دو.....دو سرعت وقوانين مربوطه

2334_527.jpg

  بسمه تعالي

 

قوقوانين و مقررات مسابقات دو سرعت :

امروزه پيست دو و ميداني به صورت بيضي شكل در 8 باند ( مسير ) 22/1 متر تقسيم شده اند . يك دور كامل پيست نبايد از 400 متر كمتر يا بيشتر باشد .

تجهيزات دوندگان :

1 – شماره دونده روي سينه و در پشت نصب ميشود .

2- كفش سبك و نرم و كف زيرين مناسب باشد . ( حداكثر ميخ كفش ها 4 ميلي متر باشد )

3- لمس خط شروع خطا محسوب ميشود . حركت قبل شروع تپانچه خطا محسوب ميشود .

 داوران :

داوران دو سرعت از :

استارتر , كمك استارتر , دستياران استارتر , داوران خط , وقت نگهدار , سرداور مسابقات , مسئول بادسنج و منشي .

بدون مجوز قبلي از سرداور هيچ يك از مقامات رسمي يا اشخاص ديگر حق ندارند زمان شركت كنندگان را اطلاع دهند . در دو 3000 متر با مانع دونده در مجموع از روي 35 مانع 7 مانع چاله آب و 28 مانع بدون آب است .

خطاهاي با مانع :

1 – در باند ديگري انحراف شود .

2- انداختن مانع با دست

3- از كنار مانع عبور كند .

4 – رفتن بدن به داخل باند ديگري

قوانين استارت در دو سرعت :

در دوهاي سرعت (  100 – 200 - 400 - ۶۰۰متر ) دوندگان تخته استارت خود را در حالت كوتاه يا متوسط و بلند تنظيم مي كنند و با فرمان داور استارتر دستها و يك زانو با زمين تماس دارد و با فرمان حاضر فقط دستها كشيده و پاها با زمين تماس دارند . اگر حركتي اضافي از دونده سر زد اين خطا براي 8 باند دوندگان موجود محسوب مي شود و بار دوم هر كدام از دوندگان خطا كند همان دونده از دور مسابقات حذف مي شود و با مسابقات خداحافظي ميكند . (( قانون جديد ))با فرمان شليك تپانچه استارتر شروع به دويدن مي كند .

زمان گيري يا با كورنومتر دستي يا اتوماتيك و الكتريكي صورت مي گيرد . زمانگيري با دست در صورتي كه زمان هر سه كورنومتر متفاوت باشد زمان وسط زمانهاي بدست آمده صحيح و معتبر است .  

در دوهاي سرعت با 2 خطا ولي در دوهاي سرعت 10 گانه و 7 گانه با 3 خطا از اردو مسابقات خذف ميشوند .

 خطاها در پرتاب ها :

  ديسك :

1-   پای شرکت کننده خط قوس جلويي را لمس كند .

2- فرود بيرون از دالان زميني يا فضايي

3- فرود خارج از زاويه قطاع

نيزه :

1-   اگر اثر روي زمين نگذارد .

2-  ورود و خروج ورزشکار از عقب دالان نباشد .

 علامت اختصاري ثبت نتایج :

خطا  ×                        انصراف -                   مورد قبول        O

 نحوه کسب امتیاز :

  مقام اول 7 امتياز , مقام دوم 5 امتياز , مقام سوم 4 امتياز مقام چهارم ۳ امتیاز( اگر دو پرتاب كننده هم ركورد بودند مشتركاً مقام چهارم 5/2 امتياز . مقام پنجم نخواهيم داشت) مقام پنجم ۲ امتیاز و مقام ششم 1 امتياز . مقام هفتم و هشتم امتياز نخواهند داشت .

 


مطالب مشابه :


قوانين و مقررات مسابقات دو سرعت

امروزه پيست دو و ميداني به صورت بيضي شكل در 8 بان ( مسير ) تجهيزات دوندگان : 1
دو.....دو سرعت وقوانين مربوطه

امروزه پيست دو و ميداني به صورت بيضي شكل در 8 باند ( مسير ) تجهيزات دوندگان : 1
معرفی یک رشته ورزشی: "سه گانه"

بسيار دخيل است و ورزشكاران بايد تجهيزات سه رشته ورزشي ورزشي دو و ميداني، شنا و دوچرخه
دستگاه­هاي غيرمخرب تعيين دانسيته روسازي-1

وضعيت آزمايشگاهي و ميداني تحت شرايط توسط هر دو اين تجهيزات، كمك به تشخيص
مقاله در مورد فوائد ورزش دو و میدانی:

از قهرمانان بزرگ تاريخ دو و ميداني ايران مي‌توان به باغبانباشي، خليل رضوي تجهيزات ورزشي
•برنامه ريزي و طراحي اماكن ايمن (بي خطر)

خطرناكي را پديد آورد ؛ زمين هاي فوتبالي است كه در پيرامونش پيست دو و ميداني و تجهيزات
ماراتن و اسكيت

لوازم یدکی و تجهيزات
برچسب :