اینترنت بانک صادرات

اینترنت بانک صادرات و دریافت صورتحساب بانک صادرات    

                 

mobile-banking-irbank-images.jpg


هر يک از دارندگان حسابهاي متمرکز سپهر بانک صادرات ايران ميتوانند با اتصال به اينترنت و مراجعه به آدرس https://ib.bsi.ir/ و با کليک روي پيوند " عضويت" تقاضاي استفاده از امکانات اينترنت بانک صادرات را بنمايند. مشتريان محترم مي‌توانند ازطريق سيستم بانکداري اينترنتي درخواست عضويت نموده و حداقل يک هفته پس از مراجعه حضوري به شعبه افتتاح کننده حساب ( شعبه انتخابي بايد شعبه افتتاح کننده حساب باشد) ، نسبت به فعال سازي کد کاربري خويش اقدام نمايند. بعد از يک روز کاري از مراجعه به شعبه، مشتري مي‌تواند با کد کاربري ودستگاه رمز ياب خويش از امکانات سيستم بانکداري اينترنتي استفاده نمايد. تذکر مهم : براي استفاده از سيستم بانکداري اينترنتي بايد مرور گر internet explorer5 يا بالاتر گرفته شود.
مشاهده صورتحساب:
مانده حساب :
با استفاده از اين گزينه ميتوانند در هر لحظه مانده حسابهاي متمرکز سپهر خود را مشاهده نمائيد.
خلاصه حساب :
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد کليه حسابهاي خود در سيستم متمرکز سپهر را مشاهده کرده و از وضعيت آخرين تراکنش و مانده حساب خود مطلع شويد.
صورت حساب 30 گردش آخر :
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد در هر لحظه سي گردش آخر حساب متمرکز سپهر مورد نظر خود را مشاهده نمائيد.
صورت حساب دوره‌اي :
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد صورت حساب متمرکز سپهر خود را در محدوده تاريخ مشخصي مشاهده نمائيد.
پرداخت قبوض
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد با وارد نمودن شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبض نسبت به پرداخت قبوض همگاني خود اقدام نمائيد . ضمناً اگر اين قبض قبلاٌ از اين طريق يا طرق ديگر ، نظير تلفنبانک پرداخت شده باشد مجدداً پرداخت نخواهد شد و رسيد آن قبض ارائه مي‌شود.
تعيين مبلغ چك
اين سرويس از خدمات جديد بانكداري اينترنتي مي باشد و به مشتري امكان مي‌دهد مبلغ چك هاي صادر شده خود را همراه با شماره چك و تاريخ آن به بانك اعلام نمايد تا در هنگام پرداخت مبلغ چك، اپراتور بانك متوجه مخدوش بودن يا جعل چك ( در صورت جعل مبلغ آن) قرار گيرد.

