طراحی باغچه

dovrchini%20baghche.JPG

جلوی ترمینال برازجان که این رو دیدم اول از همه خیلی خوشحال شدم که بلاخره یه مشعل جنگل گل کرده هم اینجا پیدا شد پس میتونم به انتظار به گل رفتن مشعل جنگل های دانشکده بنشینم (چون این درخت مخصوص مناطقی هست که رطوبت بالایی دارن و هوای اینجا هم خشکه) بگذریم.

به دورچینی باغچه های هر دو ردیف درخت دقت کنید! هزینه دورچینی مشعل جنگل ها خیلی کم تر از دروچینی نخله و به نظر من منظره بیعی تر و زیباتری هم به وجود اورده. اگه با نظر من موافقید از این به بعد بیشتر سعی کنید از داشته هاتون استفاده کامل تری ببرید. با خیلی از چیزهای ارزون می شه مناظر جالبی رو به وجو آورد.


مطالب مشابه :


مشعل جنگل:

نهالستان موعود فین(هرمزگان) - مشعل جنگل: - تولید گیاهانی از جمله کنو کارپوس/گل کاغذی/فیکوس




طراحی باغچه

جلوی ترمینال برازجان که این رو دیدم اول از همه خیلی خوشحال شدم که بلاخره یه مشعل جنگل گل




آدنیوم:

تولید گیاهانی از جمله کنو کارپوس/گل کاغذی/فیکوس/بنجامین/گل سرخ(شیپوری)/مشعل جنگل/تویتیا




کنو کارپوس:

تولید گیاهانی از جمله کنو کارپوس/گل کاغذی/فیکوس/بنجامین/گل سرخ(شیپوری)/مشعل جنگل/تویتیا




به یاد سعید سلطانپور کارگردان تئاتر و چند شعر از او

جنگل - به یاد سعید سلطانپور کارگردان تئاتر و چند شعر چون‌ مشعل‌ ستاره‌ به‌ شولاي‌ شب




ابریشم

ستایش - ابریشم - جنگل؛مرتع وبیابان - • مشعل جنگل




برچسب :