متن کامل شيوه نامه مشارکت در ارائه خدمات در مراكز و کارگاههای آموزشي توسط بخش غیردولتی

مقدمه

 مراکز و كارگاههاي آموزشي سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال های 1387و 1388 به پشتوانه ظرفیت های قانونی کافی از جمله: ماده" 88" قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتي و آیین نامه اجرایی مربوطه‘ ماده «47»  قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وآئين نامه هاي اجرائي مربوطه، مواد «136» و «145»  قانون برنامه چهارم توسعه با مشارکت بخش غیر دولتی تعهدات آموزش مهارتی خود را ارائه نمودند، اجرای طرح مشارکت بخش غیردولتی اگرچه به عنوان تجربه ای نو و موفق در برون سپاری و کاهش تصدی های دولت محسوب می شود.  اما با توجه به اینکه این طرح برای اولین بار در سطح دستگاه های اجرایی  در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اجرا شد نتایج قابل قبولی را به همراه داشت. اگرچه به طور طبیعی دارای نقاط ضعفی نیز بود. بنابراین با تغییر مدیریت  سازمان، ابلاغ آیین نامه های اجرایی مواد 16، 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و اهمیت اجرای آن در سازمان، فرآیند طرح با هدف چگونگی  رعایت دقیق قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور جلسات متعددی با اعضاء کارگروه کاهش تصدی های دولت  با دعوت از صاحبنظران، مدیران و کارشناسان سایر دفاتر مرتبط با موضوع و همچنین کارشناسان دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مستقر در سازمان برگزار شود و کلیه فرآیند و مراحل طرح و نحوه و کیفیت اجرای آن مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت. در این بررسی نقاط ضعف، مشکلات و ایرادات عنوان شده از طرف ادارات کل استان ها، دفاتر ستادی، نهادهای ناظر، مجریان و مسئولان برون سپاری استان ها مورد توجه قرار گرفت و مشخص شد مهمترین راهکار مشکلات مطروحه و عامل تضمین صحت و کیفیت مد نظر برای دستیابی به اهداف طرح دو مورد به شرح زیر می باشد:

 1 -  نظارت و کنترل مستمر و دقیق فرآیند ها و کیفیت برگزاری دوره های آموزشی

2 -  بازنگری در شیوه نامه طرح مشارکت  بر اساس آیین نامه های اجرایی مواد 16، 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 1389 ابلاغ شده است.

برای تدوین چارچوب های نظارتی  کارگروهی متشکل از همکاران دفاتر مختلف تشکیل شد و مجموعه  فرم های نظارتی لازم تهیه گردید و در تعدادی از استان ها به صورت آزمایشی نیز اجرا شد و نهایی شده است  و  اصلاحیه شیوه نامه مشارکت در ارائه خدمات و مدیریت در  مراكزوکارگاههای آموزشي  توسط بخش غیردولتی که مطابق آخرین نظرات و مقررات قانونی به شرح مندرج در 14 ماده و 11 تبصره در این مجموعه جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

 

                                                                                                         محمد حسین حاجلو               

                              معاون اداری و پشتیبانی                    

و رئیس کارگروه کاهش تصدی های دولت

فهرست مطالب :

 

متن شیوه نامه

1- 14

قرارداد مشارکت در ارائه خدمات مرکز آموزشی

22-15

قرارداد مشارکت در ارائه خدمات کارگاه آموزشی

28-23

فرمهای فراخوان وصورتجلسات ونامه مجوز مشارکت در ارائه خدمات مراکز

31-29

فرم تحویل و تحول اموال

39-32

فرمهای محاسبه قیمت تمام شده مراکزو کارگاههای آموزشی

55-40

راهنمای تکمیل فرم های محاسبه قیمت تمام شده در مراکز آموزشی

76-56

فرمهای گزارش پیشرفت کاروتایید جهت پرداخت های مالی

80-77

ظرقیت های قانونی در برون سپاری

 


 

شيوه  نامه مشارکت در ارائه خدمات  و مدیریت مراكز و کارگاههای آموزشي فني و حرفه اي  توسط بخش غيردولتي

 

 

ماده 1  - تعاريف:

1 -  سازمان :  منظور سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور وابسته به وزارت كار و
امور اجتماعي است كه در اين شيوه نامه بطور اختصار «سازمان» ناميده مي شود.

2- اداره كل : اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان / منطقه

3 - كارگروه کاهش تصدی های دولت : بر اساس ماده «4» آئين نامه اجرايي ماده «24» قانون مدیریت خدمات کشوری کارگروه  کاهش تصدی های دولت» در سازمان متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود. کارگروه یاد شده در ستاد سازمان به تنظیم و ارائه سیاست ها و خط مشی ها و تدوین شیوه مستند سازی فرآیند و نحوه برون سپاری تصدی ها می پردازد . این کارگروه در سازمان با عضویت معاون اداری و پشتیبانی (رئیس کارگروه)، معاون آموزشی، معاون پژوهش و برنامه ریزی ، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل، ذیحساب و مدیرکل امور مالی و مدیرکل بودجه و تشکیلات، مدیرکل دفتر بهسازی و نظارت آموزشی، مدیرکل حراست مرکزی، دبیر و مسئول اجرایی کارگروه و مدیران کل سایر دفاتر حسب مورد  تشكيل می گردد که بطور اختصار در این شیوه نامه کارگروه نامیده می شود.

