بچه های ارشدی یا ارشدی های آینده بخوانند


جزوات :
اصول مهندسي مواد غذايي :

صنايع لبنيات:
صنايع لبنيات سيدعلي مرتضوي
صنايع لبنيات دكتر احساني/ دانشگاه تهران
صنايع لبنيات خسروشاهي
لبنيات دكتر دخاني/ اصفهان

تكنولوژِي قند:
تكنولوژي قند دكتر بهزاد/ دانشگاه مشهد
تكنولوژي قند شيراز
تكنولوژي توليد شكر از چغندر قند دكتر محسن لبافي
مربوط به شكلهاي درس قند دكتر اياسه دانشگاه تبريز

تكنولوژي روغن:
تكنولوژي روغن دانشگاه اصفهان
تكنولوژي روغن هاي خوراكي دكتر محمد حسين حداد خداپرست
تكنولوژي روغن جلد مهندس سيد جلالي

تكنولوژي غلات:
تكنولوژي غلات دكتر دانشگاه تهران
تكنولوژي غلات دكتر مهدي كديو دانشگاه اصفهان

كنسروسازي:
كنسروسازي دكتر فخري شهيدي دانشگاه مشهد
كنسروسازي دكتر دانشگاه شيراز
كنسرو سازي دكتر سهراب معيني دانشگاه تهران
كنسروسازي دكتر اياسه دانشگاه تبريز

اصول نگهداري مواد غذايي:
اصول نگهداري مواد غذايي دكتر كبيري دانشگاه اصفهان
اصول نگهداري مواد غذايي دكتر معين دانشگاه تهران
اصول نگهداري مواد غذايي دكتر قدوسي دانشگاه مشهد
اصول نگهداري مواد غذايي دكتر اياسه دانشگاه تبريز

*ميكروبيولوژي موادغذايي:
ميكروبيولوژي مواد غذايي دكتر قدوسي مشهد
ميكروبيولوژي مواد غذايي دكتر فخري شهيدي دانشگاه مشهد
ميكروبيولوژي مواد غذايي دكتر دانشگاه تهران
ميكروبيولوژي مواد غذايي دانشگاه تبريز
ميكروبيولوژي مواد غذايي دكتر حبيبي

*شيمي مواد غذايي :

شيمي مواد غذايي فرهوش دانشگاه فردوسي مشهد
شيمي مواد غذايي دكتر احمدي دانشگاه تبريز
خلاصه شيمي مواد غذايي دكتر پور آزرنگ دانشگاه اصفهان-مشهد-تهران-تبريز
شيمي مواد دكتر حامدي

*اصول طراحي كارخانجات و مهندسي صنايع غذايي :

اصول طراحي كارخانجات:
اصول طراحي كارخانجات دكتر كلباسي دانشگاه تهران
اصول طراحي دكتر محمد شاهدي دانشگاه اصفهان

اصول مهندسي صنايع غذايي:
اصول مهندسي صنايع غذايي دكتر كلباسي دانشگاه تهران
اصول مهندسي صنايع غذايي دكترشاهدي دانشگاه اصفهان
اصول مهندسي صنايع غذايي دكتر سيد كمال الدين رضوي دانشگاه فردوسي مشهد

*زبان عمومي و تخضصي :
زبان تست ديباگران
كتاب English for the students of food science دكتر ابوالقاسم جزايري
زبان تخصصي صنايع غذايي انتشارات سمت

** كليه جزوات انتشارات پارسه و سنجش تكميلي


*سوالات تست كنكوري:
تست كنكور كارشناسي ارشد سالهاي قبل
گامي به سوي كارشناسي ارشدسه جلدي( انتشارات بارساوا(
درسنامه جامع كارشناسي ارشد صنايع غذايي احسان جناب انتشارات مير
مجموعه 2000 تست كارشناسي ارشد ميرنظامي ضيابري

كتاب ها :

*تكنولوژي مواد غذايي :

صنايع لبنيات:
تكنولوژي شير و فراوردهاي لبني دكتر سيد علي مرتضوي
توليد شير و فراورده هاي آن دكتر تيموري يانسري
شير و فراوردهاي آن خانم گيتي كريم
روش هاي آزمايش شير عباس فرخنده

تكنولوژِي قند:
صنايع شكر وقند دكتر شيخ الاسلام
قند سازي از نيشكر رياحي دوجلدي
تكنولوژي قند مهندس رضا اسماعيل زاده كناري

تكنولوژي روغن:
تكنو لوژي روغن هاي خوراكي محمد حسين حداد خداپرست
تصفيه روغن و توليد مار گارين مير نظامي ضيابري
چربي ها و روغن هاي خوراكي مير نظامي ضيابري
چربي ها و روغنهاي نباتي خوراكي و تصفيه روغن خانم فرشته مالك

تكنولوژي غلات:
مقد مه اي به تكنولوژي فراورده هاي غلات مهندس رسول پايان
تكنولوژي نان ناصر رجب زاده
تكنولوژي غلات نيكو آراسته
تكنولوژي غلات دكتر رجب زاده دوجلدي
مباني فناوري غلات دكتر رجب زاده دوجلدي
غلات ناصر خدابنده
تكنولوژي آماده سازي و نگهداري غلات ناصر رجب زاده

كنسروسازي:
كنسروسازي رسول پايان
صنايع كنسروسازي جواد حصاري

اصول نگهداري مواد غذايي:
اصول تكنولوژي نگهداري مواد غذايي دكتر حسن فاطمي
مباني فيزيكو شيميايي نگهداري مواد غذايي دكتر محمد صفري دانشگاه تهران
اصول نگهداري مواد غذايي مهندس رستم فرجي هارمي
فراوري مواد غذايي فيلو ترجمه مسعود فلاحي
مباني فيزيكوشيميايي نگهداري مواد غذايي محمد صفري
صنايع غذايي دوجلدي مرتضي ملكي و شهرام دخاني