مشتري مي‌تواند به نحو ذيل نسبت به تعيين مبلغ اقدام نمايد:
1.    مشتري پس از ورود به سيستم بانكداري اينترنتي، از طريق منوي« خدمات چك » اقدام به انتخاب گزينه « تعيين مبلغ چك » نمايد.
2.    پس از باز شدن صفحه مورد نظر، شماره چك ( شامل سري و شماره چك به ترتيب از چپ به راست )، شماره حساب مبلغ چك را وارد نمايد و كليد « ادامه » را كليك نمايد.
3.    در صفحه دوم موارد وارد شده در صفحه اول پيش نمايش داده مي‌شود و مشتري بايد نسبت به امضاي الكترونيكي آن اقدام نمايد ( اين امضا همانند امضاي الكترونيكي انتقال وجه مي‌باشد و راهنماي آن در اختيار مشتري مي‌باشد) و كليد تاييد را كليك نمايد.
4.    بعد از اين مرحله اطلاعات وارد شده در سيستم متمركز سپهر ذخيره مي شود. هر شعبه كه اقدام به پرداخت مبلغ فوق نمايد، اپراتور مبلغ وارد شده توسط مشتري را مشاهده مي‌نمايد.
5.    انتقال وجه
6.    انتقال وجه به حساب خود شخص :
7.    
8.    با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد صورت حساب حساب متمرکز سپهر خود را در محدوده تاريخ مشخصي مشاهده نمائيد.
9.    
10.    انتقال وجه به حساب سايرين :
11.    
12.    با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد مبلغ مورد نظر را از يک حساب متمرکز سپهر خود به حساب متمرکز شخص ديگر منتقل نمائيد.
13.    
14.    دريافت تائيد رسيد :
15.    
16.    با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد توسط شماره پيگيري سيستم بانکداري اينترنتي ، شماره حساب بدهکار و يا محدوده زماني واريز وجه اقدام به گرفتن تائيد رسمي نمائيد.
شرایط عضویت و راهنمای استفاده
مشتريان در سيستم بانکداري اينترنتي به دو گروه حقيقي وحقوقي تقسيم مي‌شوند و بايد براي عضويت در اين سيستم به نوع مشتري خود توجه نمايند.
مراحل عضويت براي اشخاص حقيقي :
1.    پس از وارد کردن اطلاعات مربوط به تاريخ تولد ، شماره حساب ، شماره مشتري و شماره شناسنامه ، کد کاربري 7 حرفي ( حرفي ، عددي يا ترکيب هر دو) انتخابي خود را وارد نمايند.
تذکر مهم : شماره حساب وشماره مشتري بايستي بطور کامل وارد شوند بدين معني که اگر قبل از اعداد يک يا چند صفر وجود دارد ، آنها را نيز بايد وارد نماييد. تذکر مهم : سيستم استفاده از 7 حرف انتخابي شما يک کد کاربري 10 حرفي توليد و به شماه اختصاص خواهد داد .
2.    رمز عبور خود را باتوجه به موارد داخل پرانتز ذيل آن انتخاب نموده و در قسمت مربوط به آن وارد کرده و درقسمت ورود مجدد نيز عيناٌ وارد نماييد.
تذکر مهم : رمز عبور خود را کاملاٌ محرمانه تلقي نموده واز فاش کردن آن به سايرين اکيداٌ خودداري فرماييد. اين رمز براي پيگيريهاي آتي مشتري است وبراي ورود به سايت به کار نمي‌رود .
3.    کليد انتخاب شعبه را فشار دهيد تا صفحه مربوط به فهرست شعب ظاهر گردد . ازفهرست مذکور ، شعبه مورد نظر خود را ( شعبه افتتاح کننده حساب) براي مراجع بمنظور احراز هويت حضوري و دريافت دستگاه رمز ياب ( OTP) و عقد قرارداد مربوطه ، انتخاب نماييد.
4.    عبارات وارد شده در تصوير را در جاي مربوطه وارد و کليد تاييد را فشار دهيد .
5.    شماره پيگيري و کد کاربري 10 حرفي تابيد شده توسط سيستم را يادداشت نماييد.
تذکر مهم : در حفظ ونگهداري اطلاعات شماره پيگيري و کد کاربري 10 حرفي کاملاٌ دقت نماييد ، در صورت از دست رفتن اين اطلاعات امکان فعال سازي مشتري و استفاده شما از سيستم وجود نخواهد داشت .
تذکر مهم : کد کاربري 10 حرفي ارائه شده توسط سيستم را کاملاً محرمانه تلقي نموده و از فاش کردن آن نزد ديگران اکيداً خودداري فرماييد.
6.    جهت احراز هويت به شعبه‌اي که در بند 3 ( شعبه افتتاح کننده حساب ) انتخاب نموده‌ايد مراجعه وشماره پيگيري خود را به مسئول مربوطه ارائه و فرم را تکميل نموده ، دستگاه رمز ياب خود را دريافت نماييد.
7.    پس از يک روز کاري شما ميتوانيد با استفاده از کد کاربري 10 حرفي ودستگاه رمز ياب دريافتي از شعبه به سيستم بانکداري اينترنتي وارد شده و از امکانات آن استفاده نماييد.
مراحل عضويت براي اشخاص حقوقي :
مشتريان حقوقي نيز مانند مشتريان حقيقي تمامي مراحل بالا را پس از وارد کردن مشخصات مشتري حقوقي بايستي طي نمايند ودرهنگام مراجعه به شعبه مربوطه علاوه بر شماره پيگيري ، معرفي نامه رسمي از موسسه مربوطه جهت تحويل دستگاه رمز ياب ، ضروري مي‌باشد.
درخواست عضويت :
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد جهت عضو شدن در سيستم بانکداري اينترنتي اقدام نمائيد .
درخواست دستگاه رمز ياب جديد :
با استفاده از اين گزينه چنانچه دستگاه رمز ياب شما مفقود ، خراب يا سرقت شده باشد ، درخواست دستگاه رمزياب جديد بنمائيد.
امکان غير فعال نمودن شناسه مشتري :
چنانچه بخواهيد براي مدتي شناسه مشتري خود را غير فعال نمائيد ، با استفاده از اين گزينه ميتواند درخواست خود را به بانک اعلام نمائيد.
همچنين اگر در هنگام ورود به سيستم 3 بار رمز خود را اشتباه وارد کرده باشيد سيستم بصورت اتوماتيک شناسه شما را غير فعال مي‌نمايد.
درخواست فعال سازي شناسه مشتري :
چنانچه يکي از مواردي که در بند قبل ذکر شد اتفاق افتاده باشد با استفاده از اين گزينه ميتوانيد درخواست فعال شدن شناسه مشتري خود را به بانک اعلام نمائيد.
درصورت بروز هر نوع اشکال و يا داشتن سوال مي‌توانيد با شماره تلفنهای 66706035 يا66739861 و همچنين شماره تلفنهاي امداد مشتريان( 66739766) تماس حاصل فرمائيد
   
