تاريخچه آموزشگاه‌هاي بهياري در ايران(1)

 

پيشنهاد تعليم بهيار به منظور رفع احتياج فوري جامعه نسبت به خدمات پرستاري داده شد. چون تعداد پرستاران فارغ‌التحصيل جوابگوي نيازمنديهاي روزافزون جامعه را نمي‌داد، تعليم بهيار در سال 1332 ش توسط وزارت بهداري آغاز شده و از سال 1337 بصورت يك حرفه قانوني درآمد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در سال 2517(1337ش) اساسنامه آموزشگاه‌هاي بهياري به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد كه مطابق آن اساسنامه شرط ورود به مدرسه بهياري دارابودن گواهي كلاس نهم و مدت تحصيل دو سال مي‌باشد. مدارس بهياري داراي اساسنامه‌اي مي‌باشند كه تا سال 1355 اساسنامه آموزشگاه‌هاي بهياري كه در  نهصد و چهل و هشتمين شوراي عالي فرهنگ مورخ 28/02/1337 مطرح و به تصويب رسيده بود به قرار زير مورد اجرا قرار مي‌گرفت:

ماده1- داوطلبان تحصيل در اين آموزشگاه‌ها بايد داراي شرايط زير باشند:

الف- داشتن گواهينامه سال سوم متوسطه

ب- داشتن سن بين 16 تا 26 سال

ج- داشتن دو نفر معرف مورد اعتماد آموزشگاه كه حسن اخلاق داوطلب را گواهي نمايند.

ماده2- عده لازم براي تحصيل در آموزشگاه از بين داوطلبان از طريق مسابقه انتخاب خواهند شد.

ماده 3- دوره تحصيل در آموزشگاه‌ بهياري دو سال مي‌باشد.

ماده4- برنامه تحصيل آموزشگاه‌هاي بهياري كه شامل دروس نظري و عملي است بايستي به تصويب شوراي عالي فرهنگ برسد.

ماده5- به فارغ‌التحصيلان اين آموزشگاه‌هاي گواهينامه بهياري اعطاء مي‌گردد.

ماده6- آموزشگاه‌هايي كه شبانه‌روزي بوده و يا به دانش‌آموزان آن كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي‌شود، دانش‌آموزان بايد تعهد بسپارند كه پس ازفراغت از تحصيل، معادل دو سال سنوات تحصيل به خدمت بهياري مشغول گردند در غير اين صورت بايد كمك هزينه‌هاي دريافتي را مسترد دارند.

ماده7- كليه آموزشگاه‌هاي بهياري كشور از اين تاريخ تابعه مقررات اين اساسنامه خواهند بود.

از تاريخ 1355 اساسنامه آموزشگاه‌هاي بهياري تغيير كرد و به صورت زير مورد تصويب و اجرا قرار گرفت.

ماده 1- شرايط تأسيس:

شرايط زير براي تأسيس مدارس بهياري الزامي است:

الف- معرفي يك نفر به عنوان مدير مدرسه كه حداقل داراي گواهينامه معادل ليسانس يا ليسانس از يكي از آموزشگاه‌هاي پرستاري و سه سال سابقه كار آموزشي يا خدمات بيمارستاني و بهداشتي باشد.

ب- داشتن حداقل يك نفر مربي براي هر ده نفر دانش‌آموز در هر سال تحصيلي.

ج- داشتن امكان استفاده از بيمارستان‌هايي با بخش‌هاي داخلي، جراحي، رواني و زايشگاه و درمانگاه‌هاي مختلف.

د- در اختيار داشتن مراكز بهداشتي با برنامه و فعاليتهاي مختلف بهداشت همگاني و تنظيم بهداشت خانواده.

هـ -داشتن تجهيزات آموزشي نظري وعملي مورد نياز طبق موازين جاري.

ماده2- اخذ كسب امتياز تأسيس مدارس بهياري در هر نقطه از كشور منوط به پيشنهاد اداره كل امور پرستاري و مامائي وزارت بهداري و تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش خواهد بود.

