دانلود رايگان نرم افزار قرض الحسنه فاميلی

دانلود رايگان نرم افزار قرض الحسنه فاميلی

صندوق های قرض الحسنه فامیلی متشكل از اعضای خانواده و فامیل، ساكنان محله ها، صندوق های كارمندی و كارگری و هیئت های محلی به عنوان یك پدیده مثبت اجتماعی چرخش سریع كلید كارگشایی در قفل تامین بخشی از نیازهای مالی و اضطراری برای اعضای آنهاست. این صندوقها كاغذبازی های متداول، معرفی ضامن و زمان بری های گاه چندین ماهه برای طی شدن مراحل كار در منابع رسمی پولی را ندارند. مضاف اینكه پارتی بازی هم اساسا در فلسفه ایجاد اینگونه صندوق های قرض الحسنه جایی ندارد. تنها اعتماد، سرمایه معنوی و داد و ستد این گونه صندوقها محسوب می شود. تار و پود صندوق های قرض الحسنه فامیلی و محلی و صنفی، واقعیت مفاهیم همدلی و همت جمعی را برمی تاباند كه در معنای لغوی كلی چنین تعریف و مضمونی دارد: خواستن چیزی خواه پول و خواه غیر آن در چارچوب ارتباط نیكو و اخلاص عمل در معاشرت و داد و ستد با دیگران و در نهایت واپس دادن آن.

صندوق قرض الحسنه فامیلی از طرف شركت نواندیشان نصف جهان جهت صندوق های فامیلی طراحی گردیده است و كلیه حقوق معنوی آن برای پدیدآورنده آن محفوظ می باشد.
هر صندوق فامیلی برای انجام خدمات خود مراحلی را انجام می دهد كه هر یك در فرمهای برنامه لحاظ شده است فقط در ابتدا یادآوری موارد كلی در این رابطه مفید می باشد.
- در ابتدا اطلاعات كلیه اعضاء به همراه پس انداز اولیه آنها ثبت می گردد.
- هر یك از اعضاء بطور ماهیانه مبلغ ثابتی را به پس انداز خود اضافه می كنند.
- وامی كه به اعضاء پرداخت می شود از موجودی صندوق كسر می گردد و دریافت كننده ، مبلغ وام و كارمزد را بدهكار می شود.
- برای پرداخت اقساط وام و كارمزد از طریق فرم واریز ماهیانه اقدام می گردد.
- مساعده پرداختی به اعضاء نیز در فرم واریز ماهیانه دریافت می گردد.
- هزینه های ثبت شده نیز از موجودی كسر می گردد.
- از طریق گزارش صندوق موجودی آن قابل رویت می باشد.
- بهتر است گزارش صندوق در محدوده یك ماه چاپ شده و مانده ابتدای آن با مانده انتهای ماه قبل مقایسه و بایگانی شود.
- خروج از فرم نه تنها با كلیك كردن روی كلید 'خروج'  قابل انجام است بلكه از طریق صفحه كلید بصورت  خ+Alt نیز امكان پذیر می باشد. همینطور  ی+Alt برای ویرایش و ح+Alt  برای حذف قابل دسترس است.

 برخی از ویژگیهای نرم افزار حسابداری آسان حساب :

ثبت اطلاعات اعضاء:
این فرم كه بوسیله كلید F5 نیز قابل دسترسی سریع می باشد اولین مرحله از ثبت اطلاعات می باشد. اطلاعات پایه اعضاء ( شامل : شماره عضویت، تاریخ عضویت، نام، نام خانوادگی، مشخصات شناسنامه ای ، پس انداز اولیه ، پس انداز ماهیانه ، اقساط ماهیانه و ... ) در این قسمت ثبت می شود. برای ثبت عضو جدید كافیست دكمه ویرایش را انتخاب نموده و مشخصات وی را در آخرین ردیف جدول وارد نمایید. در همین حالت می توان اطلاعات قبلی را نیز اصلاح نموده و یا ردیف انتخاب شده را حذف كرد. عملیات فیلتركردن و جستجوی تعدادی از اعضاء با یك عنوان خاص در نام خانوادگی نیز از طریق قسمت جستجو انجام می شود. اطلاعات ثبت شده را می توان به ترتیب نام خانوادگی، شماره عضویت و نوبت دریافت وام رویت نمود. ستون نوبت را نتنها میتوان بصورت دستی اصلاح نمود بلكه این امكان بصورت خودكار وجود دارد تا پس از دریافت وام، فرد دریافت كننده به انتهای نوبت انتقال یابد.
شایان ذكر است مبلغ پس انداز اولیه براساس تاریخ عضویت به موجودی صندوق اضافه می گردد.

