خندانم یا نالان

به لاف از صبوریم و حس اندوهم به یک قدر میخندم چون هر دو واقعیت هایی هستند که در تخیلم رقم خورده اند و هرگز وجود ندارند.

صد افسوس و فغان  که کسالت یار وفادارم شده  و فراموشکار شده ام.

کسالتم فرصتهایم را می سوزاند تا پشتش گرم شود و از جا برنخیزد و من فراموش کنم که  دست خداوند بالای همه ی دست ها ست، تنها هستی او ست و من با تمام شادی ها و غمهایم، در نیستی هستم و تنها برای عشق و عبودیت آفریده شدم.

به همین روی سخنان خواجه را مشق می کنم ؛ شاید جریمه نوشتن موجب فراگیریم شود، هرچند که میدانم این روش تربیتی و جریمه نویسی منسوخ شده است.


مطالب مشابه :


جریمه 405 هزار تومانی سعید حدادیان تائید شد

آوای مهر بروجرد - جریمه 405 هزار تومانی سعید حدادیان تائید شد - - آوای مهر بروجرد
2 بازی برای افزایش سرعت عمل و تمرکز

اتومبیلی که کمترین میزان جریمه را برای گروه سنی بالاتر می توانید از دو کارت برگی از
قانون مجازات مرتکبین قاچاق

مملکت می شوند می توانند تا میزان صد عدد سیگارت و پنج عدد سیگار برگی جریمه معادل دو
آیا میشود با پرداخت 50 میلیون تومان جریمه راه قانون را سد کرد ؟ میشود!

بطوریکه هر دولتی که سرکار می آید در دو موضوع مالک با پرداخت 50 میلیون جریمه برگی ازتاریخ
بازیکنان بومی و غیربومی اتکا 3 ساله در گرگان

برای ساکت الهامی بازی کرد این بازیکن بعد از رفتن الهامی و آمدن هادی برگی دو ساله جریمه
خندانم یا نالان

برگ بی برگی. میخندم چون هر دو واقعیت هایی کنم ؛ شاید جریمه نوشتن موجب فراگیریم
جزئیات جدید میزان جرایم تخلفات رانندگی منتشر شد.

برگی از گلستان 200 هزار تومان جریمه در جریمه حرکت نکردن وسائل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط
مراسمی برای صندلی های خالی!!!

چرا این دو نفر؛ بعد از سایر امیدوارم به برگی خودشان به زندان بفرستید و یا جریمه
بازی های گروهی

دو اُستا با هم در با برگی پاشو ، توسط نفرات گروه حریف یکی پس از دیگری، به عنوان جریمه با
برچسب :