دریافت صورتحساب بانک صادرات

معرفی خدمات
بانک صادرات ایران به منظور رفاه حال مشتریان خود اقدام به دریافت صورتحساب از طرق مختلف نموده است. دارندگان حسابهای سپهر بانک صادرات می توانند از با انتخاب یکی از طرق ذیل از وضعیت حساب خود مطلع شوند.
1.    دریافت صورتحساب از طریق تلفنبانک
2.    دریافت صورتحساب از طریق نمابر
3.    دریافت صورتحساب از طریق خودپرداز
4.    دریافت صورتحساب از طریق اینترنت
5.    دریافت صورتحساب از طریق بانکداری اینترنتی
6.    دریافت صورتحساب از طریق تلفن همراه

دریافت صورتحساب از طریق تلفن بانک

جهت دریافت صورتحساب از طریق تلقنبانک مشتری می تواند به ترتیب ذیل عمل نموده و از سه گردش آخر حساب خود مطلع گردد.
1.    برقراري تماس با شماره تلفن 22266566-021
2.    ورود صرفاً شماره 16 رقمي كارت براي بار اول و وارد نمودن رمز دوم كارت كه عددي حداقل 5 رقمي است ( رمز فوق همان رمزي توسط مشتري و با مراجعه به ATM در قسمت عملیات رمز با انتخاب گزینه رمز دوم، تعريف شده است . ) ویا وارد نمودن شماره 13 رقم حساب و رمز دوم (رمز دوم برای شماره حساب را هم می توان از طریق تلفبانک دریافت کرد و هم از طریق شعبه)
3.    انتخاب كليد شماره 2

دريافت صورتحساب از طریق موبایل
براي دريافت 3 گردش آخر گزينه صورتحساب را انتخاب نماييد . با ورود به اين قسمت دو بخش ديده مي‌شود ، بخش بالايي شماره حساب فعال را نمايش مي‌دهد که بصورت اتوماتيک روي حساب پيش فرض (Default) قرار دارد (در صورتيکه 3 گردش آخر حساب ديگر خود را بخواهيد کافيست آنرا انتخاب نموده و از ليست حسابهاي خود حساب مورد نظر را برگزينيد ، کادر پايين نيز محل ورود رمز 4 رقمي حساب مورد نظر مي‌باشد . با ارسال پيام و در صورت صحيح بودن اطلاعات وارد شده پيامي حاوي 3 تراکنش آخر حساب برايتان ارسال مي‌گردد .