واریز ماهیانه اعضاء:
در این فرم كه از طریق كلید F6 نیز قابل دسترسی است مبالغی كه اعضاء بطور ماهیانه یا دوره ای به صندوق واریز می كنند ، ثبت می شود. این مبالغ می تواند شامل ذخیره ماهیانه، قسط وام، كارمزد وام دریافتی، عودت مبلغ مساعده و یا جریمه تاخیر اقساط باشد. اصولاً مجموع مبالغ فوق بصورت یكجا طی تاریخ و مدرك مربوطه پرداخت می شود.
در عین حال كه كلیه واریزی ها به موجودی صندوق اضافه می شود، باید مد نظر داشت كه در واقع مبلغ كارمزد وام و جریمه تاخیر درآمدهای حاصل شده می باشند.
همانند فرم اطلاعات اعضاء، اصلاح و ثبت اطلاعات جدید با انتخاب كلید ویرایش قابل انجام بوده و می توان هر یك از سطرها را حذف نمود. با انتخاب سال و ماه های مختلف می توان اطلاعات ثبت شده قبلی را رویت نمود.

پرداخت وام:
اطلاعات وام پرداختی به اعضاء از طریق این فرم انجام می شود و با كلید F7 نیز قابل دسترسی سریع است.
پس از انتخاب عضوی كه وام را دریافت می كند ، شماره وام ، تاریخ پرداخت، مبلغ وام، تعداد اقساط و مبلغ اقساط آن نیز ثبت می شود كه با این عملیات مبلغ قسط و مانده وام این عضو در فرم اطلاعات اعضاء نیز اصلاح می گردد.
در ادامه درصد كارمزد و مبلغ كارمزد نیز ثبت می شود كه جزء درآمدهای قابل حصول می باشد كه اصلاً دریافت كننده وام آنرا با اولین قسط پرداخت می كنند. پس از ثبت وام، نوبت فرد در فرم اطلاعات اعضاء نیز با تایید پیغام مربوطه اصلاح می شود. همچین مبلغ وام از موجودی صندوق كسر می گردد.

پرداخت مساعده:
در این برنامه امكانی ایجاد شده است كه بتوان به اعضائی كه دچار مشكل شده اند مبالغی بصورت مساعده با بازپرداخت سریع پرداخت نمود.
مبلغ مساعده پرداختی به اعضاء از موجودی صندوق كسر گردیده و عودت این مبلغ از طریق واریز ماهیانه انجام میشود.در این فرم امكاناتی برای جستجو مساعده های پرداختی لحاظ شده و می توان آنرا بوسیله كلید F8 به سرعت اجرا نمود.

پرداخت هزینه ها:
هزینه های صندوق فقط از طریق این قسمت انجام می شود و با كلید F9 نیز قابل دسترسی سریع می باشد.
همانند فرمهای قبلی برای ثبت اطلاعات جدید باید روی كلید 'ویرایش' كلیك نمود و هزینه های جدید را در آخرین ردیف ثبت كرد. همچنین باید مدنظر داشت كه مبالغ ثبت شده بعنوان هزینه از موجودی صندوق كسر می گردد.

گزارشهای صندوق:
این فرم از طریق كلید F10 قابل دسترسی بوده و از طریق آن می توان موجودی صندوق را رویت نمود.

گزارش گردش صندوق:
 با این كلید نه تنها می توان گردش كلیه مبالغ واریزی و برداشتی را رویت نمود بلكه این امكان وجود دارد تا با وارد كردن محدوده تاریخ، فقط گردش آن دوره و موجودی صندوق را تا پایان آن دوره گزارش كرد.
گزارش حساب اعضاء: این گزارش برای این طراحی شده تا بتوان در هر زمان صورتحسابی از كلیه عملیات مالی یكی از اعضاء را به وی ارائه نمود .همچنین وضعیت پس انداز و بدهی وی نیز كاملاً مشخص می گردد.

انجام قرعه كشی:
تعدادی از صندوق ها ترجیع می دهند درآمد های خود را از طریق قرعه كشی بین اعضاء تقسیم كنند و این قرعه كشی باید به نحوی براساس پس انداز اعضاء امتیاز بندی شود. در این فرم پس از امتیاز بندی در محدوده مشخص می توان تعداد انتخاب و مبلغ هر انتخاب را مشخص نمود تا خود برنامه قرعه كشی را انجام داده و جایزه هر یك از برندگان مشخص شود.

تهیه فایل پشتیبان:
تهیه فایل پشتیبان در این قسمت لحاظ شده است.
در پوشه برنامه یك پوشه بنام Backup وجود دارد كه فایل های پشتیبان بصورت خودكار در آن ذخیره می شود. البته برای فشرده سازی فایل پشتیبان فایلهای موجود در پوشه Tools نیز مورد نیاز می باشد.
 با انتخاب كلید فایل پشتیبان برنامه یك نسخه فشرده شده از داده های برنامه بصورت فشرده در حالی كه تاریخ روز در امتداد نام آن می باشد ( Cash_Data871018.rar ) در پوشه مربوطه ذخیره می كندو پس از آن فرمی باز می شود تا این امكان برای شماره فراهم شود تا فایل پشتیبان را در محلی دیگر نیز ذخیره كنید.

