بزرگداشت دكتر منوچهر موتمني طباطبايي سه شنبه 20 تیر ماه 1391 برگزار گردید


اساتيد بزرگ حقوق گردهم آمدند سه شنبه 20 تیر ماه
گزارشي از بزرگداشت دكتر موتمني طباطبايي در خانه انديشمندان علوم انساني


10-2.jpg


    بزرگداشت استاد منوچهر موتمني طباطبايي، استاد حقوق عمومي، سه شنبه بيستم تير ماه از ساعت 18 تا 21 و توسط خانه انديشمندان علوم انساني و با همكاري دانشگاه بهشتي، امام صادق(ع)، دانشكده آزاد اسلامي واحد مركز، كانون وكلاي دادگستري، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كشور، سمت، كرسي حقوق بشر و دموكراسي دانشگاه بهشتي، موسسه حقوقي شهر دانش و انتشارات ميزان برگزار شد. همايش بزرگداشت استاد 88ساله حقوق محمل اساتيد بزرگي شد: دكتر ممتاز، عراقي، افتخار، هاشمي، محمدي گرگاني، فلسفي، صفايي، ضيايي بيگدلي، ميرمحمد صادقي، الماسي، آشوري، قاري سيدفاطمي، اردبيلي، ياوري، امين، بيگ زاده و اساتيد ديگر دانشكده هاي حقوق بخشي از ميهمانان اين بزرگداشت را تشكيل مي دادند. همچنين وكلاي بنامي چون فرض پور، جندقي كرماني و نعمت احمدي نيز در همايش حضور يافتند.
    پيش از ورود به سالن همايش، غرفه هايي تعبيه شده بود كه همگي عرضه كننده محصولات حقوقي بودند. ماهنامه وكالت، نشر ميزان، سمت، مجد و موسسه شهر دانش از جمله اين موارد بودند و حضار بعد از مشاهده غرفه هاي مذكور وارد سالن مي شدند.
    در اين همايش جمعيت قابل توجهي شركت كرده بودند و اغلب حضار را دانشجويان، اساتيد و وكلاي دادگستري تشكيل مي دادند. همايش با سرود جمهوري اسلامي و قرائت آياتي از قرآن آغاز و سپس كليپي از استاد موتمني پخش شد. در اين كليپ موتمني طباطبايي از نحوه تحصيل در ايران و فرانسه، بازگشت به ايران و استخدام خود سخن گفت. همچنين ايشان از جو دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران صحبت و خاطراتي را بيان كرد.
    دكتر ميرمحمد صادقي اولين سخنران همايش بود. وي سخنان خود را در دو بخش خلاصه كرد: ابتدا به معرفي خانه انديشمندان پرداخت و در بخش دوم سخنانش، پيرامون همايش بزرگداشت دكتر طباطبايي سخن گفت. ميرمحمد صادقي هدف اصلي خانه انديشمندان علوم انساني را ايجاد محفلي براي محققان و اساتيدي دانست كه يا در دانشگاه هستند يا بيرون از دانشگاه به فعاليت مي پردازند. وي ضمن انتقاد از وضعيت علوم انساني در كشور گفت: «در كشور هاي توسعه يافته محافل علوم انساني در اجتماع دستاوردهايي داشته اند اما متاسفانه در ايران از اين دستاوردها محروم بوده ايم.» اين استاد دانشگاه در زمينه ايجاد خانه انديشمندان علوم انساني تاكيد كرد كه اين مركز خود را رقيب هيچ گروه آكادميك و علمي نمي داند، بلكه اين مكان را همكار و هميار مراجع علمي معرفي كرد. ميرمحمد صادقي در بخش دوم صحبت هاي خود از موتمني طباطبايي به عنوان كسي كه نام وي را هميشه به خوبي ياد كرده اند، نام برد و گفت: همه كساني كه در زمينه علمي تلاش كرده اند، قابل تقديرند. همچنين وي افزود: ما در كشورمان يك مشكل اساسي داريم و آن اين است كه قدر افراد هم دوره خود را نمي دانيم و به محض اينكه جان به جان آفرين تسليم كردند، به ياد تقدير از آنها مي افتيم.
    بعد ازدكتر ميرمحمد صادقي، دكتر دروديان، استاد دانشگاه تهران و از شاگردان دكتر موتمني طباطبايي، به بيان خاطراتي از دانشگاه تهران پرداخت و با زباني شيوا متني را كه آماده كرده بود، قرائت كرد.
    سخنران سوم، حجت الاسلام ادبي بود كه صحبت هاي خود را با اشعاري از هوشنگ ابتهاج آغاز كرد. وي صحبت هاي خود را با اين نكته ادامه داد كه جاي خوشحالي است كه امروزه حقوقدانان ما به سبك زندگي افراد بي تفاوت نيستند. سبك زندگي از جمله موضوعاتي است كه صرفا فرهنگي نيست بلكه از نگاه حقوقي هم بايد به آن پرداخت. ايشان سپس افزود: دكتر موتمني طباطبايي از جمله اساتيدي هستند كه به اين حيطه توجه كرده اند.
    سخنران بعدي، دكتر عراقي، استاد بنام دانشگاه تهران، بود. اين استاد دانشگاه تهران ضمن تشكر از اعضاي خانه انديشمندان علوم انساني، از آنها به دليل بزرگداشت دكتر موتمني طباطبايي، قديمي ترين استاد حقوق عمومي كشور، تقدير كرد.
