چرخه رنگ ایتن

جدول رنگ ایتن:

هماهنگی رنگ ها:

چرخه رنگ ، يک دايره رنگ ابتدايي است که در آن رنگ هاي قرمز ، زرد و آبي وجود دارند ، در واقع دايره رنگ سنتي در هنرهاي تجسمي به شمار مي آيد . سر آيزاک نيوتون (Sir Isaac Newton) در سال 1666 اولين نمودار رنگ دايره شکل را به وجود آورد . از آن زمان تا کنون ، دانشمندان و هنرمندان به مطالعه و طراحي نمونه هاي متنوع و مختلف اين مفهوم اوليه بوده اند ، که چرخه رنگ ايتن معروف ترين ، و پر استفاده ترين آنهاست .

در تئوري رنگ ، قرمز ، زرد و آبي رنگ هاي اصلي هستند زيرا دانه هاي رنگي تشکيل دهنده آنها از ترکيب هيچ رنگ ديگري به وجود نيامده و تمام رنگ هاي ديگر از ترکيبات مختلف اين سه رنگ با يکديگر به دست مي آيند . سبز ، نارنجي و بنفش رنگ هايي هستند که از ترکيب رنگ هاي اصلي با يکديگر حاصل مي شوند . محل قرار گيري هر رنگ ثانويه در دايره رنگ ، بين دو رنگ اصلي تشکيل دهنده اش است .

زرد- نارنجي ، قرمز نارنجي ، قرمز- بنفش ، آبي - بنفش ، آبي- سبز و زرد - سبز ، اين رنگ ها از ترکيب يک رنگ اصلي با يک رنگ فرعي به وجود مي آيند و در اينجا هم ، در ميان دو رنگ تشکيل دهنده خود قرار مي گيرند .

هارموني بر اساس هم جواري رنگ ها( مشابه ها) : رنگ هاي هم جوار (پيوسته) يا Analogous Colors ، به هر دسته سه تايي از رنگ هايي گفته مي شود که در دايره رنگ کنار يکديگر قرار گرفته اند و از ترکيب آنها مي توان به يک کنتراست بسيار ظريف دست يافت .  مانند زرد-سبز ، زرد و زرد نارنجي . معمولا در چنين ترکيب هايي ، يک رنگ از نظر مقدار ، بر دو رنگ ديگر برتري دارد .

رنگ هاي مکمل آنهايي هستند که در دايره رنگ ، درست در مقابل يکديگر قرارگرفته اند . مانند قرمز و سبز يا قرمز- بنفش و زرد – سبز وديگر اينکه آبي يک رنگ اصلي است و مکمل آن رنگ نارنجي است .  رنگ هاي مکمل بالاترين درجه تباين (کنتراست) و ثبات را به وجود مي آورند .

 

براي ايجاد تعادل و هماهنگي در فضا مي توان ازترکيب سه رنگ به نحوي که در چرخه رنگها ميبينيد استفاده کنيم. در تصويري که به عنوان مثال آورده شده از سه رنگ آبي و زرد و قرمز براي ايجاد تعادل استفاده شده است . توجه داشته باشيد که با چرخاندن مثلث داخل چرخه مي توان به ترکيبهاي متفاوت جهت ايجاد تعادل در تصوير دست يافت .

 

هارموني رنگهاي سرد و گرم:

اگر به چرخه رنگ دقت کنيد مي توانيد رنگها را به دو بخشمجزاي سرد و گرم تقسيم کنيد . رنگهاي سرد ميتوانند فضا را به حالتي سرد ، بي روح وغير صميمي در بياورند و همواره ميل به عقب نشيني و کنار رفتن دارند . در حاليکهرنگهاي گرم به فضا گرمي و صميميت مي دهند و همواره احساس پيشروي را القاء ميکنند و با استفاده از اين نوع هارموني مي توان ديد که رنگهاي گرم چگونهدر رنگهاي سرد پيشروي مي کنند .

هارموني بر اساس طبيعت : طبيعت ، بهترين نقطه شروع براي درک و ايجاد هارموني رنگي است .


مطالب مشابه :


عناصر رنگ (ایتن)

در حلقه رنگ ( ايتن ) دايره اي بر اين مثلث محيط مي كنيم كه در داخل آن هم يك شش ضلعي منظم محاط
چرخه رنگ ایتن

جدول رنگ ایتن: هماهنگی رنگ ها: چرخه رنگ ، يک دايره رنگ ابتدايي است که در آن رنگ هاي قرمز ، زرد
چرخه ی رنگ ها

چرخه ی رنگ، يک دايره ی رنگ است که در آن رنگ بوده اند، که چرخه ی رنگ "ايتن" معروف ترين
بررسی رنگ ها و استفاده از جدول رنگ ایتن در طراحی فضای سبز

چرخه رنگ ، يک دايره رنگ ابتدايي است که در آن بوده اند ، که چرخه رنگ ايتن معروف ترين
نقش و رابطه رنگ و فرم در معماري

مجموعه مقالات گردآوری شده اینترنتی - نقش و رابطه رنگ و فرم در معماري - مجموعه مقالات
گروه بندي با استفاده از شکل و رنگ

آموزش ابتدايي زير بناي آموزش و پرورش - گروه بندي با استفاده از شکل و رنگ - ارائه ي روش هايي
برچسب :