اطلاعیه

 • منبعدمكاتبات واحد استاني با مراكز آموزشي تحت نظارت از طريق پست الكترونيكي اعلام شده از طرف مراكز براساس موارد اعلام شده نامه 43616 مورخ 21/8/85 مديريت محترم امور اداري خواهد بود و در ضمن نشاني پست الكترونيكي واحد استاني اردبيل[email protected] مي باشد بديهي است مسئوليت عدم توجه به موارد اعلام شده بر عهده مركز مربوطه می باشد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

   

  رديف

  نام مركز آموزشي

  آدرس ايميل مركز

  1

  مركز آموزش علمي-كاربردي تعاون اردبيل

  [email protected]

  2

  مركز آموزش جهاد كشاورزي اردبيل

  [email protected]oo.com

  3

  مركز آموزش جهاد كشاورزي مغان

  [email protected]

  4

  خانه كارگر شماره 12 اردبيل

  [email protected]

  5

  خانه كارگر شماره 18 پارس آباد

  [email protected]

  6

  سازمان مديريت صنعتي

  [email protected]

  7

  فرهنگ و هنر واحد 1 اردبيل

  [email protected]

   


مطالب مشابه :


اطلاعیه

دانشگاه جامع علمی مركز آموزش علمي-كاربردي تعاون جامع علمی کاربردی استان اردبیل
مسابقات فوتسال بين مراكز آموزش علمي ـ كاربردي استان اردبيل

دانشگاه جامع علمی مركز آموزش علمي ـ كاربردي تعاون جامع علمی کاربردی استان اردبیل
كارگاه آموزشي - توجيهي نحوه تشكيل تشكل هاي تعاوني

دانشگاه جامع علمی اداره كل تعاون و همچنين علمی کاربردی استان اردبیل
برگزاری ششمين آزمون جامع

دانشگاه جامع علمی كارگر پارس آباد،تعاون ،جهاد علمی کاربردی استان اردبیل
دانشگاه علمی کاربردی توانست بر اساس اهداف موفق عمل کند

دانشگاه جامع علمی مسئله را به وزارت تعاون محول کرده علمی کاربردی استان اردبیل
شش رشته جديد به دوره هاي دانشگاه جامع علمي _ کاربردي استان اردبيل افزوده شد.

دانشگاه جامع علمی-کاربردى امور تعاون سیمای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل
اولین دوره تربیت مدرس دانشگاه علمی - کاربردی

به گزارش خبرنگار ایرنا ، رئیس دانشگاه جامع علمی علمی - کاربردی اردبیل تعاون کار آفرین
مهلت ثبت‌نام دوره‌هاي كارداني پودماني دانشگاه جامع تا دوشنبه هفته جاري تمديد شد

دانشگاه جامع علمی مركز آموزشي خبر، تعاون ، فرهنگ و هنر علمی کاربردی استان اردبیل
سخنرانی رئيس واحد استاني پیش از خطبه هاي نماز جمعه اردبیل

دانشگاه جامع علمی كارگرداني، امور تعاون و جوشكاري در علمی کاربردی استان اردبیل
برچسب :