دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸

هیدرولوژی شهری

اصول وتکنیک برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی مسکن

جغرافیای شهری ایران

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

جغرافیای جمعیت ایران

برنامه ریزی فضای سبز شهری

مدیریت عمران

مدیریت شهری

درآمدی بر توسعه پایدار

ژئومورفولوژی مناطق شهری

زمین در فضا

اصول سنجش از دور

جغرافیای آبها

جغرافیای سیاسی

کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا

آب و هوای کره زمین

مبانی ژئومورفولوژی 1 ساختمانی

اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای

تاریخ علم جغرافیا

مبانی جغرافیای شهری

مبانی جغرافیای اقتصادی 1 کشاورزی

مبانی ژئومورفولوژی2 دینامیک

مبانی جغرافیای اقتصادی 2 صنعت حمل و نقل انرژی

جغرافیای قاره ها

مبانی جغرافیای روستایی

جغرافیای خاک ها

ژئومورفولوژی در ایران

ویژگیهای جغرافیایی کشورهای توسعه یافته

جغرافیای اقتصادی ایران 1 کشاورزی

ریاضیات2روش تحقیق

اقتصاد توسعه

اکولوژی شهری

توسعه فیزیکی شهرها وشهرهای جدید

توانایی محیطی در برنامه ریزی شهری

 

زمین شناسی ایران

آمار واحتمال1 + روشهای آماری در جغرافیا

جغرافیا با زبان خارجه1

مبانی ژئومورفولوژی

نقشه های توپوگرافی نقشه خوانی

جغرافیای طبیعی ایران

نقشه برداری نظری وعملی نقشه برداری 1مقدماتی

تاریخ علم برنامه ریزی شهری

تفسیر نقشه های موضوعی

فلسفه جغرافیا

آمار واحتمالات2 روشهای آماری در جغرافیا2

میکرو کلیماتولوژی2

جغرافیای روستایی

ریاضی1


مطالب مشابه :


راهنمای نحوه مشاهده نمرات میان ترم و پایان ترم دانشجویان پیام نور در سیستم گلستان / راهنمای دریافت س

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - راهنمای نحوه مشاهده نمرات میان ترم و پایان ترم دانشجویان پیام نور در سیستم گلستان / راهنمای دریافت س - دانلود نمونه سوال - امتحانات




زمان ثبت نام ، انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم پیام نور

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - زمان ثبت نام ، انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم پیام نور - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.




زمان انتخاب واحد تابستان 91 دانشگاه پیام نور / آخرین فرصت برای درخواست مهمان شدن

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - زمان انتخاب واحد تابستان 91 دانشگاه پیام نور / آخرین فرصت برای درخواست مهمان شدن - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور




راهنمای اعتراض به نمرات تشریحی امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - راهنمای اعتراض به نمرات تشریحی امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.




دانلود نمونه سوالات خصوصی و عمومی

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - دانلود نمونه سوالات خصوصی و عمومی - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.




دانلود نمونه سوال رشته علوم تربیتی کوهدشت

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - دانلود نمونه سوال رشته علوم تربیتی کوهدشت - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.




میلاد فرخنده امام زمان عج مبارک باد

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - میلاد فرخنده امام زمان عج مبارک باد - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.




دروس معارفی که دانشجو باید بگذراند ( جمعاً ۱۲ واحد ) به شرح ذیل است :

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - دروس معارفی که دانشجو باید بگذراند ( جمعاً ۱۲ واحد ) به شرح ذیل است : - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.




دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نورنیمسال اول ۸۸ - ۸۹

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نورنیمسال اول ۸۸ - ۸۹ - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.




دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸

امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت - دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸ - دانلود نمونه سوال - امتحانات دانشگاه پیام نور کوهدشت.




برچسب :