برگزیدگان منطقه ای پانزدهمین دوره ی مسابقات معلم پژوهنده آموزش و پرورش منطقه

برگزیدگان منطقه ای پانزدهمیندورهیمسابقاتمعلمپژوهندهآموزشوپرورشمنطقهیک

 

ردیف

نامونامخانوادگی

ناممدرسه

ردیف

نامونامخانوادگی

ناممدرسه

 

1

آسیه خدادی گیلوایی

دبستن پسرانه شوکا

16

صدیقه قربانی

دبستان پیوند2

 

2

الهام اصانلو کریم زاده

دبستن پسرانه شوکا

17

پردیس رضوانی

دبستان پیوند2

 

3

لیلا فرجی

دبستن پسرانه شوکا

18

ژیلا جلیلی

دبستان پیوند2

 

4

سارا غفاری اکبری

دبستن پسرانه شوکا

19

زهرا کاظمی

دبستان پیوند2

 

5

فاطمه مومنی

دبستن پسرانه شوکا

20

مهرناز تسبیحی

دبستان پیوند2

 

6

علی احمدی فر

دبستن پسرانه شوکا

21

منصوره یزدی

رشد2

 

7

طیبه سرمست

دهخدا

22

پروین حاجی اشرفی

شهید تیموری

 

8

مرضیه جباری/آقامحمدتاجر

فیروزه مشتاقی

آزاده

23

فرخنده بکتاش

عدالت

 

9

فاطمه کریمی نزاد

عدالت

24

سمانه حشمت

رشد2

 

10

معصومه آبیاری قمصری

دبستان پیوند2

25

مریم آذر آیین

پیروزی

 

11

آصفه خیرمند

دبستان پیوند2

26

سیمین جولایی

پیروزی

 

12

مهتاب عمرانیان

دبستان پیوند2

27

مهری جهانگیرزاده قمی

شهید باهنر

 

13

فاطمه حسینی نژاد

دبستان پیوند2

28

محبوب رضایی

محیط

 

14

نسیم السادا ت هاشمی

دبستان پیوند2

29

مریم رفیعی بیدختی

مجتمع غفاررسولی

 

15

زهرا تسبیحی

دبستان پیوند2

30

مرضیه داودیان

مجتمع غفاررسولی

 

ردیف

نامونامخانوادگی

ناممدرسه

ردیف

نامونامخانوادگی

ناممدرسه

 


مطالب مشابه :


آغاز به کار وبلاگ دبستان شهید احمدی روشن منطقه 18

آموزش و پرورش منطقه 18 دریافت فیش
اولین جلسه سرگروههای آموزشی مقطع متوسطه منطقه تولمات

با مسئولین آموزش و ریاست و معاونین اداره آموزش و پرورش منطقه شنبه 18/8/89
آغاز طرح آهن ياري در مدارس منطقه عسلويه

به نقل از روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر، مراسم افتتاحيه طرح آهن ياري
برگزیدگان منطقه ای پانزدهمین دوره ی مسابقات معلم پژوهنده آموزش و پرورش منطقه

برگزیدگان منطقه ای پانزدهمین دوره ی مسابقات معلم پژوهنده آموزش و پرورش منطقه 18. ژیلا
برچسب :