روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد .

معلمی هنر است , معلمی عشقی است الهی و آسمانی , تا خدا بوده و هست , معلم بوده و هست و هر روز روز معلم است .

مي توان در سايه آموختن
گنج عشق جاودان اندوختن
اول از استاد، ياد آموختيم
پس، سويداي سواد آموختيم
از پدر گر قالب تن يافتيم
از معلم جان روشن يافتيم
اي معلم چون کنم توصيف تو
چون خدا مشکل توان تعريف تو
اي تو کشتي نجات روح ما
اي به طوفان جهالت نوح ما
يک پدر بخشنده آب و گل است
يک پدر روشنگر جان و دل است
ليک اگر پرسي کدامين برترين
آنکه دين آموزد و علم يقين

استاد شعر معاصر "شهریار"

روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد .


مطالب مشابه :


نمونه طرح روزنامه دیواری

گل های شاداب - نمونه طرح روزنامه دیواری - سخت آشفته و غمگین بودم …به خودم می گفتم
روزنامه دیواری

روزنامه دیواری . ولی مثل اینکه این بار تو کارش جدیه چون دیدم نشسته کلی طرح و مدل برای
مسابقه روزنامه دیواری <روز خدا>

شیوه نامه اجرایی طرح « مسابقه روزنامه دیواری روز خدا » شبکة دانش آموزی – اتحادیه انجمن های
نیکی و بدی

روزنامه دیواری - نیکی و بدی - "وبلاگی کاملا بیطرف" چون ديگر فرصتي بري طرح برداشتن از او نداشت.
روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد .

روزنامه دیواری - روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد . - "وبلاگی کاملا بیطرف" - روزنامه
روز نامه دیواری

روزنامه دیواری معجونی است از فعالیت های ادبی و در طرح زیر علاوه بر شناخت کلی با سازمان
روزنامه های دیواری دوم2 - طرح کرامت و دهه ی فجر و ...

آموزگار ابتدایی : اول تا ششم - روزنامه های دیواری دوم2 - طرح کرامت و دهه ی فجر و - (دوم2دبستان
برچسب :