جملات زیبا از بزرگان درباره دوست و دوستی

 • «آنچه مردم، دوستی می‌خوانند چیزی غیر از نفع شخصی نیست،

   دوستی خودپرستی انسان است که می‌خواهد از دیگران به عنودوستی

  متمتع گردد.»

 • فرانسوا لارشفوکو
 • «آن کس که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست‌داشتنی می‌یابد.»
 • «از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است// جایی برای کینهٔ
 • دشمن نمانده است»
 • «از سلامتی خود مواظبت می‌کنیم، برای روز مبادا پول ذخیره می‌کنیم، سقف خانه را تعمیر می‌کنیم و لباس کافی می‌پوشیم، ولی کیست که در بند آن باشد که بهترین دارایی یعنی دوست را به صورتی عاقلانه برای خود فراهم کند؟»
 • «اگر دوست تو مرتکب خطایی شد از دوستی او صرفنظر مکن زیرا که انسان در معرض خطا است، تا می‌توانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت.»
 • «اگر هر کس همه کس را دوست می‌داشت همه کس صاحب دنیا می‌شد.»
 • «این دغل دوستان که می‌بینی// مگسانند دور شیرینی»
 • «با چه کسانی دوست و رفیق می‌باشی تا بگویم چگونه آدمی هستی.»
 • «بگذار که دوستی کم کم به اوج خود برسد، اگر این رسیدن برق‌آسا باشد ناگهان از نفس می‌افتد و متوقف می‌شود.»
 • «بود آینه دوست را مرد دوست// نماید بدو هرچه زشت و نکوست»
 • «بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است.»
 • «بهترین و حقیقی‌ترین دوستانم از تهی دستانند، توانگران از دوستی چیزی نمی‌دانند.»
 • «به دوستی که بعد از عشق بین دو نفر حکمفرما می‌شود باید عقیده داشت.»
 • «بی دوست زندگانی ذوقی چنان ندارد.»
 • «پرسیدم دوست بهتر است یا برادر؟ گفت: دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب میکند.»
 • «تا انسان دوست نداشته باشد نمی‌فهمد.»
 • «تو اول بگو با کیان دوستی// پس آنگه بگویم که تو کیستی»
 • «چنانچه شفای بدن با دارو میسر باشد، نشاط و بقای نفس نیز با دوستان بود، پس زیاد گردانید دوستان خود را.»
 • «درضمیر ما نمی‌گنجد به غیر دوست کس// هر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس»
 • «دریغ و درد که تا این زمان ندانستم// که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق»
 • «دوست همه کس دوست هیچکس نیست.»
 • «داشتن یک دوست حقیقی از همه چیز گرانبهاتر است و کمتر کسی هم در صدد به دست آوردنش می‌باشد.»
 • «در انتخاب دوست شتاب مورز و به تعجیل از آنان روی مگردان.»
 • «دل دوستان آزردن، مراد دشمنان برآوردن است.»
 • «دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف// لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است»
 • «دو دوست قدر شناسند حق صحبت را// که مدتی ببریدند و باز پیوستند»
 • «دوست آن دانم که گیرد دست دوست// در پریشان حالی و درماندگی»
 • «دوست آنست کو معایب دوست// همچو آیینه روبرو گوید// نه که چون شانه با هزار زبان// در قفا رفته موبه‌مو گوید»
 • «دوست از دوست حق گله گذاری دارد. گله گذاری دلیل دوستی و علاقه به دوام حسن مناسبات است.»
 • «دوستان حقیقی اگر از دیده بروند از دل نخواهند رفت.»
 • «دوستان خود را از بین طبقهٔ فقیر برگزینید چه صمیمیت در قلوب آنها بیشتر حکمفرما است.»
 • «دوستان در زندان به کار آیند که بر سر سفره، همهٔ دشمنان دوست نمایند.»
 • «دوستان را به گاه سود و زیان// بتوان دید و آزمود توان»
