تکنیک های برنامه ریزی عملیاتی

ویژگی های نمودار گانت:

   این نمودار نشان می دهد که:

            1- چه کارهایی و یا عملیاتی باید انجام گیرد.

            2- هر کار و یا عملیات از چند وظیفه تشکیل شده است.

            3- چه وظایفی باید بطور همزمان دنبال گردد.

            4- در داخل هر عملیات چه وظایفی باید بطور سریالی انجام شود.

            5- زمان شروع و پایان هر وظیفه در چه تاریخی می باشد.

            6- دستیابی به هدف نهایی در چه تاریخی بدست می آید.

 ایرادات این روش:

            1- رابطه بین وظایف مختلف در هر کار مشخص نمی باشد.

            2- رابطه بین وظایف یک کار را با سایر وظایف کارها و عملیات دیگر مشخص نمی نماید.

            3- تاریخ شروع و پایان هر وظیفه مشخص می باشد، لیکن معین نشده است که در هر لحظه از زمان ما چند در صد در هر وظیفه پیشرفت خواهیم داشت.

            4- کنترل کردن عملیات و تعیین اینکه در هر لحظه از زمان کل عملیات در چه مرحله ای از پیشرفت می باشد دشوار می باشد.

 

روش های شبکه ای:

 کوشش هایی که در رفع ایرادات وارده به روش نمودار گانت به عمل آمد، برنامه ریزی به روش شبکه ای را بوجود آورد.

تعریف شبکه:

 شبکه، تصویری جامع و دقیق از وضع کلی و تمامی مراحل لازم برای اجرای یک برنامه و روابط آن با یکدیگر است.  معمولا جزیی ترین قسمت هر مرحله از کار در شبکه را فعالیت می نامند.

فعالیت :

    هر قسمت مشخص و معین از انجام یک طرح یا یک برنامه را یک فعالیت می نامند. نتیجه هر فعالیت یک رویداد بوده که خود منشاء فعالیت بعدی خواهد بود.

رویداد:

رویداد نشان دهنده شروع و پایان یک فعالیت است. اساس شبکه را رویداد و فعالیت تشکیل می دهند.

 روش و مراحل تنظیم شبکه:

            1- تعریف هدف

            2- تهیه فهرستی منطقی از فعالیت ها

            3- تعیین تقدم و تاخر رویدادها و فعالیت ها

            4- شناخت دقیق روابط بین فعالیت ها

 مزایای عمده برنامه ریزی شبکه ای:

            1- روابط بین تمامی فعالیت ها خواه به صورت مستقیم و خواه غیر مستقیم را بیان می کند.

            2- مشکلات و موانع احتمالی در طول برنامه را مشخص و قابل رفع می کند.

            3- نشان می دهد که چه فعالیت هایی باید به موازات یکدیگر و چه
فعالیت هایی باید به صورت سری انجام شود.

            4- روابط بین فعالیت ها را بطور دقیق نشان می دهد.

            5- برنامه های بسیار پیچیده و مفصل را بسیار ساده و قابل درک بیان خواهد کرد.

            6- برای تعیین زمان دقیق هر فعالیت از آمار و احتمال استفاده می کند.

            7- زمان لازم جهت انجام کامل یک طرح را تقریبا دقیق بیان می کند.

 

روش پرت:

      ”پرت“ روشی جهت به حداقل رساندن تاخیر، وقفه و تضاد در انجام برنامه و هماهنگ ساختن قسمت های مختلف یک طرح اجرایی می باشد. به عبارت دیگر در این روش ما به دنبال تعیین هرچه دقیق تر مان لازم برای نیل به یک هدف نهایی و کوتاه کردن این زمان تا حد ممکن می باشیم.

     پس به عبارت دقیق تر ”پرت“ مبتنی بر طول مدت اجرای برنامه و روش های کوتاه کردن این مدت قرار دارد.

مفروضات اوليه روش پرت, چنين است که هزينه انجام هر فعاليت با زمان لازم جهت انجام آن فعاليت, ارتباط مستقيم دارد, بنابراين پيش بيني هزينه ضروري ندارد هر چه زمان يک فعاليت طولاني تر شود چون تغييرات هزينه مستقيما با زمان مربوط مي شود هزينه هاي آن فعاليت نيز افزايش مي يابد و هرگاه در زمان اجراي فعاليت, کاهش ايجاد شود در     هزينه هاي مربوط نيز صرفه جويي به عمل خواهد آمد. لذا روش پرت صرفا بر مبناي پيش بيني زمان فعاليت, شکل ميگيرد.

 روش برآورد زمان:

TE = (A+4M+B)/6

A:زمان حداقل

M: زمان محتمل

B: زمان حداکثر

نظارت، کنترل و ارزیابی:

            اساس ارزیابی در روش پرت بر زمان سنجی قرار دارد، و اینکه آیا: فعالیت مورد نظر مطابق زمانی که برای آن برآورد شده، انجام می گیرد؟

 

روش سی.پی.ام.:

         ”سی. پی. ام.“ تقریبا همان روش ”پرت“ است با اضافه اینکه:

            اولا: کاهش و افزایش هزینه ها را تنها در تقبل و تطویل زمان برنامه ها ندانسته بلکه به محاسبه مستقیم هزینه می پردازد.

            ثانیا: چون به ندرت به اجرای برنامه های بدون سابقه
می پردازد، از لحاظ برآورد زمان مشکلات بسیار کمتری داشته و کوشش خود را صرف محاسبه هزینه های برنامه می کند.

در ”سی. پی. ام.“ برای اجرای هر فعالیت دو زمان منظور می گردد:

            1- زمان طبیعی که طی آن فعالیت با هزینه معمولی انجام
می گردد.

            2- زمان فشرده که برای انجام فعالیت ها در زمان کوتاه تر و با هزینه بیشتر انجام می گیرد.           

            بطور کلی سعی ”سی.پی.ام.“ در این است که کمترین هزینه مناسبی را که بتوان برنامه را با آن در کمترین زمان مناسب اجرا کرد را بدست آورد.


مطالب مشابه :


نمودار گانت

مدیریت و کنترل پروژه - نمودار گانت - هر آنچه پیرامون مدیریت و کنترل پروژه و نرم افزارهای
نمودار گانت چارت

مقالات علمی پژوهشی ایران زمین - نمودار گانت چارت - دانلود پروژه های رشته کامپیوتر و اموزش
چارت

گانت چارت یک نمایش گرافیکی از مدت زمان فعایت ها در راستای پیشرفت زمان است. نمودار گانت یک
آموزش ترسیم نمودار گانت در نرم افزار اکسل

انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد دزفول - آموزش ترسیم نمودار گانت در نرم افزار اکسل - Accounting
تکنیک های برنامه ریزی عملیاتی

ویژگی های نمودار گانت: این نمودار نشان می دهد که: 1- چه کارهایی و یا عملیاتی باید
روش های برنامه ریزی زمان

روش های برنامه ریزی تصویری: 1- روش نمودار گانت. 2- روش های شبکه ای 1- روش نمودار گانت:
نمودار گانت چارت

هفته قبل دکتر سلیمانی رسم نمودار گانت چارت را به عنوان تمرین برای درس نرم افزار قرار داده بود.
برچسب :