاری کلیه شماره تلفن‌های استان سمنان 8 رقمی می‌گردد و کد استان به 023 تغییر خواهد یافت.

مهندس عرب‌هاشمی،  تغییرات شماره تلفن شهرهای مهم استان را به شرح زیر عنوان کرد:

1- شماره‌های شهر سمنان که با 3 شروع می‌شوند، عدد 3 به ابتدای آن اضافه شده و شماره‌هایی که با 4 شروع می‌شوند، رقم اول حذف و عدد 33 به ابتدای آن اضافه می‌شود.

2- شماره‌های شهر شاهرود که با 2 شروع می‌شوند، عدد 3 به ابتدای آن اضافه شده و شماره‌هایی که با 3 شروع می‌شوند، رقم اول حذف و عدد 32 به ابتدای آن اضافه می‌شود.

3- به ابتدای شماره شهرهای دامغان، گرمسار و مهدی‌شهر ، عدد 3  اضافه می‌شود.

وي یادآور شد: برای اطلاع از وضعیت شماره‌های تغییر یافته، وب سایت شرکت مخابرات استان سمنان به نشانی www.tcsem.ir و شماره رایگان 2118 برای مشترکین داخل استان و برای تماس گیرندگان خارج استان، قبل از ساعت 22 روز چهارشنبه 17/2/93 شماره 02319712118 و بعد از ساعت 22 شماره 0239712118 اختصاص یافته است.


مطالب مشابه :


پیش شماره و کد تلفن استان سمنان 023

کد کلیه شهرستانهای استان سمنان به ۰۲۳ تغییر یافته است اطلاعات بیشتر در سایت شرکت مخابرات
شماره تلفن هاي شاهرود وكليه شهرهاي استان 8 رقمي شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان سمنان که با 3 وب سایت شرکت مخابرات استان سمنان
همکاری دفاتر آی‌.سی‌.تی روستایی با بنیاد مسکن

معرفی سایت. روستایی استان سمنان اجرا می‌شود و کل پست و مخابرات و نیز بنیاد
خدمات اینترنتی مخابرات در خور شان مشترکان نیست

رو به گوش مسئولین مخابرات استان متأسفانه شرکت مخابرات استان سمنان بازدید از سایت
Ict روستائي

در روستاي من رويان از توابع بخش مركزي شهرستان شاهرود استان سمنان مخابرات استان سایت
کتب و مقالات قابل دانلود

مطالب آموزشی کارکنان مخابرات سمنان. سمینارها و همایشهای شرکت مخابرات استان سایت موسسه
برچسب :