نام سالها ( آیا می دانید سال تولد شما مصادف با چه حیوانی است؟ )

آیا می دانید سال تولد شما سال چه حیوانی بوده ؟

سابقاً به تبعیّت از تقویم ترکان ایغوری که برای هر سال نامی نهاده بودند. در ایران نیز سالها را به نامهای مزبور می شناختند و در تقویم ها نیز ثبت می کردند و بدین ترتیب برای یک دوره دوازده ساله نام گذاری شده بود و اسامی مزبور بدین قرار بوده است:

موش– گاو- پلنگ– خرگوش– نهنگ – مار– اسب– گوسفند– میمون– مرغ- سگ– خوک

– و این همان نامهائی است که ابونصر فراهی در کتاب نصاب الصبیان آنها را در این رباعی به نظم در آورده است .
موش   و   بقر    و   پلنگ   و  خرگوش              زین چار چو  بگذری ، نهنگ  آید  و مار
و آنگاه به اسب وگوسفند است شمار              حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار

و امّا برای تشخیص اینکه هر سالی بر اساس این تقسیم بندی با کدام یک از نام این حیوانات مطابق است ساده ترین روش این است که از سال خورشیدی هجری عدد 6 را کم و سپس باقیماندۀ آن را بر عدد 12 تقسیم نمائیم و عدد باقیمانده که حتماً از عدد 12 کمتر است از نام موش بشمریم نام سال مطلوب بدست می آید.
مثال: می خواهیم بدانیم سال 1382 با کدامیک از نام حیوانات مطابقت می کند. نخست از سال 1382 عدد 6 را کم می کنیم سپس باقیمانده را بر عدد 12 تقسیم می کنیم باقیماندۀ آن تقسیم 8 است و هشتمین نام از سلسله متوالی اسامی حیوانات گوسفند می باشد پس سال 1382 سال گوسفند است.

ماههای عربی

ز محـرم  چـو  گذشـتی  چه  بود  ماه صـفر               دو  ربیـع  و  دو جمـادی ز پـی یکدیگر

رجب است از پی شعبان و رمضان و شوّال               پس به ذیقعده و ذیحجّه بکن نیک نظر
فصول اربعه
ربیع اسم بهار آمد خریف اسم خزان آنگه              شتا و صیف بی شبهه زمستان است وتابستان

برای مثال :

موش–1374 
گاو-1375
 پلنگ– 1376
خرگوش– 1377
نهنگ –1378 
مار– 1379
اسب– 1380
گوسفند–1381
 میمون–1382 
مرغ- 1383
سگ–1384 
خوک-1385
موش–1386 
گاو-1387
 پلنگ–1388 
خرگوش– 1390
نهنگ – 1391
مار– 1392
اسب– 1393
گوسفند–1394 
 میمون– 1395
مرغ- 1396
سگ– 1397
خوک-1398


مطالب مشابه :


نام سالها ( آیا می دانید سال تولد شما مصادف با چه حیوانی است؟ )

آشنائی با مبانی کامپیوتر - بيگدلي - نام سالها ( آیا می دانید سال تولد شما مصادف با چه حیوانی
نگاهی به تقویم سال 1393 (سال اسب)

معلم - نگاهی به تقویم سال 1393 (سال اسب) - به وبلاگ "علمی، آموزشی , 1359 - 1371 - 1383 - 1395 سال
20 شهریور ماه سال 1371 تولد مائده علی رحیمی

. - 20 شهریور ماه سال 1371 تولد مائده علی رحیمی - خانواده تقویم خانوادگی
تقویم آذربایجان (ویرایش آذر 1391)

تاریخ آذربایجان Azərbaycan Tarixi - تقویم آذربایجان (ویرایش آذر 1391) ادیب) در باکو به سال 1371.
تاریخچه بوجود آمدن تقویم هجری شمسی

تاریخچه بوجود آمدن تقویم شمسي قرار داريم كه از سال 1371 با يك كبيسه 5 سالي كه در سال 1375
نگاهی به تقویم سال 1394شمسی

پسران بادرود - نگاهی به تقویم سال 1394شمسی - بزرگترین پورتال تفریحی و سرگرمی نشاط و خبری
برچسب :