 تنظیمات برنامه:
تنظیمات كلی برنامه در این قسمت انجام می شود
1- ثبت نام صندوق جهت نمایش در عنوان برنامه و گزارشات
2- تعیین رمز ورود برنامه: شخصی كه قصد دارد وارد برنامه شود باید این كد را بداند.
بصورت پیش فرض كد ثبت شده بصورت رمز نمایش می یابد و برای رویت آن باید پس از انتخاب آن كلید CTRL را فشرد.


اطلاعیه در مورد نرم افزار :
- این نرم افزار هدیه به کاربران از سوی گروه اینترنتی آسان دانلود می باشد. قیمت این نرم افزار قرض الحسنه فامیلی 1.000.000 ریال می باشد كه شما میتوانید رایگان آن را از آسان دانلود دریافت نمایید.
- در صورتی كه قبلا از نرم افزار استفاده می نمایید و اطلاعات خود را در آن وارد كرده اید قبل از هر چیزی از كل برنامه نسخه پشتیبان تهیه نمایید چون ممكن است با نصب نرم افزار اطلاعات شما حذف گردد!!!

طریقه ارتقاء نرم افزار قرض الحسنه:
- در صورتی كه از نرم افزار قرض الحسنه فامیلی استفاده می كنید و می خواهد از امكانات جدید این نسخه استفاده نمایید.
می بایستی مبلغ 5000 تومان جهت ارتقاء نرم افزار قدیم به جدید به شماره حساب های زیر واریز نمایید.
- پس از واریز وجه نسخه پشتیبان از نرم خود را جهت ارتقاء به ایمیل وب سایت ارسال نمایید.
- ایمیل info (@) asandownload.com
نكته: در صورتی كه مشتری جدید نرم افزار هستید می توانید به صورت رایگان و نامحدود از نرم افزار استفاده نمایید.

 پرداخت آنلاين وجه ارتقاء نرم افزار قرض الحسنه فاميلي

شماره حسابهای واریز وجه:
- واریز وجه به كمك تمامی عابر بانكهای عضو شتاب به شماره كارت 6037991109726418
- واریز وجه به شماره حساب بانك ملی ایران 0308202625002
شناسه حساب بانکی ایران (شبا): IR410170000000308202625002

درصورت تمایل جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.
                          تلفن : 5232004-0311         شماره همراه : 09132133492

 طریقه فعالسازی :
- پس از دانلود برنامه توسط نرم افزار WinRar فایلها را از حالت فشرده شده خارج نمایید.
- نرم افزار قرض الحسنه فامیلی آسان دانلود قابل نصب بر روی تمامی ویندوز های رایج می باشد.
- پیش نیاز نصب نرم افزار Microsoft Office Access می باشد كه با نصب مجموعه Microsoft Office این امكان برای شما فعال خواهد شد.
- رمز ورود به برنامه 1 میباشد.

 قيمت: 1.000.000 ريال ( هديه رايگان از طرف گروه آسان دانلود ) 

 دانلود رايگان نرم افزار  |  لينک كمكي

 بحث پيرامون اين مطلب در انجمن

 سايت سازنده

 لينک منبع


مطالب مشابه :


دانلود رايگان صندوق قرض الحسنه فاميلي آسان حساب كاري از گروه آسان دانلود

صندوق هاي قرض الحسنه فاميلي ديرپاي مردمي، متشكل از اعضاي خانواده و فاميل، ساكنان محله ها
دانلود رايگان صندوق قرض الحسنه فاميلي آسان حساب كاري از گروه آسان دانلود

طوفان زرد - دانلود رايگان صندوق قرض الحسنه فاميلي آسان حساب كاري از گروه آسان دانلود
دانلود رايگان نرم افزار قرض الحسنه فاميلی

صندوق قرض الحسنه فامیلی از طرف نرم افزار قرض الحسنه فاميلي دانلود رايگان
صندوق قرض الحسنه فاميلي آسان حساب

صندوق قرض الحسنه فاميلي از طرف آسان دانلود مي آسان دانلود و دريافت رايگان
صندوق هاي قرض الحسنه فاميلي

صندوق قرض الحسنه فاميلي از طرف آسان دانلود مي آسان دانلود و دريافت رايگان
صندوق قرض الحسنه فاميلي آسان حساب كاري از گروه آسان دانلود

صندوق قرض الحسنه فاميلي از طرف عضويت در گروه اينترنتي آسان دانلود و دريافت رايگان
نرم افزار جامع حسابداری صندوقهای خانوادگی

تحت عنوان قرض الحسنه صندوق خانوادگی را می توانید از وبلاگ مبتکر دانلود
برچسب :