فرآیند طراحی

xqrhb2xpa16zfjf8n2i.jpg


فرآیند طراحی

normal 0 false false false en-us x-none ar-sa /**/ نقل از کتاب «طراحان چگونه می‌اندیشند»

فرایند طراحی یک معمار شامل تعداد زیادی تصمیم ها و مراحل تکامل آن هاست که در نهایت مفهومی خیالی متولد شده از یک سری واقعیت هاست که در آینده قرار است توسط معمار تحقق پیدا کند. این مفهوم خیالی بر گرفته از یک سری مسائل خاص مانند الزامات فرم، عملکرد، فن آوری، زیست شناسی، بوم شناسی و مقررات دولتی به واسطه ی ترسیمات، گام به گام به طرح نزدیک می شود. سه دسته اصولی که در طراحی اهمیت زیادی دارند عبارتند از:

۱) مثلا می توان فرم یک ساختمان یا توزیع فضا را در ابتدا به وسیله ی ملاحظات عقلی مثلا قواعد سازه، استانداردهای سرویس و یا نیاز های استفاده کننده تعیین کرد. این نوع اصول را اصول عقلی می نامند. این اصول از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۰ نفوذ زیادی در معماری داشته است.

۲) در این دسته اصول با فرم هایی که تکمیل شده اند سر و کار دارند. این اصول از آثار نماد سمبلیک عناصر معماری بر روی مشاهده گر است که در کارهای معماران دهه های اخیر اهمیت خاصی داشته است. همچنین این اصول نتایج روان شناسی خاصی دارد.

۳) اصول دیگر نیز برای ایجاد واکنش های خاص روانی در افراد وجود دارد. این اصول که اصول روان شناسی نامیده می شود می تواند استفاده کننده را در روند طراحی دخالت دهد.


مطالب مشابه :


فرآیند طراحی

تئاتر، موزه، فرهنگسرا و تا حدودی راه‌حل‌ها و فرایند طراحی. موزه ها و گالری
طراحی موزه ی تکنولوژی

طراحی موزه ی فرعی گذاشته شود و همچنین بعد 2 یا 3 گالری برای فرایند و اصول طراحی
مفاهیم طراحی ، ضوابط و استانداردهای خانه فرهنگ

موزه و گالری ( نمایشگاه) : ریز فضاها : سخنرانی مجسمه رستوران فرآیند های محیط طراحی :
نورپردازی موزه کبریت

کمک میکند تا مکانی مناسب را برای موزه یا گالری لذا فرایند طراحی نور . موزه ها موزه، و نیز
موزه حیات وحش و محیط زیست نیوروک

هوا و ایفای نقش در فرایند محصور و فاقد نور هستند. گالری موزه و باغ
برچسب :