 • «دوستانی که داری و آنان را آزموده‌ای با قلاب‌های پولادین به جان و دل خود پیوسته نگاه دار.»
 • «دوست داشتن بدون امید، باز هم یک خوشبختی است.»
 • «دوست کسی است که من با او می‌توانم صمیمی باشم و جلو او با
 • صدای بلند فکر کنم.»
 • امرسون
 • «دوست مثل درشکه در روز بارانی کمیاب است.»
 • «دوستی ازدواج دو روح است و در آن متارکه و طلاق جایز نیست.»
 • «دوستی با افراد بد مانند سایه بامدادی است که در هر ساعت رو به کاهش می‌گذارد؛ دوستی با افراد نیک مانند سایه عصر است که تا غروب آفتاب رو به افزایش می‌گذارد.»
 • «دوستی مثل اسناد کهنه است، قدمت تاریخ آن را قیمتی می‌کند.»
 • «دوستی نعمت گرانبهایی است، خوشبختی را دوبرابر می‌کند و بدبختی را تخفیف می‌دهد.»
 • «دوستی چه موهبت گرانبهایی است که هیچ چیز با آن لاف برابری نتواند زد.»
 • «دوستی حقیقی مانند نهالیست که در کوهستان بروید، به مجرد اینکه ریشه‌های خود را به سنگ‌های صخره کوه متصل کرد، دیگر طوفان‌های سخت و بادهای تند قادر به کندن آن نخواهند بود.»
 • «روشنایی دوستی به نور فسفر ماند که چون پیرامون ما تاریک شود، روشنی آن آشکار گردد.»
 • «زنده بی‌دوست در وطنی// مثل مرده است در کفنی»
 • «زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می‌کنند.»
 • «گشادن عقده‌های درون در پیش دوستان دو تأثیر دارد؛ یکی آنکه شادی را دوبرابر می‌کند و دیگر آنکه غم را به دونیم می‌سازد زیرا آنکس که دوستان را در شادی خویش انباز می‌کند سرور خاطرش بیشتر می‌شود و آنکه غم دل به یاری موافق می‌گوید، بار اندوه خویش را سبکتر خواهد یافت.»
 • «سعدیا بی‌وجود صحبت یار// همه عالم به هیچ نستانیم»
 • «صفات هرکس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست.»
 • «کسانیکه دوستی را از زندگی برمی‌دارند مثل آن است که آفتاب را از عالم برداشته‌اند.»
 • «من چه گویم یک رگم هوشیار نیست// شرح آن یاری که او را یار نیست»
 • «من در جهان فقط یک دوست داشته‌ام و آن هم خودم بوده‌ام.»
 • «نشان دوست نیکو آنست که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند.»
 • «وگر بر رفیقان نباشی شفیق// به‌فرسنگ بگریزد از تو رفیق// که مرد ارچه بر ساحلست ای‌ رفیق// نیاساید و دوستانش غریق»
 • «هدف نهایی مبارزه ما دوستی با تمام مردم دنیا است.»
 • «همانطور که عشق‌های حقیقی کمیاب است دوستی‌های حقیقی نیز کمیاب است.»
 • «یگانه راه دوست پیدا کردن این است که اول خودمان اظهار دوستی کنیم.»
 • «هرکه بی‌باکی کند در راه دوست// رهزن مردان شد و نامرد اوست»


مطالب مشابه :


چند جمله آموزنده

چند جمله آموزنده اگر خواهان شادی و سعادت یک هفته ای برای فرد سالم ، دوست داشتن عیبهای
جمله ای زیبا برای یک دوست صمیمی

زندگی نامه افراد موفق - جمله ای زیبا برای یک دوست صمیمی - زندگی نامه افراد موفق
جمله زیبا برای یک رویا

جمله زیبا برای یک رویا جملات زیبا و دوست جی تی ای
جملات زیبا از بزرگان درباره دوست و دوستی

ازخانهـ ـهای یکـــ طبقه ای که باغچه می‌توانی دوست برای خودت یک دوست حقیقی از
بخش هر روز یک جمله زیبا

بخش هر روز یک جمله زیبا که جمله ای زیبا از حسین پناهی برای برای از بین بردن یک
بخش هر روز یک جمله عاشقانه

بخش هر روز یک جمله برای شکستنم یک تلنگر که جمله ای زیبا از حسین پناهی برای
جمله زیبا...

جمله زیبا چگونه خود را برای یک امتحان خوب آماده دوست یابی و انتخاب دوست در
برچسب :