دوخت آستین، طرز دوخت آستین دراپه - خانه داری آکا - اموزش دوخت استین دراپه

در این بخش از سایت برگزیده ها مطالبی درمورد دوخت آستین را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از برگزیده ها: خانه داری - آموزش خیاطی - طرز دوخت آستین دراپه. در این مطلب آموزش دوخت آستین مدل دراپه را برای شما قرار داده ایم. با ما همراه شوید و این مقاله را مطالعه کنید.
 
۱) پارچه را به عرض نسبت به دور سینه ۲۰ تا ۲۷ سانت مثل آستین شمشیری درس شماره ۳۰ و بلندی آستین به اضافه

قوس آستین که ۳۰ تا ۴۵ سانت است می کنیم. عدد بدست آمده را منهای ۱۵ سانت می کنیم. حاصل بلندی آستین دراپه

می باشد...

اموزش دوخت استین دراپه , مدل آسین دراپ , استین دراپه کوتاه

اموزش دوخت استین دراپه

دوخت آستین

۲) از طرف چهارلای بسته پارچه نسبت به دور سینه به سمت چپ می رویم. از این نقطه ۳۰ تا ۴۵ سانت برای قوس

آستین پایین رفته خط قسمت بالای آستین را رسم می کنیم.
۳) بعد از قوس آستین، قد آستین محاسبه شده خودمان را منهای ۱۵ سانت کرده پایین می رویم. این راه دوم کشیدن بلندی

آستین است.
۴) از چهارلای بسته پارچه نصف دور مچ به اضافه ۳ سانت کرده به سمت چپ می رویم. سپس خط زیر آستین را رسم

می کنیم.
۵) بعد از برش، آستین را از هم جدا می کنیم. از دولای بسته ۴ سانت پیله و ۳ سانت فاصله داده تا آنجا ادامه می دهیم که

گشادی آستین به اندازه حلقه آستین لباس به شود.
۶) پیله وسط آستین روبروی هم می شود بعد هر دو طرف را روبه بالا پیله می دهیم، مانند شکل ترسیم و دوخت آستین

مثل درس شماره ۳۰ است.

ویرایش وتلخیص:برگزیده ها


مدل آسین دراپ , استین دراپه کوتاه