دكتر عاطف وحيد

خلاصه‌ي سوابق علمی- اجرايي دكتر عاطف وحيد

 

دكتر محمد كاظم عاطف وحيد

انستيتو روانپزشكي تهران

 

مدرك و رشته تحصيلي:

-  دكتراي تخصصي روانشناسي باليني   ( آمريكا) 

 

سوابق آموزشي:

1-      انستيتو روانپزشكي تهران  ( 1375 تا كنون)

تدريس دروس تخصصي روانشناسي باليني در دوره‏هاي كارشناسي ارشد و دكتراي روانشناسي باليني شامل گروه درماني، نظريه سيستم ها، آزمونهاي شناختي، آزمونهاي فرافكن، ارزيابي و تشخيص، اخلاق حرفه‏اي، كاربرد رواندرماني.

2-     دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  ( 1377 تا 1385)

تدريس دروس تخصصي روانشناسي باليني در دوره‏ دكتراي روانشناسي باليني شامل گروه درماني، ارزيابي و تشخيص 1 و2، اخلاق حرفه‏اي.

3-     دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم تربيتي، (1376 تا 1379  - ترم هاي پائيز).  

      تدريس دروس بهداشت روان، متون تخصصي، آزمونهاي شناختي در دوره كارشناسي و يك دوره آزمونهاي فرافكن در دوره كارشناسي ارشد.

4-      مؤسسه پژوهشي امام خميني (قم)،  (1378 تا 1383 و 1385 تا كنون)

تدريس دروس تخصصي روانشناسي باليني شامل آزمونهاي شناختي، آزمونهاي فرافكن، رفتاردرماني، نظريه سيستم‏ها، گروه درماني، و خانواده درماني در دوره كارشناسي ارشد.

5-      دانشكده توانبخشي،  (ترم هاي پائيز)   1378 تا  1382.

 تدريس درس كاربرد آزمونهاي تشخيص عقب ماندگي ذهني، در دوره كارشناسي ارشد

6-     دانشگاه تربيت معلم، (1381 تا  1382).

تدريس درس آزمونهاي روانشناختي در دوره كارشناسي ارشد

 

   6-  دانشگاه تربيت معلم،  1384

 تدريس درس آزمونهاي روانشناختي در دوره دكتراي مشاوره

7-      دانشگاه تهران،  ترم دوم    82-1381

تدريس درس سازگاري با بيماريهاي مزمن به دانشجويان دوره دكتراي روانشناسي سلامت.

8-      كارگاه هاي آموزشي، 1376 تا كنون

    اجراء تعدادي زيادي كارگاههاي آموزشي در زمينه‏هاي مختلف از جمله تشخيص، ، آزمونهاي عيني و فرافكن، مداخله در بحران، پيشگيري از اعتياد، اصول مشاوره، مشاوره در ايدز، و ضوابط اخلاق حرفه اي در سازمان هاي مختلف، از جمله انستيتو روانپزشكي تهران، آموزش و پرورش در تهران و شهرستانهاي مختلف، دانشگاه تهران (مركز مشاوره 16 آذر)، وزارت علوم، وزارت بهداشت و درمان، سازمان بهزيستي كشور، سازمان انتقال خون، سازمان زندان ها، و سازمان دفاع از قربانيان خشونت، كانون اصلاح و تربيت.

 

سوابق پژوهش

1-       سوابق پژوهشي در آمريكا ضميمه است.

2- طرح هاي پژوهشي در ايران

-  بررسي مقدماتي شيوع سوء مصرف مواد در مناطق روستايي غرب استان تهران

    (هشتگرد و طالقان) با استفاده از افراد كليدي ، (همكار اصلي)

         -  “طرح نمونه توسعه بهداشت روان و پيشگيري از اعتياد در منطقه 6 شهر تهران” مرحله

              اول: ارزيابي نيازها و بررسي منابع.

         -  بررسي“نقش مداخلات دارويي و شناختي در كاهش مخاطرات ناشي از مصرف مواد

              مخدر و بهبود وضعيت رواني زندانيان معتاد”،(همكار اصلي). 