ارائه خدمات به مشتريان از طريق اينترنت و پست الکترونيکي
مشتري گرامي ضمن تشکر و قدرداني از شما به جهت انتخاب بانک صادرات ايران به عنوان بانک خدمتگزار نکاتي چند به منظور تسهيل و تسريع در دريافت صورتحساب از طريق اينترنت و پست الکترونيکي را به اطلاع ميرساند :

لطفا" جهت دريافت خدمات از طريق اينترنت و پست الکترونيکي با مراجعه به وب سايت اينترنتي بانک صادرات ايران به آدرس com . www.saderbank و www.bsi.ir و يا با مراجعه حضوري به شعبه مربوطه نسبت به تکميل فرم درخواست اقدام نمائيد .

در صورت تکميل فرم مربوطه از طريق وب سايت بانک صادرات ايران ميبايست پس از چاپ يا پرينت فرم مزبور به شعبه ذيربط جهت تائيد و انجام اقدامات مقتضي مراجعه نمائيد .
نحوه تکميل فرم مربوطه :

1.    نام و نام خانوادگي خود را به صورت خوانا و صحيح در فرم درج نمائيد .
2.    درج شماره تعريف مشتري ، شماره حساب و کارت به صورت کامل در فرم الزامي است .
يادآوري :

جهت دريافت شماره تعريف مشتري که يک شماره اختصاصي با 10 رقم مي باشد به شعبه افتتاح کننده مراجعه و يا از طريق دستگاههاي خودپرداز ( با درخواست اعلام موجودي ) اقدام نمائيد .
3.    در صورتيکه مايل به دريافت صورتحساب و يا مشاهده آن از طريق اينترنت و يا پست الکترونيکي هستيد ، لطفا"آدرس پست الکترونيکي ( E.mail ) خود را در فرم بصورت خوانا درج نموده تا رمز عبور جهت دستيابي به اطلاعات حساب به آدرس پست الکترونيکي شما ارسال گردد .
4.    درج آدرس پست الکترونيکي( E.mail ) مي بايست به صورت خوانا ، ‌صحيح و با حروف بزرگ در جدول مربوطه تکميل گردد . به گونه اي که علائم (- . @ _ ) و حروف به صورت جداگانه در هرخانه مشخص شود .

توجه:

•    درخصوص دريافت صورتحساب از طريق پست الکترونيکي مشتري کافي است فقط 1 بار و حداقل براي يک حساب خود نسبت به تکميل فرم درخواست اقدام نموده و با يک شماره تعريف مشتري کليه حسابهاي ديگر و يا حسابهاي جديدي که در آينده افتتاح خواهند شد بصورت خودکار قابل دسترسي خواهند بود .
•    آدرس پست الکترونيکي (E.mail) و رمز عبور تعريف شده و همچنين مقطع دريافت صورتحساب جهت تمامي حسابهاي مشتريان خواهد بود و لازم به تعريف آدرس پست الکترونيکي و رمز عبورجداگانه براي هر حساب نمي باشد .
•    لطفاً در هر فرم فقط يک آدرس پست الکترونيکي (E.mail ) را جهت دريافت رمز عبور درج نمائيد .

