رمز های جدید کانتر1.8

فعال کردن کدهای رمز, این رمز رو باید اول که وارد بازی می شین بزنید یا اگه وسط بازی می زنید باید بازی رو یک ریستارت کامل بدید Sv_cheats 1


میزان جاذبه زمین sv_gravity 999 – 999999
پر کردن خودکار اصلحه Reload+
تغییر مپ Changelevel name
تیر زدن از پشت دیوار gl_zmax 0-9999
زمان خشک بودن اول بازی Mp_freezetime
زمان هر گیم Mp_roundtime 3-15
زمان ترکیدن بمب Mp_c4timer 1-100
فعال یا غیر فعال کردن صدای پا Mp_footsteps 0 or 1
یار کشی Mp_friendlyfire 0 or 1
آنالیزر بازی در گوشه راست بازی net_graph 0 or 1
راه رفتن سریع در آب sv_wateraccelerate 999
اصطکاک در آب sv_waterfriction
سریع بودن در آب sv_wateraccelerate
پرش سریع به جلو و عقب sv_airaccelerate -9999
پول اولیه Mp_startmoney
زمان خرید Mp_buytime
نشان دادن آی پی سرور net_address
ریستارت بازی Sv_restars 1
منوی کوچکی برای آنالیز بازی +graph
پول 16000 Impulse 101
همه جا گوشت آدم می ریزه Impulse 102
اگه 5 بار بزنید آرم بازی روی صفحه می یاد Impulse 99
به ترتیب بزنید زوم کوچکترین حالت ممکن می شه!


duck+
cl_lw 1
cl_lw 0
duck-آتشی شدن جلوی اسلحه interp
گرفتن تفنگ از دست راست cl_righthand -2
عوض کردن سریع اسلحه Hud_fastswitch 1
به ترتیب بزنید تعداد یارها نابرابر می شه مثلا یک به ده! Mp_autobalance 0
mp_litime 9
بیرون کردن فرد مورد نظر از بازی Kick name
عوض کردن پسورد بازی Sv_password
عوض کردن نام سرور به جای vvvvvvv نام رو قرار بدید cmd name vvvvvvv
تمام کدهای کانتر رو نمایش می ده Cmdlist
این رمز رو هنگام ورود به بازی بزنید رنگ محیط بازی رو بهتر و از حالت قدیمی جدیدتر می کنه! gl_monolights 1
خودتونو سرور کنید!
اول برید رو سرور این رمز رو بزنید بعد بیاید رو سیستم خودتونم بزنید بعد شما هم می شید سرور! Rcon_Password 0542
اضافه کردن یار به دو طرف Bot_add
اضافه کردن یار به سی تی Bot_add_ct
اضافه کردن یار به ترور Bot_add_t


مطالب مشابه :


دانلود بازی کانتر1.6

(بازیسازی ،دانلود بازی) دانلود بازی کانتر1.6. پچ و مپ و تريلر
دانلود آخرین نسخه از بازی کانتر1.6

دانلود آخرین نسخه از بازی کانتر1.6 دانلود آخرین نسخه از بازی کانتر1.6. مپ های Counter 1.6
رمز های جدید کانتر1.8

رمز های جدید کانتر1.8 دانلود فیلم تغییر مپ Changelevel name
برچسب :