    دكتر عراقي در ابتداي سخنان خود از بي مهري نسبت به علوم انساني خبر داد. ايشان بي مهري را از اين جهت قابل طرح دانستند كه علوم انساني را در تقابل با علوم محض و علوم دقيق تعريف مي كنند و به صورت تلويحي اين نكته را مطرح مي كنند كه اين بخش از علوم به دلايلي كه گفته شد، فاقد دقت و نكته سنجي هاست كه در علوم فني و مهندسي وجود دارد. وي ضمن انتقاد از اين نظريه، افزود: اميدواريم تاسيس خانه انديشمندان آغازي بر پايان اين بي مهري ها به علوم انساني باشد.
    دكتر عراقي درباره باسابقه ترين استاد حقوق عمومي ايران افزود: «استاد طباطبايي علاوه بر ويژگي هاي اخلاقي، از لحاظ علمي هم كاملافعال بوده و آثار بسيار خوبي را تهيه كرده اند. يكي از ويژگي هاي آثار ايشان اين است كه علاوه بر استحكام استدلال، از سهولت نثر بسياري برخوردار است و اين كار ساده يي نيست.» عراقي در ادامه اين بحث افزود: خوشحاليم كه استاد بعد از بازنشستگي فعاليت علمي را رها نكرد و هيچ گاه به فكر ترك وطن نبود: بازنشستگي، ايشان را خانه نشين نكرد و اين را براي ساير اساتيد سرمشق كرد.
    دكتر عراقي همچنين خطاب به طباطبايي مطلبي را مبني بر اين نكته بيان كرد كه در حال حاضر حقوق عمومي در كشورمان بسيار شكوفا شده است و اين به ميمنت شما و اساتيدي چون دكتر سنجابي مرحوم و اساتيد فعلي است. وي همچنين در پايان سخنان خود با اشاره يي به مشروطه، رويدادي در آن دوران را يادآوري كرد و آن اينكه مجلس شوراي ملي دوره اول، منتخب اصناف و طبقات مختلف جامعه بود و افرادي كه سواد چنداني نداشتند، كم نبودند. ولي وقتي اسناد و مذاكرات مجلس را مي خوانيم، متوجه مي شويم كه از پختگي خاصي برخوردار است. مي گويند كه صديق حضرت شب ها در خانه خود به نمايندگان مجلس اول درس حقوق اساسي مي داد.
    دكتر قاري سيدفاطمي، استاد حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي كه خود را از شاگردان متاخر دكتر طباطبايي مي داند، سخنران بعدي بود. ايشان اولين مواجهه علمي خود با حقوق بشر را درس آزادي هاي عمومي و حقوق بشر دكتر طباطبايي معرفي كرد. اين استاد دانشگاه مطالعه كتاب آزادي هاي عمومي و حقوق بشر دكتر موتمني را سرآغاز درگيري با مساله حقوق بشر دانست. از نظر اين استاد دانشگاه، حقوق بشر با ساير بخش هاي حقوقي تفاوت بنيادين دارد. حقوق بشر ميوه تجدد است. حقوق بشر مانيفست متمدنانه انسان مدرن است. در عين ادعاي حداقلي خيلي هم تمامي خواه است. ايشان درباره دكتر موتمني افزود: من نگاه خودم را به حقوق بشر مديون آقاي دكتر طباطبايي هستم. همچنين وي خطاب به آقاي دكتر طباطبايي بيان داشت: «من از جانب خودم و دانشجويان خودم به خدمت دكتر طباطبايي عرض مي كنم بعد از شما هزاران كتاب و پايان نامه و مقاله در زمينه حقوق بشر تدوين شده و اين رشته تبديل به درخت تنومندي شده كه شما در آبياري و نهال آن سهم بزرگي كه داشتيد.»
    دكتر هاشمي، از ديگر اساتيد بنام حقوق اساسي در ايران، سخنران بعدي بود. وي گفت: دكتر طباطبايي نيم قرن به تحقيق و ترويج حقوق عمومي پرداخته است. نقش دكتر طباطبايي در سه بعد پررنگ تر است: حقوق اساسي، حقوق اداري و حقوق بشر و آزادي هاي عمومي. همچنين دكتر هاشمي به ذكر اوصاف اخلاقي دكتر طباطبايي پرداخت.
    دكتر جلالي، از برگزاركنندگان اصلي اين همايش، سخنران ديگر بود. وي علاوه بر تشكر از افرادي كه در برگزاري اين همايش شركت داشتند، از آقاي قاليباف نيز قدرداني كرد. ايشان در پاسخ به ايراد دكتر دروديان، علت نبود نام دانشگاه تهران ذيل برگزاركنندگان اين همايش را عدم برقراري ارتباط مسوولان دانشكده دانست. وي از تقديم يادنامه يي به عنوان يادنامه حقوق اداري به دكتر موتمني خبر داد. همچنين وي برنامه هاي بعدي خانه انديشمندان در زمينه حقوق را شرح داد.
    در مرحله بعدي همايش لوح هاي تقدير مختلفي از سوي كرسي حقوق بشر دانشگاه بهشتي، دانشگاه آزاد واحد مركز، دانشكده حقوق بهشتي، انتشارات مجد، دانشگاه علامه طباطبايي و انجمن آثار و مفاخر كشور به ايشان تقديم شد. دكتر افتخارجهرمي و ممتاز از جمله چهره هايي بودند كه به همراه جمعي ديگر اقدام به ارائه اين لوح ها كردند. اقدام جالب ديگر شاخه گلي بود كه همسر استاد موتمني به ايشان تقديم كرد.
    در پايان دكتر موتمني طباطبايي سخنان كوتاهي ارائه كرد. وي علاوه بر تشكر از حضار و اساتيد، از تحول بزرگي كه در حقوق رخ داده خبر داد. استاد
    88 ساله حقوق عمومي گسترش سطح آكادميك حقوقي و ديوان عدالت را از جمله رويدادهاي مهم در عالم حقوقي دانست كه اتفاق افتاده است.
    