*ميكروبيولوژي موادغذايي با ضريب ۲:
ميكروبيولوژي مواد غذايي جي ترجمه دكتر مرتضوي
ميكروبيولوژي مواد غذايي خانم گيتي كريم
ميكروبيولوژي مواد غذايي فريزر ترجمه دكتر مرتضوي
اطلس ميكرو بيولوزي موادغذايي علي مرتضوي

*شيمي مواد غذايي ضريب ۲:
شيمي مواد غذايي دكتر فاطمي
شيمي مواد غذايي دمان ترجمه دكتر قنبرزاده

*اصول طراحي كارخانجات و مهندسي صنايع غذايي ضريب ۲
اصول مهندسي صنايع غذايي دكتر حميد توكلي پور
درآمدي بر مهندسي صنايع غذايي ترجمه:دكتر مرتضوي دانشگاه فردوسي
مباني مهندس صنايع غذايي سيد كمال الدين سيد رضوي انتشارات عميدي
اصول طراحي كارخانه هاي مواد غذايي دكتر معتمدزادگان و اسماعيل زاده كناري
اصول طرح ريزي واحدهاي صنعتي ترجمه آصف وزيري


همون طور كه ميبينيد منابعي كه در بالا ذكر شد خيلي زيادن و به هيچ وجه همه اونها مد نظر نيست . هر كس بسته به سليقه‌ي خودش ممكنه از هر درسي يكي از اين رفرنس‌ها و يا منابع ديگه اي رو انتخاب كنه . مثلاً رتبه 6 آزمون 87 كه در حال حاضر دانشجوي دانشگاه تهرانه كتاب‌ها و جزوات زير رو به عنوان منابع خودش معرفي كرده :

جزوات :
كليه جزوات انتشارات پارسه
جزوه كلاسي رياضيات پارسه
جروه غلات دكتر كديور اصفهان
جزوه اصول طراحي دكتر شاهدي اصفهان
جزوه لبنيات دكتر خسروشاهي اروميه
جزوه شيمي مواد غذايي دكتر حامدي
جزوه قند مهندس بهزاد

كتابها :
كتاب درسنامه صنايع غذايي تاليف احسان جناب
شيمي مواد غذايي دكتر فاطمي
شيمي مواد غذايي دكتر قنبر زاده
اصول طراحي كارخانجات دكتر اسماعيل زاده كناري
كتاب تست رياضيات پايه تاليف دكتر معتقدي جلد 1 و2
ميكروبيولوژي غذايي مدرن جلد 1 فصل ميكروارگانيسم ها وفسادها
ميكروبيولوژي غذايي فريزر فصل ميكروارگانيس ها وفساد ها


اما درصد هاي رتبه اول آزمون سال 88 (البته توجه كنيد كه معدل هم 20 درصد در رتبه نهايي موثره ) :
زبان 3%
رياضيات 50%
شيمي مواد غذايي 62%
ميكروبيولوژي مواد غذايي 82%
تكنولوژي مواد غذايي 61%
اصول مهندسي مواد غذايي 60%

اينا هم درصدهاي رتبه 60 سال 88 هست با معدل 17.34 :
زبان عمومي وتخصصي 31/11
رياضيات سفيد
شيمي موادغذائي 69/33
ميكروبيولوژي موادغذائي 70/67
تكنولوژي موادغذائي 34/07
اصول طراحي كارخانجات ومهندسي صنايع غذايي73/33

اين هم درصدهاي رتبه 67 آزمون 88 هست با معدل 15.23:
زبان: 5.56
رياضي: 27.78
شيمي مواد: 69.33
ميكروب: 76
تكنولوژي:39.26
اصول طراحي: 57.33

اين هم درصدهاي رتبه 6 آزمون سال 87 :
زبان 20%
رياضيات 55%
شيمي مواد غذايي 75%
ميكروبيولوژي مواد غذايي 78%
تكنولوژي مواد غذايي 70%
اصول مهندسي مواد غذايي 70%در مورد دانشگاه آزاد هم ظاهراً سبك سوالاتش با سراسري كاملاً متفاوته . پيشنهاد دانشجوهاي پذيرفته شده اينه كه داوطلب ها براي دانشگاه آزاد بيشتر روي جزوه هاي اساتيد علوم تحقيقات تكيه كنن .
شهرهايي هم كه كارشناسي ارشد صنايع غذايي دانشگاه آزاد رو ارائه ميدن اينا هستن : سبزوار ، شهركرد ، قوچان ، علوم تحقيقات تهران ، ورامين


مطالب مشابه :


کاتالوگ رشته های انسانی

انتشارات پاپیروس شوشتر - کاتالوگ رشته های انسانی - (انتشارات دانشجویان دانشگاه آزاد شوشتر)
برخی ازبزرگان بختیاری:

دکترمنصورامانی ،دکترای تاریخ،معاون پژوهشی دانشگاه آزادشوشتر در دانشگاه
بچه های ارشدی یا ارشدی های آینده بخوانند

موضوعات مختلف می باشد که توسط دانشجویان رشته ی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه شیراز ورودی 89
افزایش 3درصدی شهریه دانشجویی دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 93-92

جهان شیمی - افزایش 3درصدی شهریه دانشجویی دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 93-92 -
معرفی رشته مهندسی محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

معرفی رشته مهندسی محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز گسترش روز افزون جمعیت انسانها در
گزارش کار ازشیمی 2

با سلام؛ این وبلاگ جهت انعکاس فعالیت های دانشجویان شیمی کاربردی دانشگاه ازادشوشتر راه
برچسب :