یادباد آن روزگاران یاد باد

خاطراتی از افطاری حافظ شناسی 92 (خانه سنایی )

 

حاج علی هنوز در بین ما بود 

 

خانواده ها جمع بودند 

 

سفره ای ساده و صمیمی 

 

چارسوق هم کمک حال بودند مثل همیشه 


مطالب مشابه :


دکتر عبدالکریم سروش

دکتر عبدالکریم سروش دانلود کتاب شرح فصوص حدیث بندگی و دلبردگی؛ مثنوی
مولانا و سروش

کوتاه دکتر سروش و سخنرانی مهم ایشان در شرح عشق و عاشقی هم دکتر عبدالکریم سروش
یادباد آن روزگاران یاد باد

شرح غزلی عرفانی از دکتر عبدالکریم سروش. شرح غزلی زیبا از دکتر شرح مثنوی معنوی - دکتر
حافظ و چند غزل بهاری

شرح مثنوی معنوی - دکتر را همراه می شویم با حافظ و شرح چند غزل بهاری از دکتر عبدالکریم سروش.
شعر استاد هاتفی

شرح غزلی عرفانی از دکتر عبدالکریم سروش. شرح غزلی زیبا از دکتر شرح مثنوی معنوی - دکتر
دیگر بر من مگری ( ویلیام شکسپیر )

شرح غزلی عرفانی از دکتر عبدالکریم سروش. شرح غزلی زیبا از دکتر شرح مثنوی معنوی - دکتر
برچسب :