4- دبيرخانه كارگروه کاهش تصدی های دولت :دبيرخانه كارگروه کاهش تصدی های دولت به منظور اطلاع رسانی، بررسی های کارشناسی, محاسبات و پيگيري امور اداري-اجرايي كارگروه  تشكيل مي گردد.دبیرخانه دارای کمیته یا کمیته های کارشناسی حسب موضوع خواهد بود.

5 – كميته كارشناسي كارگروه کاهش تصدی های دولت : مجموعه اي از كارشناسان مجرب فني – آموزشي ، مالي ، اداري و حقوقي سازمان است كه در جهت شناسايي فرصت ها و ظرفيت هاي برون سپاری ، برآورد قيمت تمام شده و نرخ مشارکت در ارائه خدمات، بررسي شرايط و صلاحيت متقاضيان و انعقاد قراردادها و  ... در برون سپاری خدمات آموزشی و اداری سازمان تحت نظر كارگروه تشكيل و فعاليت مي نمايد.

6 - كارگروه استاني: بر اساس ماده «6» آئين نامه اجرايي ماده «24» قانون مدیریت خدمات کشوری به منظورپيگيري ، نظارت و کنترل  و اجرای سياستهای تعیین شده توسط  كارگروه کاهش تصدی های دولت، كارگروه های استانی در ادارات كل آموزش فني وحرفه اي استانها تشکیل مي شود.

 7- مركز آموزش فني و حرفه اي : مجموعه ای از كارگاههاي آموزشي ، كلاس ها ، آزمايشگاه ، فضاي اداري, غذا خوری, خوابگاه, فضای ورزشی و فرهنگی, سالن اجتماعات, سالن آزمون, واحد یا واحدهای مسکونی سازمانی , انبار مرکز,تاسیسات, فضای سبز و اشجار است كه در زمینه اجرای دوره های آموزشی, برگزاری آزمون و .... فعالیت می نماید.

8– كارگاه آموزشي : مكاني است در داخل مراكز آموزشي كه براي اجراي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي  مطابق استاندارد هاي مهارت و آموزشي تجهيز شده است و كارآموزان زير نظر مربيان آموزشي ، مهارت هاي لازم را كسب مي نمايند.

9 – مجري : اشخاص حقوقي غیردولتی واجد شرایطی است که بر اساس قرارداد فی مابین ، انجام بخشی از تصدی های آموزش فنی و حرفه ای را در قالب مشارکت ارائه خدمات و یا مديريت در چارچوب ضوابط و اولویت های مندرج در اين شيوه نامه به عهده خواهند گرفت.

10 -  هزينه سرانه تامین خدمات دولتی : ميزاني از اعتبارات هزينه اي دولتی است كه در ازاي انجام هر فعاليت يا خدمات يا برخوردار شدن هريك از افراد ذينفع از خدمات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به تناسب موضوع فعاليت و منطقه توسط كارگروه استاني برآورد و محاسبه و به تاييد «كارگروه کاهش تصدی های دولت» برسد.

11 – هزينة سرانه واگذاري : حداكثر 95 درصد ازهزينه سرانه دولتي مربوطه در همان سال است که به تناسب موضوع فعاليت مرکز آموزشی وكيفيت كارتوسط كارگروه استاني تهيه و به تاييد كارگروه کاهش تصدی های دولت مي رسد.

12 – صلاحيت حرفه اي: دانش ومهارت ها و شرايط خاصي كه براي انجام فعالیتهای مختلف آموزشی, اداری و مالی مراكزآموزش فني وحرفه اي »لازم است

13 – استانداردهاي مهارت وآموزشي: مجموعه معيارهائي است درزمينه هاي ساختارمواد درسي مربوط به مهارتهاي عملي ، اطلاعات تئوري ، تجهيزات آموزشي لازم براي برنامه ريزي آموزشي و درسي مشاغل مختلف و ساير شرايط سني، جسمي ، تحصيلي و ... كارآموزان تنظيم شده است.

14 – ناظر مرکز (نماینده تام الاختیار اداره کل): سرپرست مرکز از کارکنان رسمی یا پیمانی با صلاحیت مدیریتی که با نظر کارگروه استانی به عنوان نماینده تام الاختیار جهت نظارت و انجام سایر وظایف از جمله وظایف حاکمیتی و سایر وظایف در مرکز واگذار شده به بخش غیردولتی که مطابق با ضوابط انتصاب روسا و سرپرستان مراکز در سازمان تعیین می شود.

15 موسسه متقاضی: شخص حقوقی غیردولتی واجد شرایطی است که داوطلب انجام یا مجری بخش از خدمات آموزش فنی و حرفه ای می باشد.

16 مشارکت در ارائه خدمات: حالتی است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تمام یا بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات آموزش فنی و حرفه ای را در اختیار موسسات مجری قرار داده  و خدمات مورد نظر را از موسسات مجری خریداری می کند.

