مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها - امبره مو


 برگزیده ها به نقل از برترین ها : مدل مو ی "نیمه کوتاه" چیست؟ به نظر می رسد این کلمه برای افراد مختلف معناهای متفاوتی دارد، ولی در کل موی نیمه کوتاه از بالای شانه شروع می شود و تا چند سانتیمتر پائین تر از استخوان ترقوه می رسد. اگر تابحال موهایتان را کاملاً کوتاه کرده اید حتماً با این مدل مو آشنا هستید، یعنی زمانی که موهایتان کم کم دارند بلند می شوند و با آنها هیچ کاری نمی توانید بکنید جز اینکه صبر کنید کاملاً بلند و دوباره زیبا شوند. ستاره هایی که در زیر تصاویر آنها را مشاهده می کنید، توانسته اند از عهده درست کردن موهای نیمه کوتاه خود برآیند.
الکسا چانگ
امبره مو

امبره موکری واشینگتن
مدل مو الویا

مدل مو الویاالیزابت اولسن
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابروراشیدا جونز
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابرواما استون
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابرواولیویا پالرمو
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابرولیلی کالینز
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابروسوفیا بوش
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابروتاندی نیوتن
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابروریچل مک آدامز
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابروریس ویثراسپون
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابروجنیوری جونز
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابروکریستینا هندریکس
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابروجسیکا آلبا
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابرولوسی هیل
مدل موهای نیمه کوتاه ستاره ها ستاره ها,مدل مو,مدل موهای نیمه کوتاه,آموزش آرایش آرایش صورت آرایش چشم گریم مدل ابروگردآوری خانواده و روانشناسی برگزیده ها