دامن فون پیلی دار

100880147593.jpg قبلا فون كردن دامن از الگوي ساده را آموختيد. اگر آن را فراموش كرده‌ايد بايد يادآوري كنيم كه با بستن ساسون‌ها پايين ساسون را تا لبه دامن خط عمود كشيده، آن را مي‌بريد و سپس اوزمان مي‌دهيد. نوع ديگر كه در اينجا كاربرد دارد اين است كه ساسون پهلو را امتداد داده و به گشادي دلخواه، پايين دامن را آزاد مي‌كنيد. حالا با در درست داشتن اين الگو مي‌توانيد دامن فون، وسط پيلي‌دار درست كنيد.

براي يك پيلي وسط جلوي دامن 10 سانت به وسط آن اضافه مي‌كنيم و چون دو لا بريده مي‌شود مجموعه پيلي به 20 سانت مي‌رسد اندازه پيلي به دلخواه است و پيلي مي‌تواند يك طرف و يك يا دوقلو باشد. براي پيلي دوقلو و اين كه لبه پايين آن صاف بايستد يك سانت از مقدار لبه پايين پيلي كم مي‌كنيم و آن را با خطي جديد به لبه اصلي پيلي روي باسن بزرگ مي‌رسانيم. خط را مستقيم ادامه داده و تا كمر مي‌رسانيم هر مقدار كه از كمر گرفته شد از مقدار ساسون‌ها كم مي‌كنيم و به دور كمر اضافه مي‌كنيم. براي داشتن پيلي يك طرف يا دوقلو روي پا خط وسط ساسون را ادامه داده و آن محل را باز مي‌كنيم.

مقدار پيلي از 16 تا 20 سانت است. اگر پيلي يك طرف باشد لبه پايين آن 5/1 سانت باز مي‌شود كه مانند قبل عمل كرده و ساسون را هم هر مقدار كه باشد با پيلي تا باسن كوچك مي‌گيريم.

9 سانت براي سايز 37 به موازات خط وسط دامن به طرف روي پا خط مي‌كشيم. اين فاصله در سايز‌هاي مختلف يك سانت كم و زياد مي‌شود.

پيلي‌هاي 3 عددي روي پا ‌ با فاصله 5/3 سانت هستند. مقدار اندازه روي پيلي نصف مقدار زير آن است. براي درست كردن الگو بايد فاصله‌هاي خط‌كشي شده جاي پيلي‌ها را با قيچي جدا كنيد و به اندازه 2 برابر زير پيلي به وسط آن اضافه كنيد. دو طرف وسط و كنار دامن را هم به طرفين مي‌چسبانيم. لبه تيزي پايين پيلي‌ها نيم سانت باز مي‌شود و مانند قبل عمل مي‌شود، اگر روي دامن ساده (بدون فون شدن) پيلي قرار مي‌دهيد بايد مقدار ساسون هم در تعداد پيلي‌ها تقسيم شده و تا باسن كوچك گرفته شود. هرگاه تعداد پيلي‌ها بيشتر شود، فاصله آنها هم كم مي‌شود. براي پيلي روي يك پا احتياج به يك الگوي كامل جلو داريم و فقط روي پاي چپ پيلي مي‌دهيم. مي‌توانيم روي الگو خط‌هاي گوناگون كشيده و با برشي قسمت پايين را پيلي داد و مي‌توان يك طرف جيب و طرف ديگر پيلي داشت. همچنين مي‌توان گوشه پايين را در سمت چپ به صورت يك مستطيل كه لبه آن كج به طرف بالا باشد از قسمت درز برش زده و مستطيل را پيلي‌هاي كوچك 2 سانتي داد (علت اصلي برش كج يا منحني در بالاي اين نوع پيلي آن است كه جاي درز براي دوخت پيلي‌ها به دامن داشته باشيم).

معمولا اين تيكه پيلي را به صورت جدا بريده و به نصف زير پيلي اول دامن مي‌دوزيم.

منبع


مطالب مشابه :


دامن فون پیلی دار

دامن فون پیلی دار. قبلا فون كردن دامن از الگوي ساده را آموختيد. اگر . مدل لباس غذا
انتخاب دامن وطرز دوخت چاک دامن

با انجام كارهای تزیینی شبیه یك كمر بلند كه بر روی رانها پیلی می دامن پیله دار مدل
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 2

3- مدل دامن چین دار برش دار 4- مدل دامن پیلی دار.
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر2

2- مدل دامن چین دار 4- مدل دامن پیلی دار. بعد از رسم الگوی اولیه از لبه دامن در پهلوها
دامن پشت پیلی دار

دامن پشت پیلی دار. براي اينكار از الگوي دامن راسته استفاده مي كنيم. مدل لباس و كفش ;
برچسب :