17 واگذاری مدیریت: حالتی است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تمام تجهیزات،  امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات  آموزش فنی و حرفه ای را در اختیار موسسات مجری قرار داده  و موسسات مجری با مدیریت صحیح و اثر بخش مجموعه، خدمات مورد نظر سازمان را ارائه می کنند. بدیهی است سازمان هزینه خدمات مدیریتی موسسات مجری را پرداخت می کند.

18 – قرارداد حجمی: قراردادی که بر اساس فعالیت مشخص (مهارت آموزی)، حجم کار معین (تعهدات )، قیمت هر واحد کار (نفر- ساعت) و قیمت کل، به طور شفاف و مشخص منعقد می شود.

 

ماده 2  -  تركيب كارگروه کاهش تصدی های دولت :

تركيب كارگروه کاهش تصدی های دولت به شرح زير خواهد بود:

1-     معاون اداري و پشتيباني بعنوان«رئيس كارگروه »

2-    معاون آموزشی

3-    معاون پژوهش و برنامه ریزی

4-    مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل

5-    ذيحساب ومديركل امورمالي

6-    مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات

7-    مدیرکل دفتر بهسازی و نظارت آموزشی

8-    مدیر حراست مرکزی

9-    دبیر و مسئول اجرایی کارگروه

 

شرح وظايف كارگروه کاهش تصدی های دولت :

1-     تصویب برنامه اجرایی نحوه و روش های برون سپاری خدمات آموزش فنی و حرفه ای

2-    تعیین و احصای خدمات آموزش فنی و حرفه ای قابل برون سپاری به بخش غیر دولتی

3-    تصويب سازوكارهاي اطلاع رساني برون سپاری مراكز آموزش فني و حرفه اي و تأیید مراکز مورد نظر

4-    بررسي پيشنهادهاي كميسيون استاني جهت برون سپاري

5-   بررسی صلاحیت اشخاص حقوقی واجد شرایط مشارکت در ارائه خدمات و مدیریت  مراكز آموزشي و نیروی انسانی مورد نظر به منظور انجام وظایف آموزشی؛ اداری و مالی مرکز آموزشی

6-    تعيين چارچوب قرارداد هاي منعقده با بخش غير دولتي

7-    بررسي و تاييد نرخ هزينه سرانه دولتي برآوردي كميسيون استاني  

8-   تعيين و تصویب میزان هزینه سرانه تامین خدمات آموزش فنی و حرفه ای و نرخ واگذاري فعالیتهای قابل برون سپاری سازمان و ابلاغ جهت انجام فراخوان

9-   تعیین و تنظیم چارچوب ها، قراردادهاي مشارکت در ارائه خدمات و مدیریت مراكز و کارگاه های آموزشي منعقده با بخش غیر دولتی و تمدید قراردادهای موجود.

10-  تعیین و تصویب تسهیلات و حمایت های مالی و غیر مالی مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط

11-  تعیین و تصویب ضمانت های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول ، پیش پرداخت های اولیه مطابق قانون

12- تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدی های قابل برون سپاری  با هماهنگی معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

13- پیش بینی و تعیین اهداف کمی سالانه به تفکیک هر یک از فعالیتها

14- یررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط برون سپاری

15- نظارت عاليه بر حسن اجراي شيوه نامه

16- تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه های استانی و  اعضای کمیته کارشناسی  

تبصره 1 : مصوبات كار گروه بعدازتائيد رياست محترم سازمان ابلاغ خواهد شد 

تبصره 2: كارگروه کاهش تصدی های دولت به صورت مستمر تشکیل جلسه خواهد داشت و در جهت رفع اشكالات احتمالي كه در مراحل اجراء طرح پيش خواهد آمد با نظر رئيس سازمان اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد .

 

ماده 3 – وظایف دبيرخانه كارگروه کاهش تصدی های دولت

-  پيگيري امور اداري و اجرايي كارگروه کاهش تصدی های دولت

هماهنگی در تشکیل كميته یا کمیته های كارشناسي و انجام وظایف آن

تهیه پیش نویس ابلاغ اعضا کارگروه کاهش تصدی های دولت

 مکاتبات با استانها و دستگاههای برون سازمانی

 تهیه آمار و اطلاعات از عملکرد برون سپاری مراکز و کارگاه های آموزشی سازمان و ارائه گزارش به رئیس و اعضا کارگروه

 تمهید نظارت ها, بازدیدها و کنترل طرح مشارکت در ارائه خدمات و مدیریت مراکز و کارگاه های آموزشی با بخش غیردولتی.

 بررسی قراردادهای برون سپاری به بخش غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 دبير كميته توسط رﺋيس كارگروه کاهش تصدی های دولت  تعيين مي گردد .

 

ماده 4-شرح وظايف كميته كارشناسي

1-     بررسي پيشنهادهاي کارگروه استانی در خصوص موارد برون سپاری .

2-    مطالعه و برآورد قيمت تمام شده دولتي با همكاري كارگروه استاني و ارائه به كارگروه کاهش تصدی های دولت جهت تصویب

3-    بررسي و تاييد اوليه چارچوب ها و قراردادهاي منعقده و تمدید قراردادها جهت ارايه به كارگروه کاهش تصدی های دولت .

