آموزش تصویری دوخت پیش بند با استفاده از یک پیراهن - شبه قالی بافی

برگزیده ها آموزش تصویری دوخت پیش بند با استفاده از یک پیراهن

آنچه شما برای دوخت این پیش بند نیاز دارید:

 • بشکاف خیاطی
 • اتو
 • متر اندازه گیری
 • صابون خیاطی
 • قیچی پارچه
 • سوزن ته گرد
 • پیراهن دکمه دار بزرگ تا پایین
 • ۶۷ سانتی متر پارچه هماهنگ با رنگ پیراهن برای بند دور کمر
 • ۲۲ سانتی متر پارچه هماهنگ با رنگ پیراهن برای جیب
 • نخ هم رنگ پارچه
 • چرخ خیاطی
شبه قالی بافی

شبه قالی بافی

برگزیده ها: آموزش تصویری دوخت پیش بند با استفاده از یک پیراهن

,[categoriy]

,[categoriy]

,[categoriy]

,[categoriy]

,[categoriy]

,[categoriy]

,[categoriy]

,[categoriy]

,[categoriy]

,[categoriy]

,[categoriy]

به گزارش برگزیده ها پورتال رنگی – آموزش تصویری دوخت پیش بند با استفاده از یک پیراهن
ترجمه اختصاصی رنگی – مترجم: الهه تدین