حذف داشتن معدل کتبی 16 از رشته های بین الملل در دفترچه انتخاب رشته شماره دو کنکور سراسری

واحدهاي بين المللي دانشگاه هاي علوم پزشكي
شيوه پذيرش: پذيرش دانشجو به صورت نيمه متمركز است كه به ميزان 5 برابر ظرفيت اعلام شده از ميان داوطلبان به واحدهاي مربوطه معرفي خواهند گرديد و پس از انجام مصاحبه و تأمين شرايط، اسامي داوطلبان نهايي اعلام خواهد شد.
الف) شرايط عمومي: 1- دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شماره (1) آزمون سراسري سال 1392. 2- دارا بودن سلامت جسماني و رواني براي تحصيل در رشته مورد علاقه بر مبناي جدول نقص عضو غيرمؤثر مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (شماره 2) آزمون سراسري سال 1392.
ب) شرايط اختصاصي: 1- مجاز بودن به انتخاب رشته در دوره هاي روزانه آزمون سراسري سال 1392. 2- تسلط به زبان انگليسي كه توسط دانشگاه مربوطه تعيين خواهد شد. 3- داوطلبان بايستي قادر به پرداخت شهريه باشند. جدول و نحوه چگونگي پرداخت شهريه در وبسايت واحدهاي مذكور درج مي گردد. ميزان شهريه بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه هاي مربوطه در هر سال تعيين و اعلام مي گردد. 4- دانشجو موظف به پرداخت هزينه هاي تسهيلاتي و رفاهي به طور جداگانه مي باشد.
ج) تذكرات: 1- محل تشكيل كلاس هاي دروس تئوري و علوم پايه در شعب بين المللي اعلام شده مي باشد. 2- از لحاظ برگزاري امتحانات، دانشجويان تابع مقررات آموزشي كشور مي باشند. 3- امتحانات جامع طبق روال معمول كشوري و مطابق آزمون هاي جامع كشوري خواهد بود. 4- زبان رسمي دانشگاه بين المللي، زبان فارسي مي باشد.
5- هرگونه انتقال و ميهمان شدن از شعب بين المللي به دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي داخل كشور، ممنوع مي باشد. 6- در پايان دوره به دانش آموختگان مدرك تحصيلي مشابه ديگر دانشجويان همان دانشگاه ها و با مُهر «واحد بين المللي» دانشگاه، اعطاء خواهد گرديد. 7- داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر به وبسايت اينترنتي اينترنتي دانشگاه هاي ذيربط به آدرس هاي ذيل مراجعه نمايند.
مشخصات شعب بين المللي:

رديف نام واحد بين الملل نشاني وب سايت
1 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل www.ib.arums.ac.ir
2 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي اروميه www.ib.umsu.ac.ir
3 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان www.ib.mui.ac.ir
4 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي ايران www.iums.ac.ir
5 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي بابل www.ib.mubabol.ac.ir
6 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس www.hums.ac.ir
7 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تبريز http://aras.tbzmed.ac.ir
8 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران www.tums.ac.ir
9 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز http://fpgid.ajums.ac.ir
10 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان www.zbmu.ac.ir
11 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي زنجان www.ib.zums.ac.ir
12 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران www.ib.sbmu.ac.ir
13 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شيراز www.sums.ac.ir
14 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي كاشان www.ib.kaums.ac.ir
15 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي كرمان www.bu.kmu.ac.ir
16 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه www.kums.ac.ir
17 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي گلستان Internationalcampus.Goums.ac.ir
18 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي گيلان www.gums.ac.ir
19 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي مازندران www.mazums.ac.ir
20 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي مشهد www.mums.ac.ir/intb
21 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي همدان www.ib.umsha.ac.ir
22 واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي يزد www.ssu.ac.ir