4-    نظارت، كنترل و بازرسي چگونگي مشارکت در ارائه خدمات و مديريت مراكز و کارگاه های آموزشی بخش غير دولتي در استانها.

5-    مطالعه و بررسي به منظور بهينه سازي فرآيند برون سپاري .

6-    تهیه و تدوین استانداردها و معیارهای کیفیت و قیمت خدمات و تصدی های قابل برون سپاری

 

ماده 5  - ترکیب كارگروه استاني:

1 -  مدير كل استان (رﺋيس كارگروه )

     2 - معاون آموزشي استان

3 -  رئيس اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد

4 – مسئول آموزش مهارتهای پیشرفته

5 -  كارشناس بودجه

6 - كارشناس حقوقي

7 – مسئول حراست

8- ذیحساب

9 - مسئول برون سپاری استان (دبیر کارگروه)

10 -  يك نفراز روساي مراكزآموزشي

11 – يك نفر نماينده صاحبنظر در آموزش هاي فني و حرفه اي ازبخش خصوصي (ترجیحاً از مدیران با مربیان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای )

* اعضاي بند 10 و 11 به تشخيص كارگروه استاني و تائيد مدير كل استان تعيين مي گردد.

* دبیر کارگروه استانی به عنوان مسئول برون سپاری استان با پیشنهاد مدیرکل وتایید اعضاء کارگروه استانی تعیین می گردد.

 

شرح وظائف كارگروه  استان و شهرستان:

به استناد ماده (6) آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف کارگروه استانی به شرح زیر می باشد.

1- شناسايي مراكز قابل برون سپاري با تعيين ميزان تعهدات آموزشي به تفكيك حرفه-محل,  جنس و شهرستان و پيشنهاد به كارگروه کاهش تصدی های دولت .

2 –  برآورد اولیه هزينه سرانه دولتي مراكز و کارگاههای قابل برون سپاري در چارچوب ضوابط شيوه نامه.

3 – انجام فراخون بر اساس فهرست مراکز و کارگاههای آموزشی واجد شرایط مورد تایید کارگروه کاهش تصدی های دولت.

4 -  بررسي صلاحيتهاي علمي،فني و اخلاقي متقاضيان در چارچوب مقررات مربوطه در استان پس از انجام فراخون.

5 -  تهیه پیش نویس قرارداد مشارکت در ارائه خدمات فعاليت هاي موضوع اين شيوه نامه با مجري و ارسال آن به «كارگروه کاهش تصدی های دولت» جهت بررسي وتائيد .

6- انتخاب و انتصاب سرپرست هریک از مراکز آموزشی برون سپاری شده.

7 – تصمیم در خصوص تخلفات مجری و گزارش برای کارگروه کاهش تصدی های دولت.

8 -  تشكيل كميته فني-اجرايي به منظور تحويل و تحول فني تجهيزات و همچنين  برآورد خسارات احتمالي بر تجهيزات .

9 – نظارت بر چگونگي اجراي آموزش، آزمون و ساير موارد مرتبط بر مراكز مشارکت شده

10 – تشکیل کمیته فنی و آموزشی جهت نظارت بر حسن اجرای آموزش و مطابقت آن با استانداردهای آموزشی

 

ماده 6  : اولويت بندي مراكز و کارگاههای آموزشی می تواند به صورت مشارکت در ارائه خدمات اداره شود:

الف -  مراکز آموزشی:

1-         مراكزجدید التاسیس آماده بهره برداری آموزشی (مراکزبدون چارت سازمانی)

2-      مراكزی که کارکنان رسمی و پیمانی در آنها وجود نداشته باشند و یا اینکه با رعایت ضوابط و مقررات, مربیان رسمی و پیمانی موجود به دیگر مراکز منتقل و یا از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

3-     مراکزی که کارکنان آن شامل رسمی و غیررسمی آمادگی خود را در همکاری به صورت مشارکت در ارائه خدمات و یا مدیریت مرکز آموزشی اعلام کرده باشند.

ب  –  کارگاه های آموزشی:

تبصره : حضور رئیس مرکز به عنوان ناظر برای نظارت بر امور کلیه مراکز و کارگاه های مشارکت شده الزامی است .

 

ماده 7 – نحوه فعالیت در مراکز تعیین شده به منظور مشارکت در ارائه خدمات و مدیریت توسط بخش غیردولتی:

1 – آموزش در کارگاههای مرکز آموزشی طبق تعهدات آموزشی استان انجام خواهد شد.

2 - فعاليتهایی مانند رسيدگي به امور آموزشگاهها ،  آزمون ،  خريد خدمات آموزشي ،  آموزش هاي مربوط به سيار،  پادگان ،  زندان و صنايع  و آموزش روستایی مطابق تعهدات آموزشی مرکز در صورت تشخیص کمیته استانی پس از تعیین هزینه سرانه برون سپاری آن توسط کارگروه کاهش تصدی های دولت در قالب خرید خدمات با اعلام فراخوان جهت تعیین مجری به صورت جداگانه انجام خواهد شد و در شرایط یکسان و رضایت از عملکرد, مجری مراکزطرف قرارداد در اولویت خواهد بود

ماده 8 – اولويت هاي انتخاب مجري از بين متقاضيان :

الف – مشارکت در ارائه خدمات مراکز و کارگاه ها فقط به اشخاص حقوقی غیردولتی  (صرفا شرکت های سهامی عام، سهامی خاص و تعاونی) به صورت رقابتی با اولویت در شرایط یکسان به شرح زیر خواهد بود .

