خودت را امتحان کن ( درس 16 و 17 )

پاسخ سئوالات « خودت ر اامتحان کن » کتاب پیام های آسمان

درس پانزدهم : همنشین

1-کسانی که به دین پایبند نیستند قلبشان مرده است و همنشینی با کسی که قلبش مرد هیچ ارزشی ندارد .

2- کسانی که سن و سالی از انها گذشته و زندگی موفقیت امیزی را پشت سر گذاشته اند مانند معلم ، پدر ، مادر و ...

3- زمانی که از خصلت های خوب اخلاقی بهره مند باشیم

درس شانزدهم : پیمان جوانمردان

1-کارهایی که در آن گناه و نافرمانی خداوند باشد و به دشمنی ختم شود .

2- زیرا در نماز جماعت همه مسلمانان با هم همدل هستند و به صورت هماهنگ به راز و نیاز با پروردگار می پردازند و از حال یکدیگر مطلع می شوندو به حل مشکلات یکدیگر می پردازند .

3- نماز جمعه 2 رکعت دارد و به جای نماز ظهر خوانده می شود و دو قنوت دارد که قنوت در رکعت اول قبل از رعوع و در رکعت دوم بعد از رکوع خوانده می شود .

4- با آنها همدردی کنیم – تا جایی که می توانیم از لحاظ مالی به انها کمک کنیم – در روز قدس با آنها فریاد مرگ بر اسرائیل سر دهیم و ...

5- مورچه ها با وجود کوچکی جسمشان اگر با یکدیگر همبستگی داشته باشند می توانند شیر درنده را از پای دراورند .

پیام شعر: همبستگی و اتحاد موجب پیروزی است

درس هفدهم :  راستگو و راست کردار

1-ایجاد بی اعتمادی – ایجاد آزردگی و ناراحتی – ایجاد بی ایمانی

2- تقویت ایمان – آرامش خاطر – ایجاد اعتماد در جامعه

3- انسان وقتی بخواهد دروغ نگوید بنابراین گناهی هم مرتکب نشده که بخواهد بهانه ای بیاورد و دروغ دیگری بگوید لذا از ابتدا گناه نمی کند تا نخواهدبا دروغ گفتن ان را توجیه کند .

4- دیگر اعتمادی در جامعه باقی نمی ماند و همه به یکدیگر بدگمان خواهند شد و زندگی سخت می شود


مطالب مشابه :


خودت را امتحان کن سوم راهنمای

خودت را امتحان کن سوم آسمان سال سوم راهنمایی می تواند جواب سلام کسی را که در
پاسخ خودت را امتحان کن کتاب جدید التالیف پیام های آسمان سال سوم راهنمایی

خودت را امتحان کن کتاب جدید التالیف پیام های آسمان سال سوم راهنمایی جواب سلام كسي را
درس یک پیامهای آسمان سوم راهنمایی

پیامهای آسمانی سوم راهنمایی سوالات خودت را امتحان کن; سوم راهنمایی. خودت را امتحان کن
سوالات پیام سوم راهنمایی

درس سوم : خودت را امتحان کن. نماز به او سلام کرده را ندهد ؟ جواب ) دینی و قرآن راهنمایی
پرسش و پاسخ متن و خودت را امتحان کن هدیه آسمانی پایه اول راهنمایی

پرسش و پاسخ متن و خودت را امتحان کن هدیه آسمانی پایه اول راهنمایی
سوالات پیامهای آسمان سال سوم راهنمایی خودت را امتحان کن و سوالات متن دروس6-5-4

سوالات پیامهای آسمان سال سوم راهنمایی خودت را خودت را امتحان کن جواب سلام را
پاسخ سوالات درس پیام هایاسمانی سال دوم راهنمایی

درس اوّل خودت را امتحان کن. درس سوم استعانت از مسلمانان با راهنمایی های دینی میتوانند
خودت را امتحان کن ( درس 16 و 17 )

خودت را امتحان کن نمونه سوالات علوم سوم راهنمایی. دینی قرآن عربی
سوالات خودت را امتحان کن و سوالات متن دروس 9-8-7 کتاب " پیامهای آسمان" سوم راهنمایی1392

سوالات خودت را امتحان کن و را بنويسيد؟ جواب صفحه و دوم و سوم راهنمایی و نیز
سوالات متن و خودت را امتحان کن سه درس 14و15و16همراه با جواب پایه سوم راهنمایی

سوالات متن و خودت را امتحان کن دو درس 14و15و16همراه با جواب پایه سوم راهنمایی 1392. خودت را
برچسب :