یک طراح باید چگونه ببیند ؟

 

ما معمولاً از هر شئ تصویری در ذهن خود ساخته ایم. چگونگیِ این تصویر به ویژگی های فردی و تجربیات ما در گذشته مربوط می شود. هنگامی که قصد طراحی یک خودرو دارید، ذهن شما پیش از هر چیز درگیر تصورات پیشین خود می شود. این مطلب در نقاشی های کودکان بیش تر مشهود است.

هنگام طراحی ابتدا باید مدل را به ساده ترین شکل هندسی تجسم و پس از آن فرض کنید که آن مدل فقط مجموعه ای از خط، نقطه، رنگ و سطح است. حجم سه بُعدی تنها هنگامی بر روی کاغذ دو بعدی کشیده می شود که بتوانید این عناصر بصری را در ذهن خود از یکدیگر تفکیک کرده و به یکدیگر تبدیل نمایید. بنابراین ابتدا بایستی مدل را به یک شکل هندسی و ترکیبی از خطوط و سطوح درک و در گام بعد آن را ترسیم کنید. به این ترتیب، هنگام طراحی، ذهن شما تفاوت میان اشیا را از بین می برد. درنتیجه می توانید طراحی از یک خودرو با تمام جزئیاتش را به راحتی یک لیوان اجرا نمایید. فقط کافیست آن را به عناصر بصری اش تجزیه کنید.

 

منبع (با اصلاح و ویرایش متن):www.newdesign.ir 

 


مطالب مشابه :


آموزش طراحی از چهره

آموزش طراحی چهره مطالبی در مورد طراحی چهره در چهره کودکان به نکات به خصوصی باید توجه
نقاشی های مکرمه قنبری

نقاشی و طراحی سیاه قلم چهره. آموزش نقاشی کودکان. ماه تی تی نگار انگلیسی یا
ثبت نــام : کلاس آموزش تکنیکهای هنری نقـاشی و طـراحی - خطـاطی و خوشنـویسی

آموزش طراحی از چهره و پرتره. آموزش نقاشی ویژه کودکان به روش پایه ای. آموزش خوشنویسی.
طراحی چهره سیاه قلم کودک

طراحی چهره طراحی با ذغال ، طراحی از کودکان ، نقاشی کودک آموزش طراحی چهره با
یک طراح باید چگونه ببیند ؟

آموزش طراحی_____آموزش نقاشی این مطلب در نقاشی های کودکان بیش تر آموزش طراحی چهره "پرتره
سایت نقاشی و طراحی چهره

نقاشی و طراحی سیاه قلم چهره. آموزش نقاشی و طراحی سیاه قلم چهره،هنرکده ماه تی تی نگار
سایت بابل و شخصی

نقاشی و طراحی سیاه قلم چهره. آموزش طراحی چهره انسان به طریق آموزش نقاشی به کودکان.
سیاه قلم چهره کودک - 93-1

طراحی چهره طراحی با ذغال ، طراحی از کودکان ، نقاشی کودک آموزش طراحی چهره با
برچسب :