ماده 3- شرايط پذيرش داوطلبان تحصيل در مدارس بهياري بشرح زير است:

الف- داشتن سلامت جسمي و رواني

ب- داشتن كارنامه قبولي سال دوم گروه خدمات بهداشتي(در صورت نياز از ساير رشته‌ها پذيرفته خواهد شد).

ج- سن داوطلب در اول سال تحصيلي كمتر از شانزده و بيشتر از 22 سال نباشد.

د- قبول شدن در امتحانات ورودي و مصاحبه.

ماده 4- دوره تحصيلات رشته بهياري دو سال خواهد بود.

ماده 5- برنامه تحصيلات رشته بهياري كه با همكاري وزارت بهداري تنظيم مي‌شود پس از تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش در كليه مدارس بهياري قابل اجرا خواهد بود.

ماده 6- در پايان تحصيلات دوره بهياري، از كليه دانش‌آموزان اين رشته در سراسر كشور زير نظر اداره كل امتحانات وزارت آموزش و پرورش، امتحان نهائي بعمل خواهد آمد و از طرف آموزش و پرورش به قبول‌شدگان گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه در رشته بهياري داده مي‌شود.

ماده 7- از اول سال تحصيلي 56- 1355 كليه آموزشگاه‌هاي بهياري سراسر كشور تابع اين مقررات اساسنامه خواهند بود.

ماده 8- آئين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين اساسنامه بنا به پيشنهاد اداره كل امور پرستاري و مامائي وزارت بهداري به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش قابل اجرا خواهد بود.

ماده9- امتياز هر مدرسه بهياري كه طبق مفاد اين اساسنامه عمل نكند بنابر پيشنهاد اداره كل امور پرستاري و مامائي وزارت بهداري و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش لغو خواهد شد.

قبل از سال 1347 شمسي امتحانات نهائي مدارس بهياري بعهده خود مدارس بود ولي از آن سال مقرراتي براي امتحانات بهياري تنظيم گرديد كه كليه مدارس بهياري كشور در حوزه‌هاي مختلف در يك زمان در امتحانات شركت مي‌نمايند و نمايندگان اداره آموزش و پرورش و اداره كل پرستاري و مامائي وزارت بهداري در امتحانات سراسري نظارت دارند.

 


 


مطالب مشابه :


سوال: کجا می توانم دوره هاي بهياري و پيش بيمارستاني را یاد بگیرم؟

تصورم بر این است دوره های بهیاری به طور کلی منسوخ شده است. آموزش از راه دور دانشگاه ع.پ.ش.
دوره‌های آموزش کمک بهیاری برگزار می‌شود

دوره‌های آموزش کمک بهیاری با ارایه مدرک معتبر از سوی سازمان نظام پرستاری از 29 مرداد برگزار
آگهی پذیرش دانش آموز رشته بهیاری

آگهی های استخدام - آگهی پذیرش دانش آموز رشته بهیاری - علمی آموزشي آگهي اطلاع رساني استخدام
شکایت سازمان نظام پرستاری از فروشندگان مدارک جعلی «کمک بهیاری»

تاکنون 3 موسسه غیر مجاز آموزش کمک بهیاری شناسایی شده که به صورت غیر قانونی به صدور
تاريخچه آموزشگاه‌هاي بهياري در ايران(1)

وزارت آموزش و پرورش، امتحان نهائي بعمل خواهد آمد و از طرف آموزش و آموزشگاه بهیاری
بهياران ارتقاء تحصيلي مي خواهند

پس بايد نظام آموزش وزارت بهداشت درمان به فكر اين عزيزان باشد و راهي را آموزشگاه بهیاری
ثبت نام در دوره آموزشی کمک بهیاری

آموزش و پژوهش سازمان نظام پرستاری ارومیه - ثبت نام در دوره آموزشی کمک بهیاری - رفاهی , آموزشی
برچسب :