کتاب خودآموز امور گمرکی


مشاهده فهرست مطالب این کتاب گمرک

تعرفه

درس اول: واژه ها و اصطلاحات و اسناد گمرکی، تعرفه های گمرکی و انواع آن

واژه ها و اصطلاحات

گمرک (Customs)

سیاست های اقتصادی دولت در بازرگانی خارجی

اسناد گمرکی

خود را بیازمایید

درس دوم: عناوین اظهار در گمرک، نحوه وصول حقوق ورودی، صدور موقت، وزن قانونی

عنماوین اظهار کالا در گمرک

واردات قطعی

واردات موقت

جوازهای عبور بین المللی

کارنه دو پاساژ ((Carnet de passages en Duane(CPD)

تریپتیک (Triptyque)

دیپتیک(Diptyque)

مرجوعی (اعاده به خارج)

ترانزیت خارجی

ترانزیت داخلی

نحوه وصول حقوق ورودی

خروج موقت به منظور تعمیر یا تکمیل (ماده 4 قانون امور گمرکی

خود را بیاموزمایید

درس سوم: ارزش در گمرک

تعریف در گمرک

نحوه محاسبه ارزش در گمرک

حقوقو مالکیت معنوی در ارزش گمرکی در قانون امور گمرکی ایران

نحوه تعیین ارزش کالاها در گمرک

ضوابط تعیین ارزش کالاها در گمرک

اعتراض به ارزش کالاها در گمرک

خود را بیازمایید

درس چهارم: صاحب ککالا در گمرک- ترخیص نسیه- بدهی به گرمک- کالای متروکه- کسر دریافتی و اضافه پرداختی- مرور زمان در گمرک

صاحب کالا در گمرک

ترخیص نسیه

بدهی به گمرک

مدت مجاز توقف کالا در گمرک

کالای متروکه و انواع آن

کسر دریافتی و اضافه پرداختی

مرور زمان در گمرک

خود را بیازمایید

درس پنجم: اسناد نادرست، اسناد خلاف واقع، تخلفات گمرکی، قاچاق گمرکی، اسند مثبته گمرکی، جرایم تخلفات و قاچاق گمرکی

اسناد نادرست

اسناد خلاف واقع

جریمه تخلفات گمرکی

الف) مجازات مرتکبین قاچاق کالاهای ورودی

ب) مجازات قاچاق کالاهای خروجی

اسناد مثبته گمرکی

خود را بیازمایید

درس ششم: کسر تخلیه و اضافه تخلیه- مسوولیت گمرک در نگهداری و حفاظت از کالا

کسر تخلیه و اضافه تخلیه

مسوولیت گمرک برای حفظ کالا

انبار اختصاصی

مسئولیت ها در انبار اختصاصی

اجاره انبار گمرک به عنوان انبار اختصاصی

خود را بیازمایید

درس هفتم: معافیت ها و ممنوعیت های گمرکی

معافیت های گمرکی

تخفیف های صنعتی

واگذاری کالاهای معاف به دیگران

کالاهای ممنوع الورود

خود را بیازمایید

درس هشتم: محاسبات گمرکی محاسبه حقوق ورودی- محاسبه بیمه محلی- محاسبه هزینه های گمرکی

محاسبه حقوق ورودی

محاسبه انبارداری

محاسبه بیمه محلی

درس نهم: ارزیابی- مراحل ترخیص کالا- انوانتر- عدول از عنوان اظهارنامه- نحوه ترخیص کالا در هنگام اختلاف با گمرک

ارزیابی

انوانتر(Inventory- بازدید کالا قبل از اظهار)

عدول از عنوان اظهارنامه

نحوه ترخیص کالا در هنگام اختلاف در کالا

خود را بیازمایید

درس دهم: نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی

کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی- کمیسیون تجدید نظر

ترکیب اعضای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

آرای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

وظایف و صلاحیت های کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

کمیسیون تجدید نظر

نحوه رسیدگی پرونده ها در کمیسیون تجدید نظر

خود را بیازمایید

درس یازدهم: حق الهمل کاری در گمرک

حق العمل کاری در گمرک

حق العمل کاری در گمرک

شرایط دریافت پروانه حق العمل کاری از گمرک

شرایط تمدید پروانه حق العمل کاری

نمایندگان حق العمل کاری

تخلفات حق العمل کاران

خود را بیازمایید


افزایش بی سابقه واردات کالا به کشور در سال های اخیر و همچنین روند افزایشی صادرات غیرنفتی کشور، نشانگر افزایش روبه فزون شرکت های صادراتی و وارداتی ترخیص کالا در کشور می باشد.

بسیاری از دست اندرکاران تجارت خارجی علی رغم نیاز به آگاهی از فنون و رویه های واردات و صادرات و به ویژه تشریفات و محاسبات گمرکی به دلیل نداشتن فرصت کافی و اشتغالات کاری امکان حضور در دوره ها و سمینارهای آموزشی را ندارند.

>> به خاطر نیاز به در اختیار داشتن یک مجموعه اطلاعات کاربردی برای شرکت های تحاری، وارد کنندگان، ترخیص کاران، حق العمل کاران و سایر علاقمندان و دست اندرکاران امور گمرکی انگیزه تالیف این کتاب ایجاد گردیده است.
در تدوین این مجموعه اهتمام گردیده است که موارد و مطالب مرتبط به هم در یک درس عنوان شود تا از پراکنندگی مطالب که در قانون امور گمرکی و آیین نامه های آن به کرات دیده می شود پرهیز شود

امید است این مجموعه پاسخگوی متقاضیات بوده و در رفع مشکلات آنان به کارآید


مطالب مشابه :


کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1390

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1390 یا همان کتاب تعرفه های گمرکی برای دانلود کتاب مقررات
کتاب خودآموز امور گمرکی

مشاهده فهرست مطالب این کتاب گمرک تعرفه درس اول: واژه ها و اصطلاحات و اسناد گمرکی، تعرفه های
کتاب مقررات صادرات و واردات 91 با کمترین تغییر منتشر می شود

آموزش قوانین و مقررات گمركی و رویه های تغییرات تعرفه‌ای امور گمرکی، حمید
چگونگی سیستم طبقه بندی کالا در سال 2012

گمرک چاره ای بیاندیشد وگرنه این گونه که معلوم هست تا ترجمه ای از کتاب تعرفه های گمرکی
نحوه محاسبات لازم در اظهارنامه گمرکی برای تعیین حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده و عوارض کالاهای وارد

و مشاوره های گمرکی کالا بر اساس کتاب قانون دلار باشد و تعرفه کمرکی
معرفی رشته مدیریت امور گمرکی

کتاب مقررات ایجاد تعرفههای کنوانسیون‌های‌ بین‌المللی‌ گمرکی‌، زبان
برچسب :