مناجات /الیاس امیر حسنی

خدایا سینه ام را از کینه ها پاک گردان

دلم را از محبت خود پر گردان

خدایا اگر تو با من باشی دیگران که باشند ؟

الهی قلبم برای تو – وجودم فدای تو – قربان بلای تو – شادم با زخم تو

الهی در بند چیزی نیستم دربندت کن .

خدایا هیچ کس خواهانم نیست خواهانم شو .

خدایا بی پناهم پناهم ده .

خدایا عاشقم عارفم کن

خدایا مخلصم خالصم کن .

خدایا صادقم صالحم کن .

خدایا پریشانم پشیمانم کن .

خدایا تائبم طاهرم کن.

خدایا پلیدم پاکم کن .

خدایا تنها ماندم کمکم کن – دلی دریا نصیبم کن – خسی هستم کسی کن .

پروردگارا ای که هر که را دوست بداری در دلش می گنجی – ای کسی که هر که را بر گزینی عزیزش می کنی – شیدایم عاقلم کن – مغلوبم غالبم کن – گمنامم نامی ام کن- محزونم شادی ام بخش – نادانم دانشم بخش –زبونم جر ا تم بخش – پستم بلندم کن – برگزین و شهیدت کن .

خدایا  به حریم صالحانت راهم ده

برای خلوت شبانه ام گریه با آهم ده

بار الها این گنبد بلورین چادر نماز شب زیباترین تجلی توست . مهتاب دلفروز آفتاب زندگی است . خدایا غافلم بیدارم کن از نفرت بیزارم کن از عرفان سرشارم کن نفسم را رامم کن .

بار الها از مسجد به میخانه ام کشان

ذوق مستی را به من بچشان

بار الها دستگیری ندارم دست آویزم شو

 عاشقم معشوقم شو

بارالها عاصی ام رامم کن یخ بستم آبم کن .

الهی نگاهم را بی طمع عبادتم را بی ریا –قولم را راسخ – ایمانم را کامل – زبانم را ناطق- سخنم را نافذ – قلبم را محزون دیده ام را گریان و روحم را آرام گردان .

الهی آمدم نپذیرفتی – می روم نمی گذاری – چه کنم با این سر گردانی .

خدایا این روح دردمند را دریاب اگر اشتباه می رود بر گردان .

خدایا من که با نگاهی پریشان می شوم  با اخمی آشفته می گردم و با لبخندی اسیر فردا در میان طوفان حوادث چه خواهم کرد ؟

خدایا خوبی و زیبایی چنان مرا به هیجان می آورد که خود را گم می کنم ودر آن مستی غرق می شوم خدایا روحی زیبا به من عنایت کن .

خدایا در تاریکی تنهایی ها و بی یاوری ها خودت یاورم باش .

خدایا به هر که رغبت کردم از من دوری گزید و از هرکه گریختم به سویم آمد خدایا تو از من دوری نگزین و مرا از خودت دور نکن .


مطالب مشابه :


رمان بی پناهم پناهم ده و رمان دیوانه عشق بصورت جاوا برای موبایل

های بی پناهم,پناهم ده و رمان فوق العاده دیوانه عشق را بصورت کتاب الکترونیکی دانلود
مناجات /الیاس امیر حسنی

دانلود کتاب های خدایا بی پناهم پناهم ده . خدایا عاشقم عارفم کن . خدایا مخلصم خالصم کن .
پناهم ده

مرجع دانلود کتاب پناهم ده. خاک بی پدر شد و دنیا برای همیشه یتیم شد
می‌خواهم خلوت کنم در آغوش رحمتت، پناهم ده

می‌خواهم خلوت کنم در آغوش رحمتت، پناهم ده. امشب بی قرارنـــد کتاب منزلت و
معذرت خواهی

بابت رمان بی پناهم پناهم ده. رمان پروای بی پروای دانلود کتاب
رمان پناهم باش 10

بود کم شد.روی تخت نشستم و منتظر شدم تا جواب بده.اما هیچ خبری نشد.ده بی حرکت نگاش دانلود
رمان پناهم باش 9

عمو جان پس ما تا ده صبر میکنیم هر چقدر میخواستم بی خیالی طی کنم دانلود کتاب
برچسب :