مرکزآموزش علمی-کاربردی سازمان زندانها(خوزستان)

رشته خدمات قضایی و ضابطین قضایی، حقوق کاردانی، با توجه به ماهیتش مجموعه دستگاه هایی را شامل می شود که طبق  مصوبات قانونی

قانون مجازات کیفری و اسلامی به عنوان ضابط دستگاه قضا معرفی می شوند. شامل نیروی انتظامی بسیج و سازمان زندان ها

به عنوان ضابط قضایی و کسانی که اجرای احکام  صادره از محاکم کیفری را به عنوان ضابط موضف به اجرا هستند. یا احکام و دستوراتی که دعاوی کیفری صادر می کنند . این ها  ضابط اجرای آن هستند . به طور مثال احضاریه ها و اجرای احکام .

افرادی که در این مجموعه استخدام می شوند با توجه به مقاطع تحصیلی در نهاد ها ی قضایی و قوه قضایی  که سازمان های زیادی را در بر دارد، مجموعه نیروی انتظامی؛ سپاه پاسداران، می توانند استخدام شوند. رشته خدمات قضایی چیزی شبیه این رشته است اما جنبه کارشناسانه یا کاردان های ارائه خدمات قضایی هستند . در دفاتر قضایی و وکلا به عنوان دستیار همکاری  کنند. در دادگستری ها به عنوان مسئولان دفاتر دادگستری، قضات و حتا در خود سازمان زندان ها به عنوان کارشناسان اجرای احکام می توانند جذب شوند. در مقاطع کاردانی . در مقاطع کارشناسی رشته حقوق کیفری نیز به همین شکل است.  

رشته ای که برای اولین بار در جنوب غرب کشور ارائه می شود مددکاری قضایی . مرکز زندان ها در تدوین این رشته همکاری داشتیم . سر فصل این رشته را  طراحی و تدوین کردیم.

رشته مددکاری قضایی : به طور کل با توجه به ماهیتش  ارائه خدمات و مدد رسانی به مددجویان نیازمند است.

خدمات بسیار گسترده ای دارد. خدمات فردی تا روانی را ارائه می دهد . در بیمارستان ها ارگانی وجود دارد به نام مددکاری اجتماعی کتناسب با این رشته در مراکز بهداشت درمان و خدمات درمانی ، در حوزه علوم قضایی  و دعاوی در مراکز دادگستری ها چنین چیزی را هم داریم به نام مددکاری قضایی، که در سازمان زندان ها هم خدمات می دهد. پست سازمانی مصوب وجود دارد، هیچ زندان کمتر از 300 نفره را نباید بنیان گذاری کنیم مگر این که دو مدد کار داشته باشیم.

بازار کار مددکاری قضایی با توجه به جدید بودن هنوز استقبال نشده . در حال حاضر 12 دانشجو جذب این رشته شده است . مددکاری قضایی یکی از ارگان ها سازمان زندان هاست . هر زندان که تاسیس می شود باید مددکار داشته باشد.

به غیر از زندان ها، مددکارهای قوه قضاییه را در نظر بگیرید حتا سازمان های قضایی هم می توانند مددکار قضایی داشته باشند کمیته امداد سازمان بهزیستی . مددکار قضایی می تواند پیشگام باشد در حل مشکلات قضایی این سازمان ها باشد. در ارگان های وزارت بهداشت، اورژانس، نیز اشتغال ایجاد می شود.

رشته اصلاح تربیت : اختصاصی سازمان زندان ها تصویب شده است . این رشته روانشناسی کیفری یا بزهکاری ، انحرافات، بیشتر جنبه روانشناختی دارد.  


مطالب مشابه :


مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان - مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز
مرکز آموزش علمی کاربردی استقلال اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان مرکز آموزش جامعه اسلامی کارگران امکانات به
مرکزآموزش علمی-کاربردی امورمالیاتی خوزستان

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان جامعه اسلامی کارگران بازرگانی جامعه و کوشش
مرکزآموزش علمی-کاربردی سازمان زندانها(خوزستان)

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان جامعه اسلامی کارگران و اسلامی به عنوان
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اندیمشک

کارشناس پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی خوزستان. آموزش جامعه اسلامی کارگران
در جلسه کارشناسان پژوهش مطرح شد

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان رئیس مرکز آموزش جامعه اسلامی کارگران
معرفی دانشگاه جامع علمی- کاربردی جامعه اسلامی کارگران

جامعه اسلامی کارگران اصفهان - معرفی دانشگاه جامع علمی- کاربردی جامعه اسلامی کارگران
مرکزآموزش علمی-کاربردی شرکت ملی حفاری ایران

مرکز آموزش جامعه اسلامی کارگران مجوز خود را از دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان دریافت
تاکيد بر استمرار نمايشگاه اشتغال دانشگاه جامع علمي کاربردي خوزستان

کارشناس پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی خوزستان. آموزش جامعه اسلامی کارگران
حضور شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی اس

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان جامعه اسلامی کارگران نهایت رفاه جامعه را
برچسب :