سمگا

کوتاه از گزارش اولین پیش بینی 94 سمگا

شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران در اولین گزارش پیش بینی 94 خود سود هر سهم منتهی به 94/09/30 شرکت را مبلغ 1416 ریال پیش بینی نموده است که در مقایسه با سال مالی مشابه قبل با تعدیل مثبت 167 درصدی همراه بوده است .

- شرکت پيش بيني سود سال مالي منتهي به 30/09/94 را با سرمايه 800 ميليارد ريال مطابق اطلاعات پيوست بر اساس دو سناريو به شرح ذيل اعلام نموده است :

الف- سود هر سهم به مبلغ 416ر1 ريال با فرض پيش بيني فروش کل پروژه بلوار فرهنگ (شامل فروش 50% به بانک گردشگري و مابقي به سايرين و برمبناي 65% پيشرفت کار )

ب- سود هر سهم به مبلغ 082ر1 ريال با فرض پيش بيني عدم تحقق فروش پروژه بلوار فرهنگ به سايرين

- پيش بيني سود هر سهم سال مالي 94 (بر مبناي سناريوي شماره1) در مقايسه با پيش بيني سود هر سهم سال قبل، به ‌ترتيب سود حاصل از سرمايه گذاري 191 درصد افزايش، سود عملياتي 151 درصد افزايش و سود پس از کسر ماليات 167 درصد افزايش نشان مي دهد. شرکت دلايل تغيير جزئيات پيش بيني را عمدتا موارد ذيل اعلام نموده است :

الف-افزايش سود سرمايه گذاري در شرکتهاي سرمايه پذير عمدتا به دليل پيش بيني فروش پروژه بلوار فرهنگ توسط شرکت فرعي تنديس تجارت باختر

ب- فروش بخشي از سهام بانک گردشگري توسط شرکت فرعي تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات جهت رعايت حداکثر سقف سرمايه گذاري شرکتهاي مجموعه در بانک گردشگري مطابق مقررات بانک مرکزي

ج- کاهش هزينه هاي مالي به دليل پيش بيني تسويه بخشي از تسهيلات مالي

شايان ذکر است که با توجه به زمان تصويب قرارداد پيش فروش پروژه بلوار فرهنگ به بانک گردشگري (بهمن ماه 1392) و همچنين زمان تصويب موضوع فروش سهام بانک گردشگري در هيئت مديره شرکتهاي زيرمجموعه، شرکت سمگا اطلاعات فوق الذکر را با تأخير اعلام نموده است.

- شرکت فرعي تنديس تجارت باختردر حال اجراي پروژه اي واقع در سعادت آباد بلوار فرهنگ مي باشد. مطابق اطلاعات پيش بيني، پروژه مذکور شامل ساخت يک واحد تجاري (با زير بناي 850 متر مربع)، تعداد 300 واحد پارکينگ و تعدادي واحد اداري (با زير بناي جمعا حدود 300ر7 متر مربع) است. اين پروژه شامل دو بخش مي باشد :

الف- 50% از پروژه شامل واحد تجاري، پارکينگها و يک واحد آمفي تئاتر، مطابق قرارداد مورخ 19/11/92 به مبلغ 925 ميليارد ريال به بانک گردشگري با شرايط زير پيش فروش شده است :

پارکينگها جمعا به مبلغ 405 ميليارد ريال (مطابق قيمت کارشناس رسمي )

واحد تجاري 850 متر مربع به ازاي هر متر مربع 600 ميليون ريال (مطابق قيمت کارشناس رسمي )

يک واحد آمفي تئاتر (اداري) با مساحت زير بناي 390ر1 متر مربع که مبلغ پيش فروش آن در قرارداد 100 ميليارد ريال به صورت علي الحساب در نظر گرفته شده است. قيمت کارشناس رسمي به ازاي هر مترمربع واحد اداري 70 ميليون ريال بوده ولي دربودجه 180 ميليون ريال درنظر گرفته شده است .

*شايان ذکر است در بودجه سال مالي 94، پيشرفت کار ساخت پارکينگها 100% و واحدتجاري و اداري 60% (مربوط به پيش فروش پروژه به بانک گردشگري) در نظر گرفته شده است .

ب- پيش بيني فروش مابقي پروژه بلوار فرهنگ به سايرين که تماما واحد اداري بوده و به قيمت هر مترمربع 193 ميليون ريال در بودجه منظور شده است. ضمنا پيش بيني شده است که اين قسمت پروژه در سال مالي 94، 60% پيشرفت کار داشته و 85% پيش فروش گردد .

* مزيد اطلاع، بودجه بر مبناي سناريو 1 با فرض تحقق هر دو مورد الف و ب فوق الذکر تهيه شده ولي بودجه بر مبناي سناريو 2 با توجه به ابهام در فروش پروژه به سايرين، با فرض تحقق صرفا بند الف فوق الذکر تهيه گرديده است. 

 


مطالب مشابه :


آموزش کامل نرم افزار داینامیک تریدر

آراد سرمایه. بورس آموزش کامل نرم افزار داینامیک تریدر. دانلود موضوعات مرتبط: پایان نامه ی
سمگا

اراد سرمایه. 1000 تدبیر تریدر. تحلیل fx. تحلیل طلا2. طلا
چارت دقیق بازارهای طلا ..... ایران و خارج

آراد تحلیل. کارا شکل کندهای آن را داری خطا می باشد در این مورد به خود شرکتتدبیر تریدر هم
تحلیل شرایط حال بازار آتی

فروم آراد سرمایه
چالش‌های بزرگ پیشرفت ایران

تریدر - یزدی تحلیل بورس ایران- هومن سرمایه سازان تالار آراد سرمایه تحلیل های بورسی
برچسب :