ب – مشارکت در ارائه خدمات پس از تعیین صلاحیت های فنی، علمی، اخلاقی و اجرایی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با شرکت هایی تعاونی و سهامی است که از ترکیب کارکنان بازنشسته و یا قطع رابطه استخدامی سهامداران آن  با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شرکت های تعاونی ایثارگران، هییت های امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی – مصوب 1373 – شهرداری ها و دهیاری ها و موسسات عام المنفعه باشد.

 

ماده 9  – مراحل اجراء :

1 – 9 - مرحله اول – تمهيد وسازماندهي:

1 – شناسائي وتعيين کارگاه ها و مراكزآموزشي واجد شرايط برون سپاري درچهارچوب شيوه نامه توسط كارگروه های استاني و اعلام آن به کارگروه.

2 – محاسبه هزينه سرانه دولتي بر اساس سال شاخص و هزينه سرانه مشارکت در ارائه خدمات مركز و کارگاه آموزشی به تفكيك حرفه و فعاليت در مركز توسط كارگروه هاي استاني و ارسال آن به دبيرخانه كارگروه جهت بررسي وتائيد.

3 – بررسي وتائيد هزينه سرانه دولتي وهزينه سرانه مشارکت در ارائه خدمات پيشنهادي به تفكيك استان/ مركز/ کارگاه / فعاليت توسط كميته كارشناسي و ارائه به كارگروه  جهت تاييد و  اعلام نتايج به كميسيونهاي استاني .

4 – اعلان آگهی فراخوان و اعلان عمومی در پورتال ویژه دولت، در رسانه های محلی مانند:  روزنامه هاي کثیر الانتشار منطقه اي  و استاني, رادیو و تلویزیون, سایت های اینترنتی  و انجام تشريفات مربوط به برگزاري فراخوان و انتخاب مجري از بين متقاضيان

تبصره – واگذاري مراكز و کارگاه های آموزشي طبق بند «و» ماده 29 قانون انجام مناقصات از اين امر مستثني بوده و اعلان فراخوان صرفا جهت انتخاب بهترين گزينه صورت مي گيرد.

5 – تنظيم صورتجلسه برون سپاري به انضمام پيش نويس قرارداد مشارکت در ارائه خدمات و مدیریت مراكز و کارگاه های آموزشی با مجري انتخاب شده به مدت یکسال با تمدید حداکثر برای 3 سال با در نظر گرفتن امتیاز حسن انجام کار و تعیین مبلغ هزینه مشارکت در ارائه خدمات در اول هر سال توسط كارگروه استاني در چارچوب قيمت برون سپاری مصوب كارگروه کاهش تصدی های دولت و ارسال آن به دبيرخانه كارگروه کاهش تصدی های دولت

6 – تنظیم صورتجلسه کل اموال تحویلی با حضور مجری و امین اموال استان

7 - بررسي قراردادهای پیشنهادی استانها از حیث مسائل اداري ، مالي ، حقوقي, فني – آموزشي توسط كميته كارشناشي کارگروه جهت بهره گیری از تجربیات استانی و راهنمایی استانهای متقاضی  

8 – بررسي نهايي در كارگروه کاهش تصدی های دولت و ارائه پیش نویس قرارداد مشارکت در ارائه خدمات و مدیریت مرکز به رياست سازمان جهت اخذ مجوز برون سپاری آن.

9 – ابلاغ مجوز مشارکت در ارائه خدمات و مدیریت مركز از طرف رياست سازمان به اداره كل استان

10 - تامين اعتبارلازم جهت شروع و اجراي دوره از محل اعتبارات آموزشی پیش بینی شده در استان

11 – مواد مصرفی موجود در کارگاه ها و مراکز قبل از مشارکت در ارائه خدمات باید به انبار مرکزی اداره کل یا مراکز دیگر که نیاز دارند عودت شود.

12-  مشارکت در ارائه خدمات و مدیریت بیش از یک مرکز به یک شخصیت حقوقی غیردولتی و مشارکت بیش از 4 کارگاه در یک استان به یک شخصیت حقوقی با کسب مجوز از کارگروه کاهش تصدی های دولت می باشد .

2 – 8 - مرحله دوم – اجراي آموزش  :

1 – تحويل مركز  به مجري با رعايت تشريفات قانوني همراه با  صورت برداري از اموال منقول وغيرمنقول همچنين تحويل وتحول فني و تخصصي دستگاه ها وتجهيزات آموزشي, ابزار و سایر امکانات.(طبق جداول پیوست شماره يك تا شش تحويل و تحول تجهيزات و امكانات ) – لازم به ذکر است حداقل تجهیزات کارگاه برای مشارکت در ارائه خدمات و مدیریت مراکز و کارگاه های آموزشی با بخش غیردولتی باید 70٪ مطابق استاندارد باشد .

