مرخصی استحقاقی کارگران:

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد به میزان 26 روز کاری می باشد.برای کار کمتر از یک سال مرخصی استحقاقی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

مرخصی استحقاقی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت وزیان آور اشتغال دارند 5 هفته بوده و استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر 6 ماه کار صورت می گیرد.

میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد تعیین می شود.


مطالب مشابه :


تعطيلات ومرخصي ها کارگران

مدیریت منابع انسانی - تعطيلات ومرخصي ها کارگران مرخصی آموزش
میزان مرخصی کارگران و نحوه ذخیره آن

ماده ۶۴ و۶۶ قانون کار: میزان مرخصی سالانه کارگران ۲۶ روز کاری می باشد که با احتساب ۴ جمعه
تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار

پیشگامان - تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار - پیشگامان در ارائه خدمت
پرسش و پاسخ در زمینه طبقه بندی مشاغل کارگری و روابط کار

طبقه بندی مشاغل(کارمندان و کارگران) در خصوص مرخصی زایمان کارگران، حسب تبصره (1) ماده
ميزان مرخصي و چگونگي مطالبه آن از كارفرما

آیا چهار جمعه مزبور در پنج هفته مرخصی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور به حساب نمی
بخش هفتم : شرایط کار

1-جابجائی شغلی کارگران از چه نوع 6-آیا به ایام مرخصی زایمان عیدی و پاداش تعلق می گیرد
قانون کار - تعطیلات و مرخصی ها

درس هایی برای زندگی - قانون کار - تعطیلات و مرخصی ها - مطالب مدیریت ،روان شناسی-شعر - عکس- علمی
مرخصی استحقاقی کارگران:

مشاور روابط کاروکارگری - مرخصی استحقاقی کارگران: - مشاوره و انجام روابط کار و کارگری وتجزیه
برچسب :