شیوه ارزشیابی دروس پایه ششم


قرآن:

مستمر:  ۲۰ نمره شامل روخوانی ، فعالیت کلاسی ، پیشرفت ، فعالیت خارج از کلاس

پایانی: ۲۰ نمره شفاهی شامل ۹ نمره خواندن چهار سطر از صفحه اول دروس+۹ نمره خواندن چهار سطر از صفحه دوم دروس+۲ نمره قرائت دو پیام قرآنی و معنی و توضیح و تفسیر آن.

+ ۲ نمره تشویقی شامل: حفظ ۴ پیام قرآنی یا حفظ یک صفحه یا قرائت مانند نوار یا روان خوانی نیم صفحه از مصحف کامل


هدیه های آسمان:

مستمر:۲۰ نمره شامل ارزشیابی کتبی یا شفاهی یا تغییر نگرش در طی نیم سال

پایانی:۲۰ نمره شامل آزمون کتبی


ریاضی:

مستمر:۲۰ نمره ارزشیابی مستمر در طی نیم سال

پایانی:۲۰ نمره آزمون کتبی


علوم تجربی:

مستمر:۲۰ نمره ارزشیابی مستمر در طی نیم سال

پایانی: ۲۰ نمره آزمون کتبی


مطالعات اجتماعی:

مستمر:۲۰ نمره شامل ۱۲ نمره پوشه کار+۴ نمره پرسش کلاسی+ ۴ نمره چک لیست

پایانی: ۲۰ نمره آزمون کتبی


زبان و ادبیات فارسی:

مستمر: ۲۰ نمره نمرات کلاسی

پایانی: ۲۰ نمره آمون شفاهی شامل ۶ نمره خوانش متن(۳نمره نظم+۳نمره نثر) + ۴ نمره سوال از متن درس + ۲ نمره حفظ شعر + ۲ نمره فن بیان + ۲ نمره یاد آوری + ۲ نمره کارگاه درس پژوهی + ۱ نمره خود ارزیابی + ۱ نمره معنی واژه در جمله

یا

۱۰ نمره شفاهی(خوانش متن-فن بیان-حفظ شعر) + ۱۰ نمره کتبی(سوال از متن درس-یادآوری-کارگاه درس پژوهی-خود ارزیابی-معنی واژه در جمله)


املا:

مستمر:۲۰ نمره  نمرات کلاسی(تقریری و تمرینی)

پایانی: ۲۰ نمره شامل ۱۰ نمره تقریری + ۱۰ نمره آزمون کتبی از تمرینات املایی کتاب نوشتاری


نگارش و انشا:

مستمر: ۲۰ نمره نمرات کلاسی(۱۰ نمره نگارش و ۱۰ نمره صحت و دقت فعالیت های کتاب نوشتاری)

پایانی: ۲۰ نمره شامل ۱۰ نمره انشا با موضوع معین+۱۰ نمره آزمون کتبی از تمرینات انشایی و نگارشی کتاب نوشتاری


تفکر و پژوهش:

مستمر: ۲۰ نمره شامل ۱۰ نمره چک لیست + ۵ نمره صحت و دقت در انجام خود ارزیابی+ ۵ نمره صحت و دقت در انجام فعالیت های کتاب

پایانی: ندارد


کار و فن آوری:

مستمر:۲۰ نمره شامل میانگین چهار چک لیست از چهار فصل یا سه چک لیست از سه فصل

پایانی:۲۰ نمره شامل ۱۰ نمره پروژه یا کار عملی+ ۱۰ نمره آزمون عملی

- توجه:گرفتن آزمون کتبی از درس کار و فن آوری غیر قانونی است.


هنر:

مستمر: ۲۰ نمره شامل میانگین نمرات کلاسی

پایانی: ندارد


دانلود شیوه ارزشیابی مستمر و پایانی دروس پایه ششم ابتدایی

download.pngمطالب مشابه :


جشن پایانی پیش دبستانی

- جشن پایانی پیش دبستانی - - . به نام خدا. در تاریخ ۲۶/۲/۸۸ نو آموزان پیش دبستانی با اجرای
قرار دادن دکمه های عملیاتی بر روی اسلاید ها در پاورپوینت

4- ترسیم درمحل مناسب بر روی اسلاید. 5- تنظیم پنجره Action setting آن مانند رفتن به اسلاید پایانی.
اسلاید درس علم مواد

مهندسی مکانیک - اسلاید درس علم مواد - رابط آموزشی نمرات پایانی درس هیدرولیک و
اسلاید درس علم مواد

مهندسی مکانیک - اسلاید درس علم مواد - رابط آموزشی نمرات پایانی درس نقشه کشی 1 (برق)
تبریک سال نو....

عشق بی پایان - تبریک سال نو . - عشق واقعی پایانی ندارد قالب بلاگفا: اسلاید تم
جزوه PowerPoint

PowerPoint به طور اتوماتیک تشخیص میدهد که چه زمان نیاز به ساخت یک اسلاید اسلاید پایانی
جشن پایانی ...

مرکز پیش دبستانی توتیا - جشن پایانی - - مرکز پیش دبستانی توتیا
شیوه ارزشیابی دروس پایه ششم

پایانی: ۲۰ نمره شامل ۱۰ نمره انشا با موضوع معین+۱۰ نمره آزمون کتبی از تمرینات انشایی و
برچسب :