2 – ثبت نام ازكارآموزان توسط مجري وتائيدفهرست ثبت نام شدگان توسط ناظر اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان، با ذکر این توضیح که ثبت نام از کارآموزان می تواند 10٪ بیش از تعهدات دوره بوده تا ریزش کارآموزان در طول دوره و غیبت احتمالی آنان در روز آزمون را پوشش دهد.

3 – معرفي مربيان واجدشرايط توسط «مجري» به اداره كل آموزش فني وحرفه اي جهت بررسي وتائيد صلاحيت عمومي و تخصصی آنها.

تبصره 4 : اداره کل موظف است ظرف مدت 10 روز نظر خود را در خصوص صلاحیت مربیان معرفی شده اعلام دارد در غیر این صورت مجری می تواند نسبت به بکارگیری مربی معرفی شده اقدام نماید.

تبصره 5 : مربیانی که کارت مربیگری سازمان را دارند از بررسی صلاحیت مستثنی هستند.

4 – صدورمجوزشروع فعاليت به همراه پیش پرداخت حداکثرتا «20» درصداز مبلغ  قرارداد دوره های نهایی شده برای یکسال در قبال اخذ تضمين معتبر از مجري انجام می گیرد و    40درصد از مجموع مبلغ قرارداد (20 درصد بعدی) بعد از گذشت 60 درصد از ساعات طول دوره آموزشی در صورت تایید گزارش (صورت وضعیت شامل بررسی طرح درس, آموزش بر اساس سرفصل استانداردهای آموزشی, نتایج آزمونهای مرحله ای و نظر سنجی از کارآموزان توسط کارفرما پرداخت می شود. 60درصد باقیمانده از مبلغ کل قرارداد پس از اعلام نتایج آزمون های نهایی بر اساس تعداد  قبولي كارآموزان مطابق با بند 3-9 ( مرحله سوم ) – تسویه حساب نهایی به مجری پرداخت خواهد شد.

5 – ارائه گزارش مطابق شناسنامه دوره آموزشی پیوست شماره 2 قرارداد ضمیمه به تفکیک هر دوره آموزشی توسط مجری در مراحل مختلف پیشرفت موضوع قرارداد انجام خواهد شد.

6– ارائه گزارش عملکرد دوهفته قبل از پايان هر دوره جهت پیش بینی برگزاری آزمون از طرف مجري به ناظر مرکز.

7 – مجری موظف به انجام کارورزی و یا بازدید علمی در حرفه های مشخص شده باشد .

8 – مجری موظف است به میزان 2درصد از کل ساعات دوره را توسط استاد مدعو از آموزش عالی یا صنوف و صنعت برگزار نماید

9 – تامین مواد مصرفی و ابزار کارگاهی مربوط به آزمون عملی به اندازه کافی به عهده مجری می باشد.

10 – در صورت تعطیلی حداکثر 5 درصد از ساعات استاندارد هر دوره آموزشی از طرف مجری ، کارفرما موظف است به میزان تعطیلی دوره از مبلغ قرارداد کسر  نماید و در صورت تعطیلی بیش از
5 درصد ساعات استاندارد، کارفرما می تواند دوره را لغو نماید.

11 – در هر دوره مجری موظف است شناسنامه آموزشی را در چارچوب تعیین شده حوزه آموزش  تهیه نماید.

12 -  اداره کل متعهد است برگزاري آزمون تئوری و عملی را در فاصله حداکثر یک هفته بعد از اتمام دوره برگزار نموده و حداکثر یک هفته پس از آزمون , نتیجه نهایی آن را اعلام نماید.

 

3 –9 - مرحله سوم - تسويه حساب نهائي :

1 – پس از برگزاري آزمون پايان دوره آموزشي ،  درصورت احراز«90» درصد قبولي به نسبت ثبت نام شدگان دردوره، اداره کل «100»درصد وجه صورت وضعيت را به «مجري»پرداخت مي نمايد.(ملاک محاسبه نفر-ساعت می باشد).

* تبصره 61 : چنانچه نرخ قبولی کارآموزان در آزمون پایان هر دوره با رعایت بندهای 4 و 5 ماده پنج این قرارداد بالاتر از  90% باشد از محل افزایش 25% سقف قرارداد 50% هزینه سرانه هر نفر کارآموز قبولی مازاد بر 90% قبول شدگان به مجری به عنوان پاداش حسن اجراء پرداخت می شود .

ضمنا : در حرفه های جوش برق, E3, E6, E8, E9, جوش آرگون, لوله کشی صنعتی, ابزار دقیق, جوشکار درب و پنجره, لوله کشی گاز خانگی و تجاری, درودگری و کابینت سازی به منظور تشویق مجریان اینگونه حرفه ها, پرداخت پاداش حسن اجرا به میزان 50 درصد هزینه سرانه هر نفر – دوره با رعایت کسر کسورات قانونی و نیز ترک دوره کارآموزان برای قبولی مازاد بر 85 درصد قبول شدگان پاداش حسن اجرا پرداخت می گردد.

