طرح درس تربیت بدنی سالانه پایه چهارم

دبستان شهید با هنر ازگیل

طرح درس سالانه درس تربيت بدني                 مجري:محمد براتی                    پايه چهارم

هفته اول

سالن

مرور حركتهاي مهره هاي شطرنج

حياط

تست دانش آموزان وميزان علاقمندي آنها به رشته ي هندبال و بسكتبال

هفته دوم

سالن

آموزش حركتهاي ويژه ي مهره ها، گرفتن پياده در حال عبور همراه با بازي دو نفره

حياط

آموزش گرم كردن عمومي بدن به روش علمي و عملي

هفته سوم

سالن

آموزش حركت ويژه ي قلعه رفتن، همراه با بازي

حياط

آموزش و گرم كردن اختصاصي مرتبط به رشته ي مربوط

هفته چهارم

سالن

آموزش و تمرين حركت ترفيع همراه با بازي

حياط

آموزش پاس و دريافت در هندبال

هفته پنجم

سالن

آموزش بعضي از حالات كيش و مات

حياط

آموزش انواع گروه بندي در كلاس

هفته ششم

سالن

آموزش حالت تساوي و پات

حياط

آموزش انواع استقرار و تمرين پاس و دريافت در اشكال مختلف

هفته هفتم

سالن

آموزش ثبت حركات و علائم قراردادي

حياط

انجام بازي با توپ روي دايره، هدف: چابكي، سرعت، تقويت حس همكاري

هفته هشتم

سالن

انجام مسابقه بين دانش آموزان كلاس

حياط

انجام بازي پرتاب كن و بنشين. هدف: تسلط بر توپ و انواع پاسها و گرفتن ها

هفته نهم

سالن

آموزش دراز و نشست و تمرين آن

حياط

انجام و تمرين انواع پريدن برروي دايره هاي مشخص شده

هفته دهم

سالن

آموزش انعطاف پذيري همراه با تمرين

حياط

آموزش پاس دادن همراه با يك گام(چندنفره) نفرمقابل دريافت

هفته يازدهم

سالن

آموزش بارفيكس به صورت خوابيده همراه با تمرين

حياط

آموزش پاس دادن همراه با دو گام (چند نفره) نفرهاي مقابل دريافت

هفته دوازدهم

سالن

ارزشيابي يادگيري بارفيكس، دراز و نشست و انعطاف پذيري از دانش آموزان و رفع اشكال

حياط

انجام بازي انداختن توپ از بالاي سر به صورت امدادي. هدف: تسلط بر توپ، چابكي، سرعت

هفته سيزدهم

سالن

مرحله ي اول امتحان نوبت اول

حياط

تمرين و آموزش بارفيكس رفتن ايستاد

هفته چهاردهم

سالن

مرحله ي دوم امتحان نوبت اول

حياط

آموزش و تمرين دوي 4 در 9 متر

هفته پانزدهم

سالن

برگزاري مسابقات شطرنج بين دانش آموزان جهت انتخاب نفرات برتر

حياط

برگزاري امتحان نوبت اول

هفته شانزدهم

سالن

برگزاري مسابقات شطرنج بين دانش آموزان جهت انتخاب نفرات برتر

حياط

انجام بازي سنجاب و گردو. هدف: سرعت، چابكي و عكس العمل

هفته هفدهم

سالن

آموزش و شناسايي حركات رد شده در حركات گرم كردن بدن

حياط

آموزش سه گام همراه با شوت زدن به دروازه بان

هفته هيجدهم

سالن

آموزش حركات گرم كردن عمومي بدن به صورت صحيح و به ترتيب

حياط

آموزش سه گام در هندبال و تمرينهاي مربوطه

هفته نوزدهم

سالن

آموزش طناب زدن به روشهاي مختلف

حياط

آموزش دريبل كردن در هندبال

هفته بيستم

سالن

تمرين طناب زدن به روشهاي مختلف

حياط

آموزش پاس و دريافت در بسكتبال

هفته بيست ويكم

سالن

آموزش و تمرين غلت جلو پا جمع

حياط

انجام بازي سر گروه و توپ. هدف: تسلط بر توپ، همانگي چشم و دست، سرعت عمل

هفته بيست و دوم

سالن

آموزش و تمرين غلت جلو پا باز

حياط

آموزش سه گام در بسكتبال و تمرينهاي مربوطه

هفته بيست و سوم

سالن

آموزش گهواره و پل زدن

حياط

آموزش پرتابهاي مختلف به طرف حلقه در بسكتبال

هفته بيست و چهارم

سالن

انجام بازي كلاسي به پافراموش نكني. هدف: چابكي، سرعت انتقال، پرورش دقت

حياط

تمرين پرتاب توپ به حلقه با حركت سه گام

هفته بيست و پنجم

سالن

انجام بازي بين تو يكبار به خاطر بسپار. هدف: سرعت انتقال، پرورش دقت

حياط

انجام بازي داج بال. هدف: تسلط بر توپ، چابكي، كنترل بدن

هفته بيست و ششم

سالن

انجام بازي پرتاب به سبد. هدف: هماهنگي چشم و دست

حياط

انجام بازي تعقيب كردن بادريبل

هفته بيست و هفتم

سالن

مرحله ي اول امتحان نوبت دوم

حياط

مرحله اول امتحان نوبت دوم

هفته بيست و هشتم

سالن

مرحله دوم امتحان نوبت دوم

حياط

مرحله دوم امتحان نوبت دوم

هفته بيست و نهم

سالن

انجام بازي هاي دلخواه در كلاس يا سالن

حياط

انجام بازي فوتبال

 


مطالب مشابه :


طرح درس سالانه ورزش

طرح درس سالانه ورزش . مجری : انجام بازی فوتبال. درس آزاد. علل
طرح درس روزانه راهنمائی آموزش فوتبال(کنترل (استپ ) وپاس بغل پا

طرح درس روزانه عنوان درس: آموزش فوتبال (روزانه ، هفتگی ،ماهانه،سالانه)
نمونه طرح درس تربيت بدني

عدم توفیق تیم های ملی ایران در المپیک پکن و عدم راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به طرح درس
طرح درس سالانه و طرح در روزانه

ورزش برای همه - طرح درس سالانه و طرح در روزانه جداول لیگهای معتبر فوتبال ایران و
طرح درس تربیت بدنی سالانه پایه چهارم

طرح درس سالانه درس تربيت بدني مجري: محمد براتی انجام بازي فوتبال
طرح درس سالانه ابتدایی تربیت بدنی سالتحصیلی 93-92

طرح درس سالانه درس تربيت بدني مجري: حسینعلی انجام بازی فوتبال به صورت
طرح درس سالانه درس تربیت بدنی

طرح درس سالانه درس تربیت بدنی ماه . حیطه آمادگی آموزش مربیگری فوتبال و فوتسال و
نمونه جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم

نمونه جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم محاسبه مساحت زمین فوتبال.
برچسب :