نحوه دريافت صورتحساب از طريق اينترنت و پست الکترونيکي E.mail  :

1.    جهت مشاهده و دريافت صورتحساب از طريق اينترنت و يا ايجاد هرگونه تغيير در رمز عبور ، آدرس پست الکترونيکي و مقاطع دريافت آن به وب سايت اينترنتي بانک صادرات ايران به آدرس com . www.saderbank و يا www.bsi.ir مـــراجعه و پس از انتخــاب صفحه فارسي روي نشانـــه “دريافت صورتحساب " با ماوس کليک نمائيد .
2.    در پنجره جديد در محلهاي پيش بيني شده شماره حساب و شماره تعريف مشتري و رمز عبور خود را به همان صورتي که از طريق پست الکترونيکي دريافت نموده ايد به صورت کامل وارد نمائيد .
3.    سپس روي دکمه ورود کليک نمائيد . در صفحه جديد شما قادر خواهيد بود رمز عبور و يا مقاطع دريافت صورتحساب و .... را تغيير دهيد .

توجه :

مشتري محترم ، خواهشمنداست جهت جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي در نگهداري رمز عبور خود دقت لازم را بعمل آوريد
دریافت صورتحساب از طریق نمابر
•    دریافت صورتحساب سه ماه اخیر
•    دریافت صورتحساب از یک تاریخ خاص تا روز جاری
مشتری می تواند با انتخاب این گزینه از تلفنبانک سپهر به دو طریق صورتحساب خود را از طریق نمابر در یافت نماید.

جهت دریافت صورتحساب از طریق نمابر به ترتیب ذیل عمل نمایید:
1.    برقراري تماس با شماره تلفن 22266566-021
2.    ورود صرفاً شماره 16 رقمي كارت براي بار اول و وارد نمودن رمز دوم كارت كه عددي حداقل 5 رقمي است ( رمز فوق همان رمزي توسط مشتري و با مراجعه به ATM در قسمت عملیات رمز با انتخاب گزینه رمز دوم، تعريف شده است . ) ویا وارد نمودن شماره 13 رقم حساب و رمز دوم (رمز دوم برای شماره حساب را هم می توان از طریق تلفبانک دریافت کرد و هم از طریق شعبه)
3.    انتخاب كليد شماره 3

دریافت صورتحساب از طریق دستگاه خودپرداز(ATM)
در صورت انتخاب گزینه صورتحساب، گزینه های چاپ، رویت، رویت وچاپ مشاهده می شود.در صورت انتخاب گزینه رویت علاوه بر 5 تراکنش آخر هفته اخیر، مانده حساب را نیز می بینید. در صورت انتخاب گزینه چاپ برگه حاوی مبلغ و تاریخ 5 عملیات اخیر را خواهید دید و با انتخاب گزینه رویت و چاپ علاوه بر مشاهده ه تراکنش آخر هفته اخیر و مانده حساب خود بر روی صفحه نمایش، برگه حاوی اطلاعات فوق را نیز در یافت خواهید نمود.

دریافت صورتحساب از طریق بانکداری اینترنتی
مشتری می تواند با انتخاب این خدمت، صورتحساب خود را به چند شکل دریافت و مشاهده نماید.
مانده حساب :
با استفاده از اين گزينه ميتوانند در هر لحظه مانده حسابهاي متمرکز سپهر خود را مشاهده نمائيد.
خلاصه حساب :
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد کليه حسابهاي خود در سيستم متمرکز سپهر را مشاهده کرده و از وضعيت آخرين تراکنش و مانده حساب خود مطلع شويد.
صورت حساب 30 گردش آخر :
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد در هر لحظه سي گردش آخر حساب متمرکز سپهر مورد نظر خود را مشاهده نمائيد.
صورت حساب دوره‌اي :
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد صورت حساب متمرکز سپهر خود را در محدوده تاريخ مشخصي مشاهده نمائيد.