-        بررسي نوع و شدت همسرآزاري در افراد مراجعه كننده به كلانتري‎ها  و دادگاه

    خانوادهتهران.

-        هنجاريابي پرسشنامه روانشناختی كاليفرنيا  (طرح مصوب سازمان بهداشت و درمان

     صنعت نفت)،  (همکار اصلی)

          -  نظر سنجی در مورد اصول  اخلاق حرفه اي روانشناسی از متخصصين بهداشت

             روانی،(در دست اجرا)

         -  هنجاريابي شاخص شدت اعتياد (طرح مصوب مركز ملي مطالعات اعتياد، معاونت

             پژوهشي دانشگاه تهران و ستاد مبارزه با مواد مخدر)، ( دردست اجرا).

3- استاد راهنما و مشاور تحقيقات دانشجويان

     -  استاد راهنما و مشاور تعدادي پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني در

         انستيتو روانپزشكي تهران و مشاور چند پايان نامه كارشناسي ارشد از دانشگاههاي

         ديگر، از جمله، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه تربيت معلم، و

         موسسه پژوهشی امام خميني (ره) .

-         استاد راهنما و مشاور چند رساله دكتري روانشناسي باليني در انستيتو روانپزشكي

           تهران و استاد مشاور يك رساله دكتري در دانشگاه تربيت مدرس.

 

سوابق اجرايي

1-       سوابق اجرايي در آمريكا ضميمه است.

2-      مسئول درمانگاه انستيتو روانپزشكي تهران،  1381-1376.

3-      معاون آموزشي انستيتو روانپزشكي تهران، 1381 تا شهريور 85.

4-      عضو كميته و عضو شوراي سياستگزاري قطب تحقيقاتي (انستيتو روانپزشكي تهران، 1380 تا كنون).

5-     مسئول واحد انتشارات مركز همكاريهاي سازمان جهاني بهداشت در انستيتو روانپزشكي تهران 7 137 تا 1383.

6-     عضو هيآت تحريريه نشريه انديشه و رفتار،  1379 تا كنون.

7-     عضو شوراي تحصيلات تكميلي انستيتو روانپزشكي تهران 1381 تا كنون.

8-     معاون گروه روانشناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران 1381-1383.

9-     عضو شوراي مركز تحقيقات بهداشت روان  (انستيتو روانپزشكي تهران، 1383 تا كنون).

10- عضو كميته ارزيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  1377 تا كنون.

11- عضو هيآت مؤسس و هيئت مديره و خزانه‏دار انجمن علمي اعتياد، 1378 تا كنون.

12- عضو كميته تدوين پروتكل درمان اعتياد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 1379.

13- عضو شورايعالي آموزش و برنامه ريزي ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1380-.1379

14- عضو هيآت مؤسس و رئيس هيئت مديره انجمن علمي روانشناسي باليني ايران،  1380 تا كنون.

15- عضو هيآت مؤسس و هيئت مديره مؤسسه فن آوران كارآفرين، 1381 تا كنون.

16- عضو بورد روانشناسي باليني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  1383 تا كنون.

17-  عضو كميته تدوين پيش نويس طرح جامع سلامت روان كشور.  اداره سلامت روان،

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش ÷زشکی، 1384-1383.

18-  عضو هيآت تحريريه نشريه رفاه اجتماعي ،  1383 تا كنون.

19- عضو هيآت مؤسس و هيئت مديره و خزانه‏دار انجمن ارتقاء بهداشت روان (ابر) 1383 تا 

كنون.

20-  عضو هيآت علمي مركز ملي مطالعات اعتياد، 1383 تا كنون

21- عضو كميته روانشناسي باليني سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران

22- عضو كميته اخلاق حرفه اي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران

23- عضو كميته سنجش و اندازه گيري سازمان نظام روانشناسي ومشاوره جمهوري اسلامي ايران

24-  عضويت در كميته علمي چند كنگره، همايش، سمپوزيوم و سمينار سراسري از سال

       1377  تا كنون،  از جمله:

   -  همايش نقش دين در بهداشت روان

   -  همايش اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان، ارديبهشت 1377، تهران.