جدول شهريه دوره هاي بين الملل دانشگاه هاي علوم پزشكي سال 1392
شاخص ترم كارشناسي پيوسته دكتري پزشكي دكتري داروسازي دكتري دندانپزشكي
نوع واحد نظري عملي ثابت نظري عملي ثابت نظري عملي ثابت نظري عملي ثابت
تعداد واحد 14 5 1 14 5 1 14 5 1 14 5 1
هر واحد (1392) 000/500 000/000/1 000/000/18 000/400/2 000/080/4 000/000/18 000/400/2 000/080/4 000/000/18 000/400/2 000/080/4 000/200/19
هزينه كل 000/000/7 000/000/5 000/000/18 000/600/33 000/400/20 000/000/18 000/600/33 000/400/20 000/000/18 000/600/33 000/400/20 000/200/19
جمع كل هزينه يك نيمسال كارشناسي با احتساب 14 واحد نظري و 5 واحد عملي و شهريه ثابت: 000/000/30 ريال هزينه يك نيمسال دكتري پزشكي با احتساب 14 واحد نظري و 5 واحد عملي و شهريه ثابت: 000/000/72 ريال هزينه يك نيمسال دكتري داروسازي با احتساب 14 واحد نظري و 5 واحد عملي و شهريه ثابت: 000/000/72 ريال هزينه يك نيمسال دكتري دندانپزشكي با احتساب 14 واحد نظري و 5 واحد عملي و شهريه ثابت: 000/200/73 ريال

- توضيحات: پايان نامه هر واحد تا سقف 000/800/4 ريال ـ كارورزي هر واحد تا سقف 000/200/13 ريال.
- توجه: شهريه سال هاي آتي بر اساس مصوبه هيأت امناي هر دانشگاه و مد نظر قرار داشتن نرخ تورم رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، محاسبه و اخذ خواهد گرديد.

 

 

منبع:دفترچه شماره دو انتخاب رشته


مطالب مشابه :


لیست رشته های گروه پزشکی و غیر پزشکی مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد براساس کنکور سال 91

دانشگاه بین الملل گرگان. مرکز بین المللی کیش مطابق شهریه مناطق آزاد دانشگاه آزاد
حذف داشتن معدل کتبی 16 از رشته های بین الملل در دفترچه انتخاب رشته شماره دو کنکور سراسری

شهریه دانشگاه دانشگاه بین الملل گرگان. واحدهاي بين المللي دانشگاه هاي علوم
شرایط پذیرش و هزینه تحصیل در واحدهای بین الملل رشته های پزشکی . دندان پزشکی و داروسازی

شهریه دانشگاه دانشگاه بین الملل صنعتی دانشگاه بین الملل گرگان.
میزان شهریه دانشگاه پیام نور اعلام شد

دانشگاه پیام نور گرگان میزان شهریه دانشگاه پیام نور برای دانشجویان ورودی سال 89
اطلاعیه پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران محل تحصیل کیش

شهریه دانشگاه دانشگاه بین الملل گرگان. و دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم
جدول شهریه رشته های کنکور ارشد

دوره های بین المللی طبیعی گرگان، علوم نورt شهریه ثابت این دانشگاه 3.311.000
هزینه های دولت برای تحصیل در مقطع دکتری بین 150 الی 200 میلیون تومان

منابع طبیعی گرگان، علوم و نور شهریه ثابت این دانشگاه 3.311.000 بین المللی
شهریه دانشگاه ازاد پرستاری

می خواستم بدونم شهریه دانشگاه ازاد گلستان گرگان شالیکوبی گروه بین المللی
شرايط و هزينه تحصيل در مركز آموزش بين الملل قشم رشته پزشكي دانشگاه آزاد

شهریه دانشگاه دانشگاه بین الملل صنعتی دانشگاه بین الملل گرگان.
پذيرش دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد واحد بين المللي دانشگاه شيراز

دانشگاه بین الملل گرگان. بين المللي دانشگاه شيراز واحد بین المللی شهریه دوره
برچسب :