تبصره 7 : چنانچه مجری نسبت به اجرای دوره های آموزشی مربوط به شاغلین در صنایع و بنگاههای اقتصادی و دانشجویان موسسات آموزش عالی کشور و فارغ التحصیلان دانشگاهی اقدام نماید به ترتیب حداکثر معادل 10 درصد برای شاغلین و برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی حداکثر 5 درصد هزینه سرانه بابت جبران هزینه های نیازسنجی و سایر فعالیتهای جانبی موضوع شناسایی و جذب کارآموز از شاغلین و دانشجویان و فارغ التحصیلان بر اساس معرفی نامه های معتبر پرداخت می شود.

تبصره 8 : پرداخت پاداش حسن اجرا بابت 50 درصد هزینه سرانه قبولین مازاد بر 90 درصد و همچنین آموزش شاغلین و دانشجویان و فارغ التحصیلان از محل افزایش 25 درصد سقف قرارداد خواهد بود.

2 – درمحاسبه نرخ قبولي كارآموزان هردوره آموزشي جهت تسويه حساب نهائي در صورتيكه يك نفر از كارآموزان به هر دليل كارگاه آموزشي را ترك كرده باشد از آمار ثبت نام شدگان حذف مي گردد.

3 – تسویه حساب نهایی با مجری با رعایت ضوابط و بعد از اعلام مفاصا حساب بیمه، مالیات، هزینه پرسنلی و تعهدات مالی به مربیان و کارکنان مربوط و هزینه های غیر پرسنلی از قبیل آب , برق و غیره انجام میپذیرد.

 

ماده 10 -  منابع مالي  :

پرداخت وجه قراردادها از محل اعتبارات آموزشی پیش بینی در بودجه هر استان صورت می گیرد.

 

ماده 11 -  ساير شرايط :

1      – مدت قرارداد حداکثر 3 سال متوالی خواهد بود و پرداخت وجوه براساس طول دوره هاي آموزشي حسب استانداردهاي مهارت بر اساس جدول پیوست شماره 2 قرارداد تعيين مي شود.

2     تبصره 9 –  کارفرما مخیر است در صورت بروز نوسانات قیمت اجناس و مواد مصرفی در بازار نسبت به تجدید نظر در قیمت مشارکت از محل 25درصد افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد بر اساس قیمتهای استعلام شده از بازار در شروع هر دوره آموزشی در دوره بعدی اقدام نماید.

تبصره 10 –  در عقد قراردادهایی با مدت بیش از یکسال, مبلغ قرارداد در ابتدای هر سال بر اساس شرایط و نوسانان بازار مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

تبصره 11 –  در صورت ادامه دوره یا دوره های آموزشی به بیش از مدت قرارداد, اداره کل می تواند با توافق مجری قرارداد را تمدید نماید.

3     – کارفرما می تواند نسبت به معرفی تمامی کارآموزان در هر دوره آموزشی اقدام نموده و فهرست ثبت نام شدگان هر دوره آموزشی قبل از شروع دوره می بایست به تایید سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان برسد.

4     – ثبت نام از کارآموزان پس از گذشت (یک دوازدهم 12/1) از زمان شروع دوره آموزشی ممنوع می باشد. در صورت ثبت نام کارآموز جدید پس از شروع دوره و قبل از خاتمه مهلت مذکور اسامی این قبیل کارآموزان باید به تایید سرپرست مرکز (نماینده تام الاختیار مقیم) برسد.

5       – در صورت فسخ قرارداد در هر مقطع آموزشی, اداره مرکز و ادامه دوره آموزشی به عهده اداره کل می باشد.

6     – کارگروه استانی موظف است در صورتی که میانگین قبولی سالیانه کارآموزان دوره های آموزشی در رشته های فنی زیر 60 درصد و در رشته های غیر فنی زیر 70درصد باشد از انعقاد قرارداد در سال بعد با مجری خودداری نماید.

7       - در صورت مشارکت مرکز, حتما باید اموال مرکز با رعایت مقررات زیر نظر یک نفر امین اموال واجد شرایط تحویل گردد.

8     – مجري موظف است كليه دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و دستورات ابلاغي از سوي اداره كل را به همراه تغييرات احتمالي دربرنامه ها و محتواي استانداردمهارت آموزشي رارعايت كند . متقابلا سازمان موظف است كليه تغييرات در برنامه ها و فعاليت هاي محوله به مجري را كه داراي بار مالي خارج از قرارداد بوده محاسبه و به مجري پرداخت نمايد

9      – درصورت بكارگيري نيروهاي رسمي- پيماني توسط مجري پرداخت كليه حقوق ومزايا برابرحكم كارگزيني پرسنل بعهده كارفرما مي باشد كه معادل آن از اصل مبلغ قرارداد كسرخواهدشد. ارائه مفاصاحساب تامين اجتماعي از طرف مجري به واحد مالي درزمان تسويه حساب الزامي است.

10   – خروج هرگونه تجهیزات و وسایل دولتی از مراکز و کارگاه با نظارت سرپرست مرکز و پس از تایید و انجام تشریفات قانونی توسط امین اموال و مجوز اداره کل مجاز می باشد.

 

ماده 12 - شرح وظايف مجري شامل :

-         اعمال مديريت  امور محوله بر نيروهاي موضوع قرارداد.

-         ارائه پيشنهاد برنامه آموزشي به رئيس مركز (ناظر).

-         اجراي تعهدات مصوب آموزشي مركز ابلاغي از سوي اداره كل  استان.

