تمرین بازوبسته کردن بند کفش در پیش دبستانی

www.bandarstudents.blogfa.com


  چندکاردستی باوسایل ساده
 

www.bandarstudents.blogfa.com

بستن نخ به یک طرف اسفنج و برش آن به شکل ماهی و تزیین آن با ماژیک و پولک های رنگی و آویزان کردن آن ها به سقف کلاس

 

www.bandarstudents.blogfa.com

کولاژ با تکه های پارچه به شکل هزارپا

 

www.bandarstudents.blogfa.com

تزیین گوسفند با دانه های ریز شده یونولیت برای جشن عید قربان

 

www.bandarstudents.blogfa.com

اریگامی گل برای کودکان همراه تزیین گلدان با تکه های کاغذ

 

www.bandarstudents.blogfa.com

اریگامی ماهی برای کودکان با استفاده از کاغذهای رنگی مختلف

 

www.bandarstudents.blogfa.com

کاردستی با برگ های پاییزی و استفاده از تکه های ریز کاغذ برای تزیین تنه درخت

 

www.bandarstudents.blogfa.com

کاردستی پرنده با دایره برای آشنایی بیشتر بچه ها با دایره و تزیین آن با پولک های رنگی

 

www.bandarstudents.blogfa.com

کاردستی اردک و بچه اردک با کاغذ مچاله

 

www.bandarstudents.blogfa.com

آویز آدم برفی و دانه های برف  مناسب برای معرفی فصل زمستان به کودکان

 

www.bandarstudents.blogfa.com

کاردستی باغچه گل با کاغذ رنگی که برای گلدان آن از ظرف های دورریختنی و ساقه آن از سیخ های چوبی استفاده شده است و همه ی گل ها به اسفنج وصل شده اند .

 

www.bandarstudents.blogfa.com

کاردستی با مخروط های خشک

 

www.bandarstudents.blogfa.com

معرفی محیط دریا با ساخت کاردستی ماهی با سی دی های دورریختنی

 

www.bandarstudents.blogfa.com

کار با کاغذ مچاله

 

www.bandarstudents.blogfa.com

کار با تکه های ریز کاغذ که با دست برش خورده اند

 

www.bandarstudents.blogfa.com

کاردستی گل با کاغذ رنگی

 

www.bandarstudents.blogfa.com

چراغ راهنما که با وسایل دورریختنی ساخته شده است

 

www.bandarstudents.blogfa.com

آدمک اسفنجی آویز

 

www.bandarstudents.blogfa.com

نقاشی انگشتی سگ خال خالی

 

www.bandarstudents.blogfa.com

کاردستی خطرات اعتیاد به سیگار و دیگر دخانیات

 

www.bandarstudents.blogfa.com

پروانه های عکس دانش آموزان کلاس روی دیوار


مطالب مشابه :


آموزش کاردستی با وسایل دوریختنی

یک تزیین زیبا و هنرمندانه دیگر از همین کاردستی که با کمک کاغذ کادو و نقاشی انجام شده است در
جا کلیدی با لوازم دور ریختنی

خانه دوست داشتنی من - جا کلیدی با لوازم دور ریختنی -
تمرین بازوبسته کردن بند کفش در پیش دبستانی

چندکاردستی باوسایل تزیین گوسفند با آن از ظرف های دورریختنی و ساقه آن از سیخ
کاردستی زیبای قلعه

تزیین اتاق دکتر زیگ - کاردستی های
برچسب :