   -  كنگره سراسري استرس، 1378.

   -  همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي (يزد)

   -  سمينار سراسري اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان (دانشگاه علوم پزشكي زنجان)،

      1376،  1378، و 1382.

   -  اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان، 1380.

   -  كنگره پژوهش هاي روانپزشكي و روانشناسي باليني در ايران، دانشگاه علوم

       پزشكي شهيد بهشتي، 1383. 

       - دبير كنگره سراسري پژوهش هاي روانشناسي باليني در ايران، (اسفند، 1384  )

       -  همايش تقويت نظام خانواده و آسيب شناسي آن  (موسسه پزوهشي امام خميني (ره)،

           اسفند1384، قم)

 

سوابق اشتغال تخصصي

1-      سوابق اشتغال تخصصي در آمريكا ضميمه است.

2-      ارائه خدمات روانشناسي (ارزيابي روانشناختي و رواندرماني) در درمانگاه انستيتو روانپزشكي تهران  از سال 1375 تا كنون.

 

مقالات و تاليفات

     سازمان بهداشت جهاني (1383).  ارزيابي درمان اختلالات مصرف مواد: ارزشيابي فرايند (كتاب راهنماي 4).  ترجمه محمد كاظم عاطف وحيد و ربابه نوري. انستيتو روانپزشكي تهران.

      عاطف وحید، محمد کاظم و فتی، لادن (1382).  مشاوره جهت ايجاد انزجار ازاعتياد تزريقي.  انستيتو روانپزشكي تهران.

سازمان بهداشت جهاني (1996).  رواني: ده اصل اساسي.     (مترجم:  اقدس ِدواچي؛ (ويراستار : محمد کاظم عاطف وحید)، انستيتو روان پزشكي تهران.

     ملكوتي، سيد كاظم؛ عاطف وحيد، محمدكاظم؛ و ديگران (1380). راهنماي كاربردي درمان سوء مصرف كنندگان مواد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

   محمود علیلو، مجید؛ عاطف وحید، محمد کاظم؛ بیان زاده، سید اکبر؛  ملکوتی، سید کاظم (1384).  بررسی آزمایشی مشکلات حافظه در مبتلایان به نوع وارسی اختلال وسواسی – اجباری. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 1، (پیاپی 40). ص 70-62.

   حسینی، سید مهدی؛ بیرشک، بهروز؛  عاطف وحید، محمد کاظم  (1384).همه گیرشناسی اختلال های روانی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان رفسنجان.فصلنامه اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 1، (پیاپی 40). ص 80-71.

  غرایی، بنفشه؛  محمد کاظم، عاطف وحید؛ دژکام، محمود؛ محمدیان، مهرداد؛  (1384). وضعیت هویتی نوجوانان تهرانی. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 2، (پیاپی 41). ص 175-164.

  نظیری، قاسم؛ قاسم زاده؛ حبیب ا...؛  عاطف وحید، محمد کاظم؛   بیان زاده، سید اکبر (1384). معرفی شیوه ی افتراق معنایی و کاربرد آن در ارزیابی بازنمایی معنایی بیماران افسرده.  فصلنامه اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 2، (پیاپی 41). ص 211-176.

 فتی، لادن؛ بیرشک، بهروز ؛ عاطف وحید، محمد کاظم؛ ودابسون، کیت استفان (1384)، ساختارهای معناگذاری طرحواره ها، حالت های هیجانی و پردازش شناختی اطلاعات هیجانی، مقایسه دوچارچوب مفهومی. فصلنامه  اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 3، (پیاپی 43).

 قهاری، شهربانو؛ عاطف وحید، محمد کاظم؛ یوسفی، حمید؛  (1384). بررسی میزان همسرآزاری در دانشجویان دانشگاه آزاد تنکابن، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. سال پانزدهم، شماره 50، ص 83 تا 89.