-         حفظ و نگهداري ماشين آلات ‘ تجهيزات و تاسيسات و كليه اموال و امكانات در اختيار .

-         رسيدگي به وضعيت كارگاهها .

-         رعايت آخرين استانداردهاي حفاظت ايمني و بهداشت كار‘ رعايت مسائل بهداشتي و زيست محيطي و ......

-         پاسخگويي به رئيس مركز (ناظر) و مقامات ذيربط.

-         شركت در نشست ها‘ گردهمايي ها ، همايش هاي علمي ، سمينارها و كارگاههاي آموزشي به تشخيص كارفرما.

-         اقدام لازم به منظور برطرف كردن كمبودها و نارسائي هاي مركز در چارچوب شرح وظايف تعيين شده .

-         ارزيابي عملكرد كاركنان موضوع قرارداد و اراده پيشنهاد لازم به رئيس مركز (ناظر) مطابق ضوابط مصوب.

-      حفظ فضاي مناسب مربوط به استقرار رئيس مركز ( ناظر ) و تأمين امكان ارتباط با ستاد ، انجام مکاتبات ، برگزاری جلسات و استفاده از تجهیزات اداری

-         ارائه گزارش عملكرد دوره ها و فعاليتهاي انجام شده به رييس مركز (ناظر)

-      اعلام خاتمه دوره آموزشي به منظور زمینه سازی برگزاري آزمون دو هفته قبل از اتمام دوره به رئيس مركز (ناظر) بدیهی است در دوره های زیر 100 ساعت، اعلام خاتمه دوره یک هفته خواهد بود.

-         همكاري با شوراي فرهنگي استان و رعايت كليه قوانين، مقررات ، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي.

-         انجام ساير امور محوله در چارچوب شيوه نامه

-         تهیه شناسنامه دوره آموزشی

-         انجام بازدیدها و کارورزی برای حرفه های مشخص شده

-         دعوت از اساتید فن از آموزش عالی یا خبرگان صنف و صنعت

 

ماده 13 - شرح وظايف رئيس مركز (ناظر)

-         نظارت بر حسن اجراي قرارداد

-         نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه آموزشي مركز بر اساس استانداردها و ضوابط مصوب

-         نظارت و كنترل وضع انبار تجهيزات، ماشين آلات و اموال در اختيار اداره كل .

-         رسيدگي به مسائل ايمني و حفاظت بهداشت كار و مسائل زيست محيطي  مركز

-         رسيدگي به محوطه و نحوه نگهداري فضاي سبز‘ اشجار و اموال و امكانات محوطه مركز

-         نظارت و رسيدگي به وضع كارگاهها

-         رسيدگي به نحوه پذيرش و برخورد با ارباب رجوع توسط مجري

-         شركت در سمينارهاي مختلف به دستور مافوق

-         بررسي نارسايي هاي موجود در مركز و نظارت بر رفع آنها

-         ارزيابي عملكرد كاركنان مطابق ضوابط مصوب و ارائه پيشنهادهاي لازم

-         ايجاد ارتباط با ديگر سازمانها و نهادها به منظور پيشبرد اهداف آموزشي مركز

-         كنترل و نظارت بر وظايف مجري مندرج در شيوه نامه

-         تهيه گزارش عملكرد فعاليتهاي مجري در مقاطع مختلف زماني جخت ارائه به مقام مافوق

-         انجام ساير امور محوله مربوطه كه از طرف مقام مافوق ارجاع مي شود.

-         ارائه گزارشی جهت  تعطیلی دوره در صورت رسیدن تاخیرها یا توقف دوره به حداقل 5 درصد  از کل ساعات استاندارد

 

ماده14 - اين شيوه نامه در 14 ماده و 11 تبصره  در تاریخ 30/8/1389 به تایید و تصویب اعضاء كارگروه کاهش تصدی های دولت در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور رسید


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی | پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۰۱ |
قرارداد مشارکت در ساخت

املاک - قرارداد مشارکت در ساخت - رهن و اجاره خرید و فروش مسکن
نکاتی مهم در مورد مشارکت در ساخت مسکن

www.yeryurt24.com - نکاتی مهم در مورد مشارکت در ساخت مسکن - خرید فروش ملک و اطلاع رسانی شهرک خاوران
رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت مدنی ( مشارکت در ساخت ) {بخش دوم}

این تعهدات در متن قرارداد گنجانده نشده را در قبال یک قرارداد مشارکت مدنی ملزم می
چگونگی ایجاد شرایط در مشارکت در ساخت

شرایط یک قرارداد مشارکت در ساخت وابسته به پنج مورد زیر است: 1- حدود ومشخصات کامل اجرائی
53 نکته درباره نگارش قرار داد مشارکت در ساخت:

قبل از امضاء قرارداد مشارکت ، از طرف دوم باره مشورت کنید و متن قرارداد را با
متن کامل شيوه نامه مشارکت در ارائه خدمات در مراكز و کارگاههای آموزشي توسط بخش غیردولتی

متن شیوه نامه. 1- 14. قرارداد مشارکت در ارائه خدمات مرکز آموزشی. 22-15. قرارداد مشارکت در ارائه
برچسب :