پیام بهداشتی

بهداشت :مسواک زدن بعد ازهربارغذا خوردن ضروری است.


مطالب مشابه :


پیام بهداشتی:دندان

ترانه های کودکان - پیام بهداشتی:دندان - شعر و سرود و داستان برای کودکان و نوجوانان
فعالیت های

فعالیت وکار همه مربیان در مدارس ارزشمند و یا توزیع شعارهای بهداشتی سرودهای . بهداشتی
برنامه اختصاصی بزرگداشت ایام الله در برخی از مناسبت های اسلامی و ملی ویژه ی مدارس کشور

فعالیتهای پرورشی مدارس پخش سرودهای رزمی در 6- گندزدایی سرویس های بهداشتی مدارس از
گزارش مراسم جشن شکوفایی دبستان شهید روحی نوش آباد

پخش سرودهای آوای مدرسه از بازگشایی مدارس توسط دو و بهداشتی آموزگار پایه ی
گزارش

ج‌- تهیه جزوه مخصوص اجرای مراسم آغازین به همراه سرودهای مناسب بهداشتی مدارس ونصب
برنامه سالانه مدارس

وب سایت آموزشی وپرورشی صفرعلی کشوری احمد - برنامه سالانه مدارس - کشکول جامع فرهنگی ,مذهبی
نـرم افـزار طلـوع پیـروزی

معاون پرورشی مدارس در این نرم افزار 14 قطعه سرودهای انقلابی ، 9 ویژه نامه بهداشتی
گزارش عملکرد

دانستنی هایی برای معلم و فراگیر - گزارش عملکرد, هدف از این وبلاگ بیان مسائل آموزشی ، پرورشی
پیام بهداشتی

دبستان شهید فهمیده قطر - پیام بهداشتی - Sh.Fahmideh Primary School - دبستان شهید فهمیده قطر
برچسب :