    
 روزنامه اعتماد، شماره 2443 به تاريخ 25/4/91، صفحه 10 (حقوق)


مطالب مشابه :


سپاس معلم

بنده هم در طول سالها خدمتم در آموزش و پرورش چندتايي لوح تقدير و بازنشستگي تقدير از اين
با تصويب در هيئت وزيران؛ آيين نامه "اعطاى لوح تقدير توسط رئيس جمهور" ابلاغ شد

همچنين براي دريافت لوح تقدير، داشتن تقدير نامه از روش برقراري حقوق بازنشستگي متن هاي
دفتر امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزي بعنوان دستگاه برتر در امرخدمات رساني به ايثارگران انتخاب شد

در امرخدمات رساني به ايثارگران انتخاب شد لوح تقدير.png متن هاي زيبا فصل بازنشستگي
گروههاي ممتاز

فقط عبارت «تقدير»، «تشكر و تقدير» و «لوح تقدير متن آنها فاقد تقدير بازنشستگي
متن کامل سرود «آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو»

متن کامل سرود جمهور بودند هم لوح تقدير هستم و با حقوق بازنشستگي خودم زندگي مي
دكتر حسن دولت آبادي

كارگرداني و بازنويس متن در نمايش دريافت لوح تقدير رتبه دوم تا زمان بازنشستگي
بزرگداشت دكتر منوچهر موتمني طباطبايي سه شنبه 20 تیر ماه 1391 برگزار گردید

را نمي دانيم و به محض اينكه جان به جان آفرين تسليم كردند، به ياد تقدير بازنشستگي لوح
چگونه كارمندي نمونه باشيم؟

لوح تقدير، نشان افتخار، و گواهي نامه هاي مختلف نيز روش برقراري حقوق بازنشستگي متن هاي
هفته نامه صدای گلپایگان شماره279 ( صفحه نخست )

شهرستان با اهداي لوح، تقدير متن حكم بيژن كه در كانون هاي بازنشستگي نيروهاي
برچسب :