تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 رشته ریاضی سری 2

تمام/پاره وقت رشته دانشگاه نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 88 نمره آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 87 نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 88 نمره آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 87
???? ??? مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها پرند 6413 6492 6313 6409
???? ??? مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستمها تهران جنوب(*) 6468 6211
???? ??? مهندسي پزشکي - بيوالکتريک قزوين 6059 5953 6712 6504
???? ??? مهندسي مکانيک در طراحي جامدات مشهد(*) 5976 6042
???? ??? مهندسي شيمي - صنايع غذايي قائم شهر 4321 4103 4186
???? ??? مهندسي عمران همدان 5537 4862 6243 5722
???? ??? مهندسي کامپيوتر - نرم افزار تهران مركزي(*) 5957 6027
???? ??? مهندسي مکانيک - ساخت و توليد نجف آباد(*) 5974 5834
???? ??? مهندسي پزشکي - بيوالکتريک تبريز 5988 5651 6433 6027
???? ??? مهندسي مکانيک در طراحي جامدات مرودشت 5555 5181 6336 6171
???? ??? مهندسي معماري نجف آباد 6242 6015 6510 6203
???? ??? مهندسي مکانيک در طراحي جامدات اراك(*) 5805 5572
???? ??? مهندسي معماري قزوين(*) 6108 6054
???? ??? مهندسي برق - الکترونيک قزوين(*) 5713 5751
???? ??? مهندسي برق - مخابرات شهرري 6284 6096 6220 6048
???? ??? مهندسي پزشکي - بيوالکتريک خميني شهر 6017 5522 6316 5993
???? ??? مهندسي فرآوري و انتقال گاز تهران علوم و تحقيقات 5230 4846 6575 6251
???? ??? مهندسي کامپيوتر - نرم افزار كرج 6078 6341 6209 6256
???? ??? مهندسي برق - قدرت علوم و تحقيقات فارس 5278 5021 6230 6074
???? ??? مهندسي مکانيک در طراحي جامدات خميني شهر(*) 6102 5869
???? ??? مهندسي پزشکي - بيوالکتريک دزفول(*) 5870 5647
???? ??? مهندسي برق - الکترونيک اسلامشهر 5929 6285 6216 6202
???? ??? مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات مشهد(*) 6073 5870
???? ??? مهندسي برق - الکترونيک آشتيان 4309 4246 4282
???? ??? مهندسي پرتوپزشکي تهران علوم و تحقيقات(*) 6107 5977
???? ??? مهندسي مکانيک در طراحي جامدات اهواز(*) 5877 5551
???? ??? مهندسي عمران پرند 5672 5958 6459 5885
???? ??? مهندسي برق - مخابرات نجف آباد(*) 5830 5636
???? ??? مهندسي برق - الکترونيک يزد(*) 5291 4978
???? ??? مهندسي شيمي - صنايع پتروشيمي شيراز 5663 6154
???? ??? مهندسي پزشکي - باليني تهران علوم و تحقيقات(*) 6258 6023
???? ??? مهندسي عمران مشهد(*) 6226 6141
???? ??? مهندسي نفت - مهندسي مخازن نفت تهران علوم و تحقيقات 5143 6526
???? ??? مهندسي معماري تبريز(*) 5941 5634
???? ??? مهندسي برق - مخابرات مشهد(*) 5853 5827
???? ??? مهندسي معماري همدان(*) 5767 5633
???? ??? مهندسي هسته اي تهران علوم و تحقيقات(*) 5906 5580
???? ??? مهندسي برق - الکترونيک ساري 5346 6093
???? ??? مهندسي پزشکي - بيوالکتريک خميني شهر 6122 6063 6005 5960
???? ??? مهندسي عمران رودهن 5904 5744 6282 5774


مطالب مشابه :


لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه ازاد استان اصفهان در نیمسال دوم سال 92

دانشگاه فراگیر پیام نور. لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه ازاد استان واحد نجفآباد.
واحد های پیام نور پذیرش کننده رشته اقتصاد در اصفهان

دانشگاه پیام نور نجف آباد: دانشگاه پیام نور فریدون ظرفیت پذیرش رشته شهر های فراگیر پیام
دانشگاه پیام نور لارستان برای نیمسال دوم تحصیلی به شیوه فراگیر در 15 رشته دانشجو می پذیرد

دانشگاه پیام نور لارستان برای نیمسال دوم تحصیلی به شیوه فراگیر در 15 رشته نجف آباد
تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 رشته ریاضی سری 2

نجف آباد(*) 5974: 5834???? ??? دانشگاه پیام نور تراز رشته های دانشگاه پذیرش رشته شهر های فراگیر
دانشگاه پیام نور اصفهان امروز تعطیل شد/تکمیلی:چهارشنبه و پنجشنبه اصفهان تعطیل شد

شهر ، پیام نور نجف آباد رشته های پیام نور نور"فراگیر پیام نور
لست رشته های جدید پیام نور شیراز در سال 90

لست رشته های جدید پیام نور پیام نور نجف آباد. طریق دوره های فراگیر می
آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال ۹۲ پیام نور فاقد نمره منفی / زمان اعلام نتایج

فراگیر پیام نور بخشنامه های پیام نور; (1327) ، فريدن (1326)، گلپايگان(1334)، نجف آباد
تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 پزشکی

نجف آباد(*) 7286: 7236: پزشکي دانشگاه پیام نور تراز رشته های دانشگاه رشته شهر های فراگیر پیام
ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

نکته جالب وجود گرایش مهندسی راه و ترابری در بین رشته های فراگیر پیام نور نجف آباد.
برچسب :