   عاطف وحید، محمد کاظم (1383). بهداشت روان در ایران: دستاوردها و
چالش ها.
مجله رفاه اجتماعی. سال چهارم، شماره پیاپی 14.

   بخشانی، نور محمد؛ بیرشک، بهروز؛  عاطف وحید، محمد کاظم؛ و بوالهری، جعفر (1382). ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و رویدادهای استرس زای زندگی با افسردگی.  فصلنامه اندیشه و رفتار، سال نهم، شماره 2، (پیاپی 34). ص 55-49.

   یعقوبی نصرآبادی، محمد؛ عاطف وحید، محمد کاظم؛ احمدزاده، غلامحسین (1382). تأثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به اختلال خلقی. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال نهم، شماره 2، (پیاپی 34). ص 63-56.

Mehrabi, F.; Bayanzadeh, S. A.; Atef-Vahid, M.K.; Bolhari, J.; Shahmohammadi, D. and Vaezi, S.A. (2000).Mental Health in Iran. In Ihsan Al–Issa (Ed). Al-Junun: Mental Illness in Islamic World.USA: International

- Flynn, P. M. ; Luckey, J, W, ; Atef-vahid M. K.; etal. Relationship Between Drug Preference and indicators  of Psychiatric Impairment. American Journal of  Drug and Alcohol Abuse, 21(2), 1995.

- Moolchan, E. T.; Atef-vahid, M. K.; Hoffman, J. A.; and Caudil, B. D. Ccranial Electrotherapy Workshop, AIDS Education and Training Centers, Newark,  New Jersey, 1992.

- King, D. and Atefvahid, M. K. Two Extentions of the Anchor-Range Effect. Perception & Psychophysics, 1986, (2).

- King, D. and Atef-vahid, M. K. Anchor Effect and Perceptual grouping ( Paper Presented by the first author at the meeting of the Eastern Psychological Association, Baltimore, MD, April, 1984

 

عضويت در انجمن هاي علمي

انجمن علمي روانشناسي باليني ايران   (عضو هيئت موسس و رئيس هيئت مديره انجمن)

انچمن علمي اعتياد   (عضو هيئت موسس و خزانه دار)

انجمن روانشناسي ايران

انجمن ارتقاء بهداشت روان (ابر)، ( عضو هيئت موسس و خزانه دار)

مركز ملي مطالعات اعتياد

 


مطالب مشابه :


منابع پیشنهادی آزمون دكتراي روانشناسی باليني

البته باید عنوان شود كه در آزمون دكتراي روانشناسي باليني * وزارت بهداشت منابع آزمون
منابع پیشنهادی آزمون دكتراي روانشناسی باليني

البته باید عنوان شود كه در آزمون دكتراي روانشناسي باليني * وزارت بهداشت منابع آزمون
منابع پیشنهادی آزمون دكتراي روانشناسی باليني

آزمون دكتراي روانشناسي منابع آزمون دكتراي دكتراي روانشناسي باليني می
منابع دکتری وزارت بهداشت

منابع آزمون دكتراي باليني در آزمون دكتراي روانشناسي منابع آزمون دكتراي رشته
ماجراي آزمون دكتراي امسال

آکادمي روانشناسي باليني از سال ۱۳۸۷شکل گرفته و منابع مقالات و يا نبودن آزمون دكتراي
منابع ارشدروانشناسی بالینی

منابع پیشنهادی آزمون دكتراي روانشناسی منابع ارشد. منابع روانشناسي رشد
منابع دکتری روانشناسی تربیتی

انجمن روانشناسي باليني منابع دكتراي روانشناسي تربيتي دكتراي روانشناسي تربيتي
دكتر عاطف وحيد

تدريس دروس تخصصي روانشناسي باليني در دوره‏ دكتراي روانشناسي باليني منابع. آزمون اراده
منابع کارشناسی ارشد روانشناسی،منابع دانشگاهي روانشناسی،منابع جزوات مجموعه روانشانسی:

روانشناسي باليني: منابع آزمون دکتری منابع دكتراي باغباني،دكتري زراعت،دكتري حسابداري
برچسب :