برنامه درس روستا 1

بنام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

واحد غرب

برنامه درس روستا 1- رشته کارشناسی معماری

هدف :

مقصود از این درس آشنایی با زندگی، بافت و معماری خاص یک روستا است. در این مطالعه علل و عوامل طبیعی و انسانی شکل دهنده به کالبد روستا (عوامل جغرافیائی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی،...) پیگیری می شود و به این ترتیب میان شکل و محتوی ارتباط بالنسبه روشنی ترسیم می گردد.

سرفصل ها :  

۱- تعاریف پایه مرتبط با معماری روستایی

۲-         تعریف انواع برنامه ریزی و جایگاه برنامه ریزی روستایی در برنامه ریزی در سطح کشور

۳- پیدایش روستا و آشنایی با تاریخ شکل گیری روستاها در ایران

۴- بوم شناسی و تاثیر آن در شکل گیری روستاها

۵- تیپ شناسی روستایی و آشنایی با شاخص های طبقه بندی روستاها

۶- بررسی مصالح و سیستم های ساختمانی روستایی

روش ارائه درس :

- در جلسات اولیه، موضوعات ذکر شده در سرفصل ها همراه با ارائه مصادیق مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. تا دانشجویان شناخت اولیه نسبت به روستاها پیدا کرده و اطلاعاتی در مورد چگونگی انجام پروژه عملی بدست آورند.

روش انجام پروژه :

- دانشجویان به گروههای 4- 5 نفره تقسیم شده و هر گروه با انتخاب یک روستا، روند تعیین شده پروژه را که توسط استاد تعیین خواهد شد به انجام می رسانند.

مراحل کار به تدریج با استاد کرکسیون شده تا پروژه نهایی تکمیل و تهیه گردد.

- دانشجویان موظفند نقشه ها، طراحی ها و عکس های تهیه شده را همراه با گزارش مدونی که به جمع بندی و نتیجه گیری انتهائی رسیده است ارائه نمایند. این مطالعات گذشته از ذکر اجمالی خصوصیات کلی روستا به بررسی بافت و همینطور تجزیه و تحلیل دقیق معماری چند فضای جمعی (مسجد، حسینیه، حمام،...) و فضای مسکونی می پردازند.

- نحوه و زمان کرکسیونها و تحویل پروژه توسط استاد تعیین و به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

نحوه محاسبه نمره پایانی :

- پروژه پایانی                                                                       14 نمره

- انجام کرکسیونها و تحویل های موقت در روند انجام پروژه                 4 نمره

- حضور و غیاب و رعایت نظم در روند آموزشی                                2 نمره

 

● تحویل نهایی پروژه طبق تقویم اعلام شده توسط دانشگاه می باشد

 

                                                                                                                     موفق باشید

                                                                                                                                      رضامند                                                                                                                                                                           


مطالب مشابه :


مراحل انجام پروژه نهایی در س روستا 1

درس روستا 92 - مراحل انجام پروژه نهایی در س روستا 1 - درس روستا 92
شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2

درس روستا 92 - شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2 - مرحله اول : مطالعات. الف - مطالعات پایه . ب
برنامه درس روستا 1

اولیه نسبت به روستاها پیدا کرده و اطلاعاتی در مورد چگونگی انجام پروژه درس روستا 1
نمرات نهایی درس روستا 1

درس روستا 92 - نمرات نهایی درس روستا 1 - درس روستا 92 » شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2
فرآیند طراحی درس روستا 2

فرآیند طراحی درس روستا 2 جمع‌بندی اصول طراحی روستا 1 2) به‌همراه پروژه
سر فصل درس روستا 1

بری دریافت سرفصل درس روستا ایـنـجـا کلیک کنید. موضوعات مرتبط : تمارین و پروژه
سرانه های مصوب خدماتی

درس روستا 92 » شرح خدمات پروژه نهایی روستا 2 » مراحل انجام پروژه نهایی در س روستا 1
برچسب :