دریافت صورتحساب از طریق تلفن بانک
جهت دریافت صورتحساب از طریق تلقنبانک مشتری می تواند به ترتیب ذیل عمل نموده و از سه گردش آخر حساب خود مطلع گردد.
1.    برقراري تماس با شماره تلفن 22266566-021
2.    ورود صرفاً شماره 16 رقمي كارت براي بار اول و وارد نمودن رمز دوم كارت كه عددي حداقل 5 رقمي است ( رمز فوق همان رمزي توسط مشتري و با مراجعه به ATM در قسمت عملیات رمز با انتخاب گزینه رمز دوم، تعريف شده است . ) ویا وارد نمودن شماره 13 رقم حساب و رمز دوم (رمز دوم برای شماره حساب را هم می توان از طریق تلفبانک دریافت کرد و هم از طریق شعبه)
3.    انتخاب كليد شماره 2


مطالب مشابه :


صدای سپهر صدای پاسخگو

اطلاع از آخرين وضعيت موجودي حساب براي حسابهاي ريالي و ارزي; اطلاع از سه گردش ... کليه مشتريان سپهري بانك صادرات كه داراي سپهر کارت هستند ،مي توانند از طريق
آموزش اطلاع از مانده حساب کارت بانک توسط اینترنت

28 آگوست 2012 ... چگونگی اطلاع از باقیمانده حساب کارت بانک به صورت اینترنتی ... مانده گیری بانک صادرات : این بانک نیز در درگاه الکترونیکی پرداخت آنلاین خود
دانلود موبایل بانک (اس ام اس بانک) صادرات

سرويس‌هاي ارائه شده در نسخه 0/2 همراه بانک صادرات : الف) سرويس‌هاي حساب و کارت : اطلاع از مانده حساب و کارت شتابي; اطلاع از سه گردش آخر و مانده حساب; انتقال وجه بين
اعلام موجودي كارت بانك سپه www.ebanksepah.ir

خدمات بانكي و واماعلام موجودي كارت بانك سپه www.ebanksepah.ir. با توسعه خدمات بانکی در ایران و پشتیبانی از کارت بانک برای خرید اینترنتی امکانات متنوعی از
تلفنبانک بانک ملی ایران، 100 گردش آخر حساب سیبا را ارائه می دهد

شماره تلفن هاي ۲۷۸۴ - ۰۲۱ و ۰۹۶۲۲ جهت اطلاع از مانده حساب و سه گردش آخر حساب متمرکز و پرداخت قبوض خدماتی مشتریانی که حساب ... رمزدوم ملی کارت از طریق دستگاههای خود پرداز بانک ملی و توسط صاحب کارت اختصاص داده می شود. ... بانك توسعه صادرات
ترجمه رسمی مدارک بانکی

در صورتیکه تنها اعلام موجودی حساب و یا میانگین معدل حساب مد نظر شما می باشد می ... امور بین الملل بانک صادرات ایران: خیابان سمیه، نرسیده به خیابان شهید مفتح، برج
دریافت شناسه شبا از طریق همراه بانک صادرات امکانپذیر شد

بیان تاریخچه و اخبار بانک صادرات ایران - دریافت شناسه شبا از طریق همراه بانک ... همراه علاوه بر مشاهده شماره شناسه حساب بانکي(شبا) وصورتحساب، از مانده موجودي حساب
اطلاع از موجودی حساب ِ کارت‌های شتاب به صورت آنلاین !

اما مطمئنا برایتان جالب خواهد بود تا این کار را به صورت کاملا رایگان و به صورت آنلاین انجام دهید . bank-card تنها کافی است دارنده یکی از کارت‌های بانک‌های مختلف
اینترنت بانک صادرات

هر يک از دارندگان حسابهاي متمرکز سپهر بانک صادرات ايران ميتوانند با اتصال به ... در سيستم متمرکز سپهر را مشاهده کرده و از وضعيت آخرين تراکنش و مانده حساب خود
بانکداری الکترونیکی در بانک صادرات ایران

داشتن حساب نزد بانک صادرات ایران ، یک دستگاه رایانه که امکان اتصال به شبکه ... اطلاع از مانده حساب و کارت بانک صادرات (کارمزد: از طريق حساب٢٥٠ ريال و از طريق
برچسب :